Maturanti ze semináře "Geografie v souvislostech" absolvovali terénní výuku v Moravském krasu

Prostředí CHKO Moravský kras je ideální místem pro výuku v terénu. O tom se ve čtvrtek 20. 10. 2011 přesvědčili maturanti ze semináře "Geografie v souvislostech". Pozorovali jevy v krasové krajině a popisovali procesy interakce fyzických a humánních složek krajinné sféry, především vliv ekonomické činnosti na krajinu vápencového krasu. Odpovědi na nejrůznější dotazy hledali v geoparku v Rudici, lomu v Seči či povodí Jedovnického potoka a jeho Rudickém propadání. Nabyté znalosti se jim jistě budou hodit v přípravě na maturitu či následném studium geografie na VŠ.

Aktuality

Přátelé Slovaňáku

Spolek Přátelé Slovaňáku sdružuje rodiče a další přátele školy. Základní informace si můžete přečíst v samostatném článku. Rozhodnete-li se činnost spolku podpořit, můžete využít vzor darovací smlouvy, kterou najdete v sekci Dokumenty.

14.1.2016
Odkazy
22.3.2019
Telefonní klapky

Nová ústředna umožňuje přímé volání. Také došlo ke změně některých klapek, viz seznam.

8.9.2018
Informace o ubytování

Ubytování a stravování pro naše studenty nabízí Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno. Info na www.cichnovabrno.cz.

14.3.2013
Informace o stravování

Přečtěte si základní informace o stravování na naší škole.

18.4.2017
DofE
Zapojujeme se do programu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu
DofE logo

 

27.9.2020
Doučování žáků škol

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

logo MŠMT

logo Next Generation EU

logo NPO

22.2.2022