Poezie na volné noze – Den poezie 2011

Gymnázium Slovanské náměstí bylo v sobotu 3. 12. 2011 otevřené všem příchozím. Říkáte si, odkdy jsou školy otevřené v sobotu? No, minimálně od té doby, co se na Slovaňáku konají akce spojené s festivalem Den poezie. Loni jsme věnovali pozornost zakladateli moderní české poezie, Karlu Hynku Máchovi (více zde), letošní téma znělo „Poezie na volné noze“. Spojili jsme tedy poezii s nejrůznějšími nohami, stopami, šlépějemi, ťápotami, botami a otisky, připravili zajímavé aktivity a čekali, kdo nás navštíví.

Každý návštěvník si s sebou domů odnesl opravdu nevšední předmět – vlastní knihu! Knihu, kterou si každý sám napsal, případně i ilustroval, na konci svázal a doma určitě zařadil do knihovničky někam mezi svazky Jaroslava Seiferta a Jana Skácela.

Cesta odvážného přišedšího začínala ve vestibulu školy. Návštěvník dostal desky své nové vlastní publikace, pojedl vtipné kaše,

 

Vtipná kaše

 

ustřihl si s sebou na cesty kousek Múzy,

 

Múzy

 

a zanechal v „tabuli návštěv“ veršovaný vzkaz.

 

Tabule návštěv

 

Objevily se vzkazy nejrůznějšího druhu. Od jednoduchých a jasných vzkazů obecného charakteru (Láska byla dlouhá / odešla z ní touha, případně Venku pěkně sněží / Honza venku běží) přes vzkazy vtipné (Šla jsem dolů do dolů / postavila stodolu) a až matematicky složité (Máme rádi x, / protože odežene y; x = zpěv, y = hněv), až ke vzkazům takřka existencionálního charakteru (Nejvíce mě děsí, / že mě nepověsí) a absurdní poezii (Jede Káča po molu / otočí se / spadne Káča pod vodu / namočí se).

 

Všechny básně z „tabule návštěv" si můžete přečíst v jednom souboru po kliknutí na tuto větu.

 

Pak už nezbývalo, než se vydat dál. Po žlutých stopách, které na tento jediný den protkaly celou školu,

 

Stopy na chodbě

 

se příchozí nejdříve dostal do učebny 01. Ta byla věnována frazeologii, říkadlům, pranostikám a lidové poezii. Kusé a základní informace o ústní lidové slovesnosti byly vypsány na tabuli, inspiraci mohl příchozí nalézt v mnoha knihách říkadel, pranostik a rčení – a pak už bylo na každém, aby si vytvořil pranostiku vlastní a zařadil ji co první stránku své knížky.

Druhá místnost byla zaměřena na grafickou poezii – konkrétně na kaligramy. Místnost byla doslova ověšena kaligramy jak světových autorů (Apollinaire), tak studentů gymnázia. Úkol byl tedy opět samozřejmý – vytvořit si vlastní kaligram.

Místnost s číslem 03 byla pravděpodobně nejnáročnější v celém programu. Byla věnována stopám – konkrétně literárním stopám a vůbec literární teorii. Místnost byla rozdělena do tří částí. V první části se příchozí seznámil s literárními stopami, zjistil, co je trochej, jamb a daktyl a sám si zkusil odhalit literární stopy v konkrétních básních.

 

Literární stopy

 

Za odměnu si mohl do své knihy přidat krátké předchystané pojednání o stopách. Před obtížnou třetí částí bylo třeba nějaké občerstvení. K tomu sloužil „japonský koutek“ – každý dostal šálek japonského čaje, mohl si odpočinout, případně přečíst něco o haiku... a samozřejmě i haiku napsat. Poslední část byla vyloženě hazardérská. Před návštěvníkem leželo devět básní, v každé řadě tři, otočených rubem tak, aby nebyly vidět. První řada byla jednoduchá (a zadarmo) – otočte si jednu ze tří možností a řekněte nám, jaký typ rýmu je použit v básni. Pokud návštěvník vyhrál (a vyhráli všichni – takové vzdělané návštěvnictvo přišlo!), daly mu naše profesionální krupiérky vybrat: buď si vzít vyhraný text a ukončit hru, nebo text vsadit a hrát dál. Teď už to ovšem bylo těžší – nestačilo charakterizovat rým, klíčem k vítězství byla i forma (a nejen poměrně lehce identifikovatelné sonety a balady, ale i formy exotičtější – sestina, gazel...). Postup na třetí úroveň byl obdobný, jen bylo třeba uhodnout ještě autora (návštěvníkům sice k identifikaci pomáhaly medailonky autorů, pojednání o formách a jiné „taháky“, ale ani tak to nebylo nejjednodušší).

Příchozí měl tímto za sebou přízemí. Zbývalo první patro. V prvním patře se dalo dojít do slepé uličky, kde visela obří stopa a na ni byla přepsána část Čapkovy povídky Šlépěj.

 

Šlépej

 

Každou hodinu se také objevil dramatický kroužek Gymnázia Slovanské náměstí s voicebandovým představením na téma, překvapivě, „noha“.

 

-zde se brzy objeví video-

 

Než se návštěvník dostal k dalším místnostem, mohl nám také na připravené ploše zanechat vzkaz (pod rýmovaným heslem „Tady může každý z vás / nechat libovolný vzkaz. / Báseň, stopu – snadná práce / pro budoucí generace“).

 

Vzkazy

 

Tentokrát se vzkazů objevilo méně, ale byly o to závažnější. Často se týkaly poezie, například takto:

 

Krok za krokem

má to smysl

mnozí tomu nevěří

zůstanou stát u dveří...

poezie

 

Jeden autor (autorka?) dokonce zanechal básně tři. Podepsal se jako „K2X“ a mezi zanechanými dílky se dají najít zajímavé obraty - například krásný aliterační verš „tu trnka tu trn mu trčel“.

 

Všechny básně ze vzkazů si můžete přečíst v jednom souboru po kliknutí na tuto větu.

 

První místnost prvního patra byla zasvěcena zhudebněné poezii. Místnost byla spíše relaxační – každý měl možnost poslechnout si zde jednu (nebo více) ze šesti ukázek zhudebněné poezie (Jiří Suchý, sestry Steinovy a další) a případně si do vlastní knihy přidat text poslechnuté písně.

V další místnosti už ovšem nebylo nic zadarmo. Aby si návštěvník mohl odnést (vlastnoručně přepsanou) báseň jednoho z klasiků (Seifert, Havlíček Borovský, Gellner aj.), musel něco zarecitovat. Tímto výzkumem jsme zjistili, že si lidé často pamatují básně, které recitovali za svých školních let – a po takových dvaceti letech po základní škole, to už je co říci!

Následující místnost překvapila příchozí zejména tím, že na tabuli visela periodická tabulka prvků. Místnost měl totiž na starosti Radek Matuška, vyučující chemie.

 

Radek Matuška a periodická tabulka prvků

 

Aktivita ale byla samozřejmě literární. Návštěvník měl možnost napsat si vlastní akrostich, tedy báseň, v níž první písmena veršů dávají dohromady nějaké slovo. A proč periodická tabulka prvků? Schválně si řekněte „žela Magda Caňonem, Srážela Balvany Ramenem" a podívejte se do zmíněné tabulky - už rozumíte?

Nebohý návštěvník byl teď už jistě natolik literárně vyčerpán, že už zbývaly síly jenom na jediné – připsat tiráž a vlastní knihu si v knihvazačské dílně (jindy učebně 104) svázat.

Na úspěšné nové autory poté čekalo občerstvení ve druhém patře, kde si mohli odpočinout a načerpat inspiraci z klasických (i méně klasických) děl vyobrazených na stěnách studovny. Po, doufáme, příjemně stráveném čase nezbývalo než se vydat zpět do tepla domova, usednout k pevnému dubovému stolu... a začít pracovat na další sbírce poezie.

 

Pokud jste Poezii na volné noze nestihli, neměli na ni čas nebo se vám prostě jenom tentokrát nechtělo, můžete část atmosféry toho dne nasát z galerie fotografií, která následuje. Třeba vás to naláká a příští rok se u nás zastavíte opět (pokud tedy něco vymyslíme). A pokud jste 3. 12. 2011 na Slovaňáku byli? Inu, můžete alespoň zavzpomínat.

 

Den poezie na Slovaňáku tedy proběhl úspěšně. Komise češtiny tímto děkuje všem, kteří se na jeho organizaci podíleli, a to jak ochotným studentům, tak kolegům z jiných oborů (chemie, fyzika, matematika, informatika, tělesná výchova...), kteří zcela dobrovolně trávili část zaslouženého víkendu s ryze literárními záležitostmi.

Zpět do sekce

Aktuality

Přátelé Slovaňáku

Spolek Přátelé Slovaňáku sdružuje rodiče a další přátele školy. Základní informace si můžete přečíst v samostatném článku. Rozhodnete-li se činnost spolku podpořit, můžete využít vzor darovací smlouvy, kterou najdete v sekci Dokumenty.

14.1.2016
Odkazy
22.3.2019
Telefonní klapky

Nová ústředna umožňuje přímé volání. Také došlo ke změně některých klapek, viz seznam.

8.9.2018
Informace o ubytování

Ubytování a stravování pro naše studenty nabízí Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno. Info na www.cichnovabrno.cz.

14.3.2013
Informace o stravování

Přečtěte si základní informace o stravování na naší škole.

18.4.2017
Virtuální prohlídka školy

Zveme Vás na virtuální prohlídku naší školy.

4.11.2014
Ekatalog
Gymnázium Brno, Slovanské náměstí, příspěvková organizace - ekatalog.czGymnázia - ekatalog.cz
30.3.2016
Projekt bezdrátová škola Jihomoravský kraj

nám umožnila pokrýt školu signálem a připojit se odkudkoliv k internetu

Více informací ...

30.3.2016
Ambasodoři MU

Jsme zapojeni do projektu Ambasadoři Masarykovy univerzity.

ambasadoři

Masarykova univerzita

19.5.2014