Peer program v roce 2013/2014

peer programV letošním roce se nám podařilo vzhledem k velkému zájmu žáků a díky rozsáhlejší  finanční podpoře MČ Královo Pole poprvé uskutečnit navazující a rozšiřující,  v pořadí již 13. a 14., víkendový PEER program nejen pro zájemce z prvních ale i druhých ročníků, který jsme realizovali v listopadu a prosinci v rekreačním zařízení Prudká a Křižanov.

Program byl, podobně jako v předchozím kole, postaven na  principech prožitkové pedagogiky a osobnostně sociálního výcviku. Každý z  účastníků měl možnost díky interaktivnímu přístupu vyjadřovat  své názory, pocity i případné  potíže. Rovněž  široká škála technik s využitím dramatických forem umožnila účastníkům rozvíjet sebepoznávání, komunikační schopnosti, odvahu vyjádřit  a obhájit vlastní názor.

Dostatečný prostor jsme věnovali i relaxačním technikám a hrám, rozvoji imaginace, skupinové dynamice a diskusi. Ve skupině se nám podařilo navodit velmi příznivé pracovní klima  a  atmosféru důvěry i napříč ročníky. Odměnou nám  byla spokojenost  účastníků nejen v lepším poznání sebe sama a navzájem , ale i navázání nových přátelství s vrstevníky. Účastníci projevili opravdový zájem pokračovat v peer poslání v přípravě dalších školních projektů, například  v pomoci při řešení nejrůznějších problémů studijních, organizačních  i jiných.

Ze závěrečných zpětných vazeb účastníků uvádíme některé citace, které potvrzuji spokojenost s absolvovaným programem:

„Peer byl skvělý, sblížili jsme se mezi ročníky i ve třídě…..získala jsem k spolužákům větší důvěru….vyčistila jsem si hlavu a vím, jak své problémy budu řešit,…uvědomila jsem si svoje priority, hodnoty,…. peer nás nabil chutí dělat věci pro školu, vytvořili jsme kolektiv, který chce dále spolupracovat… rád bych se v tom angažoval… myslím, že mi tento víkend pomohl změnit pohled na život i na sebe samou."

"Myslím, že kouzlo peer programu je v tom, že pokaždé je to jiný. Nechci ty oba programy srovnávat, protože pokaždé mě zaujalo něco jiného…. našel jsem zde pár lidí velmi blízkých, a to je to, čeho si cením nejvíce… naučil jsem se pomocí relaxace uklidnit… prošli jsme si aktivitami, které bychom mohli později  použít např. při řešení různých emocí… úžasný pocit, být obklopen lidmi, co chtějí něco dělat… aktivity byly naplňující, úžasná spolupráce…. díky moc za možnost být tu s vámi všemi!… jsem opravdu  ráda, že jsem se mohla peeru zúčastnit a že většinu nákladů hradí MČ, protože jinak bych si to dovolit nemohla. Moc děkuju!“

Také za realizátory PEER programu  vyjadřujeme spokojenost, neboť se nám opět podařilo ve vymezeném čase  naplnit stanovené cíle a to i díky velmi dobré vzájemné spolupráci celé skupiny.

Rádi bychom poděkovali  MČ Královo  Pole za finanční příspěvek, který nám umožnil uskutečnit pokračování a podchycení zájmu studentů. Mohli jsme tak více rozvinout započaté aktivity k dalšímu působení peerů – mezi vrstevníky.

Této finanční podpory si velice vážíme, neboť nám umožňuje pokračovat systematicky v započaté práci  a můžeme tak oslovit  a zapojit do PEER programu další nové zájemce – studenty gymnázia.

Děkujeme rovněž našemu ředitelství za vstřícnost  a podporu PEER programu.

Mgr. Marie Baltusová,  školní metodička prevence

Mgr. Martin Hofman, psycholog

 

peer programV páteční ráno se na nádraží v Brně – Králově Poli začaly scházet rozespalé tváře. Některé byly ostýchavé, některé, vzhledem k brzké ranní hodině odjezdu, i rozmrzelé. Naštěstí se brzy objevila energická a usměvavá paní profesorka Baltusová, která naše tváře z ospalých úšklebků přeměnila na tváře plné očekávání a zvědavosti.

Zrána jsme se bavili převážně ve dvou skupinkách, přičemž první skupinkou byli vysmátí prváci, kteří byli početně silně v převaze, a poněkud vážní druháci, kterým se počet a tím pádem i pozice jejich skupinky moc nezamlouvala. Šance na to, že bychom byli za celý Peer vůbec schopni jakékoliv komunikace mezi sebou, se nám zdály  tedy dost mizivé.

Po vyřízení nutných organizačních úkonů přišla první společná aktivita – seznamování. V průběhu této pilotní aktivity se k nám k naší veliké radosti přidal i náš nejoblíbenější psycholog Martin Hofman, na kterého jsme všichni nedočkavě čekali a po jehož příjezdu byla ve vzduchu cítit naše očekávání a zvyšující se energie. Pomalu jsme se navzájem začali „oťukávat“ a během oběda už jsme byli zapálení do konverzace, jídelna byla plná smíchu a my jsme konečně odhodili předsudky (kdo patří k prvákům a kdo k druhákům  přestalo hrát roli). V době poledního klidu jsme se dokonce sešli v jednom pokoji, sdělovali si své dojmy a zážitky. My  druháci  jsme už byli jako ryby ve vodě a chrlili ze sebe jednu radu za druhou.

Program a aktivity celého prvního dne se tedy nesly v duchu seznamování, vzájemném získávání důvěry, a dokonce jsme stihli i krátkou meditaci. Vyzkoušeli jsme si pracovat jak ve skupinkách, tak každý za sebe, měli jsme příležitost i k dramatickému vyjádření některých aktivit... Ke konci dne nám Martin pustil film, který  vyvolal dlouhou debatu, a po filmu následovala již zmiňovaná meditace, při které jsme se zklidnili a uvolnili. Po večerce jsme všichni ulehli do postelí a rozhodně jsme neponocovali, protože jsme věděli, že musíme načerpat sílu na další den.

Ráno nás probudila příjemná relaxační hudba, hřejivý pocit z navázání nového přátelství a pohled z okna na zasněžené okolí Křižanova. Druhý den tedy mohl začít a my se do něho vrhli s velkou chutí, ač trošku ospale. Po snídani a krátké fyzické i duševní rozcvičce jsme opět pracovali ve skupinkách a bavili se o budoucnosti  Peerů,  účastníků Peer programu. Vyprodukovali jsme báječné nápady se zájmem zapojit se aktivně do dění ve škole, a  doufáme, že alespoň část z nich bude možné uskutečnit. Během dne jsme se dále věnovali aktivitám zaměřeným na porozumění odlišných kultur, jak si dát pozor na předsudky, tématu „mužnosti a ženskosti“, porozumění emocím – tato aktivita byla doprovázena vynikajícími hereckými scénkami.  Opět jsme se zabývali důvěrou, zahráli jsme si na poradnu a postupně prodiskutovali témata týkající se nejrůznějších problémů, které trápí dnešní teenagery, a jak tyto problémy řešit.

Večer jsme se všichni sešli v klubovně a povídali si. Jakákoliv  akce ale nemůže být nazvána pořádnou akcí  bez tance, takže jsme část večera protančili a skvěle jsme se bavili.

Nedělní dopoledne bylo v duchu  dalšího konkrétního plánování peer aktivit, hodnocení naších možností. Proložili jsme to uvolňovacími aktivitami, také zpětným hodnocením celého víkendu, písemnými vzkazy  účastníků navzájem.

Všichni jsme se shodli na tom, že Peer program je nezapomenutelný zážitek. Z našeho příběhu lze vidět, že nezáleží na tom, zda jste prváci nebo druháci, z „áčka“ či z „xka“. Na Peeru si k sobě vždycky cestu najdete.

Na závěr chci ještě mockrát poděkovat Martinovi a paní profesorce Baltusové za výbornou organizaci, program, zábavu a porozumění, těšíme se na vás při další akci!

Za účastníky Gabriela Galíková, 2.A

Zpět do sekce

Aktuality

Přátelé Slovaňáku

Spolek Přátelé Slovaňáku sdružuje rodiče a další přátele školy. Základní informace si můžete přečíst v samostatném článku. Rozhodnete-li se činnost spolku podpořit, můžete využít vzor darovací smlouvy, kterou najdete v sekci Dokumenty.

14.1.2016
Odkazy
22.3.2019
Telefonní klapky

Nová ústředna umožňuje přímé volání. Také došlo ke změně některých klapek, viz seznam.

8.9.2018
Informace o ubytování

Ubytování a stravování pro naše studenty nabízí Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno. Info na www.cichnovabrno.cz.

14.3.2013
Informace o stravování

Přečtěte si základní informace o stravování na naší škole.

18.4.2017
DofE
Zapojujeme se do programu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu
DofE logo

 

27.9.2020