PEER 2018

Na začátku října 5.-7.10. jsme strávili krásný slunečný víkend v RS Prudká, Doubravník. Konal se totiž již pravidelný PEER program pro první ročníky. Užili jsme si na vlastní kůži velké množství dramatických forem a přístupů, které umožnili každému možnost sebepoznávání. Žáci si procvičovali komunikační schopnosti, schopnost sebeprosazení a sebevyjádření, schopnost argumentace. Zároveň měli možnost konfrontace s názory a pohledy druhých, poznávali, jak je důležitá vzájemná tolerance.

Dále jsme se věnovali relaxačním a meditačním technikám. Poznávali jsme krásu imaginace či skupinové dynamiky.

V neposlední řadě vznikla nová přátelství a poznání, kolik skvělých lidí s námi na Slovaňáku je.

Děkujeme ÚMČ Královo Pole za výrazný finanční příspěvek pro realizaci tohoto skvělého programu.

 

Aktuality

Přátelé Slovaňáku

Spolek Přátelé Slovaňáku sdružuje rodiče a další přátele školy. Základní informace si můžete přečíst v samostatném článku. Rozhodnete-li se činnost spolku podpořit, můžete využít vzor darovací smlouvy, kterou najdete v sekci Dokumenty.

14.1.2016
Odkazy
22.3.2019
Telefonní klapky

Nová ústředna umožňuje přímé volání. Také došlo ke změně některých klapek, viz seznam.

8.9.2018
Informace o ubytování

Ubytování a stravování pro naše studenty nabízí Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno. Info na www.cichnovabrno.cz.

14.3.2013
Informace o stravování

Přečtěte si základní informace o stravování na naší škole.

18.4.2017
DofE
Zapojujeme se do programu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu
DofE logo

 

27.9.2020
Doučování žáků škol

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

logo MŠMT

logo Next Generation EU

logo NPO

22.2.2022