Obrovský úspěch našich studentek na půdě Evropského parlamentu mládeže.

O neziskové organizaci Evropský parlament mládeže jsem se dozvěděla od pana profesora Císaře a možnost zúčastnit se modelového jednání evropského parlamentu, které je ještě navíc celé v angličtině, mě hned zaujala. Po brněnském předkole, kterého se zúčastnilo dvanáct čtyřčlenných delegací, byly vybrány čtyři postupující – mezi nimi i my – delegace našeho gymnázia. Se svou delegací (Jana Zápotocká z 3. X a Jiří Stýblo z V. A) jsem tedy byla vybrána na Národní výběrovou konferenci ve Zlíně. Konferenci pořádal Evropský parlament mládeže České republiky s cílem rozšířit povědomí o evropské politice mezi mladými lidmi. S účastí více než 90 českých i zahraničních delegátů, 23 členů organizačního týmu a mnohých pedagogů byl 4 denní pobyt ve Zlíně jednou z největších politických soutěží v Česku.

Každý z delegace se stal na čtyři dny členem různých komisí, které se soustředily na určité problémy týkající se Evropské Unie. Já jsem se stala členkou Komise pro interinstitucionální vztahy a pro správu (AFCO), jejíž hlavním cílem bylo vypořádat se s demokratickým deficitem Evropské unie či problematickou legitimitou a transparentností. V lidské řeči šlo hlavně o problém stále se snižující volební účasti, což způsobuje, že Evropské unii již nerozhoduje většina, ale menšina.

 

První den probíhal takzvaný „teambuilding“, jehož cílem bylo co nejvíce se v jedenáctičlenné komisi, do které jsem byla přidělena, poznat, za účelem lepší spolupráce. Komisí bylo celkem sedm a zabývaly se zcela odlišnými sektory – od problematiky uprchlíků přes ekonomii až třeba k obchodním vztahům s Čínou.

 

Společným jazykem celé akce byla z důvodu přítomnosti zahraničních delegátů a organizátorů angličtina, takže čeština za uplynulé 4 dny skoro nezazněla. Po mnoha seznamovacích aktivitách, jsme konečně začali pracovat na tvorbě rezoluce. Rezolucí se rozumí charakterizovaní problémů, které komise shledá podstatnými a zároveň navrhnutí patřičných řešení. Jednotlivé body rezoluce musely být důkladně prodiskutovány, takže nám tvorba zabrala celé dva dny. Poslední den ráno následovalo „Genaral Assembly“ – tedy zasedání, na kterém si jednotlivé komise představí své rezoluce a poté hlasují o jejich schválení. Přes noc jsme si museli připravit obhajobu naší práce, která spočívala v několika proslovech (Defence speech, Response to the Attack Speech, ..). Zároveň bylo třeba prostudovat rezoluce ostatních, abychom se mohli aktivně účastnit otevřené debaty. Práce bylo mnoho a většina delegátů poslední noc spát vůbec nešla.

 

V neděli o půl osmé ráno jsme již všichni seděli v zasedací místnosti a čekali na začátek zasedání General Assembly, které trvalo až do půl páté odpoledne. Jednat celý den bylo nepředstavitelně náročné, ale je rozhodně skvělé si takovou věc vyzkoušet.

 

Podobných akcí jsem se již v minulosti zúčastnila a sama za sebe mohu říci, že to není jen o jednání a vědomostech, je to hlavně o nových zajímavých lidech, kteří jsou mi neskutečnou inspirací.

 

Za dva dny jsem se dozvěděla, že jsem byla odbornou porotou vybrána, abych spolu s Janou reprezentovala naše gymnázium a Českou republiku na zahraničních konferencích Evropského parlamentu. Finální rozhodnutí o destinaci ještě nepadlo, ale s největší pravděpodobností to bude Portugalsko, Estonsko nebo Německo.

 

Závěrem bych chtěla velmi poděkovat panu Martinu Císařovi, který mi o celé soutěži řekl a také nám byl skvělým rádcem. Velký dík také patří „přechodným“ členům školní delegace, kteří se z osobních důvodů mohli zúčastnit jen části soutěže, a to Báře Koppové z 3. X a Andrejovi Roštekovi z V. A.

 

Sára Provazníková 3. X

 

Zpět do sekce

Aktuality

Přátelé Slovaňáku

Spolek Přátelé Slovaňáku sdružuje rodiče a další přátele školy. Základní informace si můžete přečíst v samostatném článku. Rozhodnete-li se činnost spolku podpořit, můžete využít vzor darovací smlouvy, kterou najdete v sekci Dokumenty.

14.1.2016
Odkazy
22.3.2019
Telefonní klapky

Nová ústředna umožňuje přímé volání. Také došlo ke změně některých klapek, viz seznam.

8.9.2018
Informace o ubytování

Ubytování a stravování pro naše studenty nabízí Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno. Info na www.cichnovabrno.cz.

14.3.2013
Informace o stravování

Přečtěte si základní informace o stravování na naší škole.

18.4.2017
DofE
Zapojujeme se do programu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu
DofE logo

 

27.9.2020
Doučování žáků škol

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

logo MŠMT

logo Next Generation EU

logo NPO

22.2.2022