Mundo Hispano - finále

V pátek 13. 12. 2019 jsme se zúčastnili finále španělské olympiády na FF MU. V 10.hod. proběhlo přivítání účastníků a zahájení soutěže. Po dopsání testu nás čekalo občerstvení. V rámci olympiády jsme se setkali  se studenty španělštiny na FF MU, kteří si pro nás připravili povídání o studiu, Erazmu a cestování po Latinské Americe. Ve 13.hod. se konalo vyhlášení výsledků soutěže. Konkurence byla opravdu velká, jelikož jsme soutěžili s žáky, kteří se studiem španělštiny zabývají  i déle.  Přesto jsme všichni obsadili krásná místa. Obrovskou gratulaci si zaslouží  Tomáš Herzán ze 4.A, který se umístil na 2. místě. Pro nás všechny to byl skvělý zážitek, který nás posunul zas o kus dál.
Zapsala: Tereza Koblihová 4.A

 

V pátek 13. 12. 2019 jsme se zúčastnili finále španělské olympiády na FF MU. V 10.hod. proběhlo přivítání účastníků a zahájení soutěže. Po dopsání testu nás čekalo občerstvení. V rámci olympiády jsme se setkali  se studenty španělštiny na FF MU, kteří si pro nás připravili povídání o studiu, Erazmu a cestování po Latinské Americe.

Ve 13 hod. se konalo vyhlášení výsledků soutěže. Konkurence byla opravdu velká, jelikož jsme soutěžili s žáky, kteří se studiem španělštiny zabývají  i déle.  Přesto jsme všichni obsadili krásná místa. Obrovskou gratulaci si zaslouží  Tomáš Herzán ze 4.A, který se umístil na 2. místě. Pro nás všechny to byl skvělý zážitek, který nás posunul zas o kus dál.

Tereza Koblihová, 4.A

účastníci soutěže

Zpět do sekce

Aktuality

Přátelé Slovaňáku

Spolek Přátelé Slovaňáku sdružuje rodiče a další přátele školy. Základní informace si můžete přečíst v samostatném článku. Rozhodnete-li se činnost spolku podpořit, můžete využít vzor darovací smlouvy, kterou najdete v sekci Dokumenty.

14.1.2016
Odkazy
22.3.2019
Telefonní klapky

Nová ústředna umožňuje přímé volání. Také došlo ke změně některých klapek, viz seznam.

8.9.2018
Informace o ubytování

Ubytování a stravování pro naše studenty nabízí Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno. Info na www.cichnovabrno.cz.

14.3.2013
Informace o stravování

Přečtěte si základní informace o stravování na naší škole.

18.4.2017
DofE
Zapojujeme se do programu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu
DofE logo

 

27.9.2020
Doučování žáků škol

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

logo MŠMT

logo Next Generation EU

logo NPO

22.2.2022