Kurz Místní region

Kurz Místní region je součástí ŠVP pro I. ročník šestiletého jazykového studia. Náplní tohoto kurzu je rozvíjení kompetencí při plnění výstupů ŠVP ze světa práce, fyziky, biologie a historie a výchovy ke zdraví (viz tabulka 1.) a průřezových témat Environmentální výchova, Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Mediální výchova i Výchova demokratického občana

V letošním školním roce trval kurz pět dní a na jeho realizaci se podíleli učitelé Světa práce, fyziky a biologie J. Pindryčová, J. Holánková a I. Kubištová. Jako pedagogický dozor třídní učitelka R. Vysloužilová a J. Pindryčová.

Hlavním cílem projektu je poznat okolí Brna, některé významné historické události, geologické a paleontologické zajímavosti Moravského krasu, stav ochrany přírody, ale i fyzikální jevy v daném prostředí. Písemné výstupy z kurzů si žáci uloží do zvláštní složky (zprávy, protokoly, referáty).

Kurz rozvíjí klíčové kompetence a mezipředmětové vztahy způsobem, který by v běžné výuce nebyl možný.

Kurz proběhl v týdnu od 7.6. do 11.6.2010

Mista konání:

Jedovnice – geologická část

Sloup v Moravském Krasu – geologická, fyzikální a historická část

Baldovec – rozvoj osobnosti

Boskovice – historická, biologická a fyzikální část

Rájec Jestřebí historická a zeměpisná část, rozvoj osobnosti

Ubytování :

Sloup v Moravském krasu – rekreační středisko Čermák

Zpět do sekce

Aktuality

Přátelé Slovaňáku

Spolek Přátelé Slovaňáku sdružuje rodiče a další přátele školy. Základní informace si můžete přečíst v samostatném článku. Rozhodnete-li se činnost spolku podpořit, můžete využít vzor darovací smlouvy, kterou najdete v sekci Dokumenty.

14.1.2016
Odkazy
22.3.2019
Telefonní klapky

Nová ústředna umožňuje přímé volání. Také došlo ke změně některých klapek, viz seznam.

8.9.2018
Informace o ubytování

Ubytování a stravování pro naše studenty nabízí Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno. Info na www.cichnovabrno.cz.

14.3.2013
Informace o stravování

Přečtěte si základní informace o stravování na naší škole.

18.4.2017
DofE
Zapojujeme se do programu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu
DofE logo

 

27.9.2020
Doučování žáků škol

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

logo MŠMT

logo Next Generation EU

logo NPO

22.2.2022