Angličtina

Výměnný pobyt Brno - Utrecht, NL

Tradiční výměnný pobyt Gymnázia Slovanské náměstí a Stedelijk Gymnasium v Utrechtu, Nizozemí

 

Studenti tříd 1.A, 1.B, 1.X a III.A mají možnost se přihlásit na výměnný pobyt Brno - Utrecht. Přihlašovat se lze do 31.10.2015. Bude vybráno 25 studentů.

 

Podmínky účasti:

  • možnost účastnit se celého pobytu - být přítomen na všech programech
  • ubytovat a postarat se o holandského studenta v době 13 - 18.4.2016
  • odjet na pobytovou část v Holandsku 1 - 8.6.2016
  • zaplatit 8000 Kč - prostředky na program v ČR a letenku do Holandska (záloha 4000 Kč do konce listopadu)
  • společně s rodiči vyplnit pravdivě následující formulář http://goo.gl/forms/lAsLdGPM6X
  • zaslat "dopis o sobě" (základní informace, zájmy, zajímavosti, ale např. i specifické požadavky - např. stravovací návyky, atd. ) napsaný anglicky (o délce kolem 250 slov ve formátu PDF taktéž do 31.10.2015) na email: martinagodarova@gmail.com

Vybraní studenti budou oznámeni na začátku listopadu.

 

Další informace podá:

Mgr. Martina Godarová (martinagodarova@gmail.com)

Mgr. Miroslav Kohut (kohut@gymnaslo.cz)

Jazykově poznávací pobyt v jižní Anglii

Jazykově poznávací pobyt v jižní Anglii

25. 4. – 2. 5. 2014

 

Na přelomu května a dubna roku 2014 měli studenti našeho gymnázia možnost zúčastnit se jazykově poznávacího pobytu v jižní Anglii s jednodenní návštěvou Londýna a belgického města Bruggy. Na cestu za poznáním a dobrodružstvím vyrazilo celkem 51 studentů a dvě členky pedagogického sboru (Magdalena Šedrlová a Radoslava Vysloužilová).

Po dlouhém nočním přejezdu přes Německo jsme si naši cestu do Anglie ozvláštnili celodenním pobytem ve městě Bruggy na severu Belgie. Projeli jsme se lodí po soustavě kanálů a navštívili muzea tradičních belgických specialit – hranolků a čokolády. Po noclehu ve Francii jsme se trajektem vydali směrem k doverským útesům.

První den v Anglii jsme si prohlédli megalitickou stavbu Stonehenge a majestátní hrad Corfe Castle, odkud jsme již zamířili na ubytování v Plymouthu v hrabství Devon. Druhý den jsme podnikli celodenní výlet do sousedního hrabství Cornwall, během něhož jsme navštívili hrad St. Michael’s Mount (Angličané jej označují jako svůj Mont Saint-Michel), antické divadlo Minack Theatre vytesané do skály a nejzápadnější bod pevninské Anglie – Land’s End. V dalších dnech jsme se vydali ve stopách legendárního krále Artuše – vystoupali jsme až na vrchol hradu Tintagel Castle, kde se Artuš údajně narodil. Při návratu do Plymouthu jsme se krátce zastavili na Dartmoorských blatech, kam Sir Arthur Conan Doyle umístil děj románu Pes baskervillský. V nevlídném počasí vypadaly ponuré mokřiny a vřesoviště opravdu strašidelně, ale podařilo se nám zahlédnout divoce žijící poníky. V Plymouthu jsme si prohlédli akvárium a prošli se centem města. S Plymouthem jsme se další den rozloučili a vyrazili do města Glastonbury v hrabství Somerset, kde jsme navázali na sledování artušovské legendy – ruiny glastoburského opatství jsou podle legendy místem, kde byli Artuš s manželkou Guineverou pohřbeni. Odpoledne jsme se prohlédli raněgotickou katedrálu ve Wellsu a krátce se zastavili v lázeňském městě Bath. Poté náš čekala dlouhá cesta do Londýna. Kvůli silnému dešti jsme se po londýnských pamětihodnostech prošli jen krátce, ale alespoň zbyl čas na nákupy. Z Londýna jsme pluli po Temži do Greenwiche, kde jsme náš pobyt v Anglii ukončili. Zbývala jen dlouhá cesta domů.

 

Během tří dnů v Plymouthu a jednoho dne v Londýně byli studenti po skupinkách ubytováni v hostitelských rodinách. Studentům se náš program líbil, seznámili se s oblastí jižní Anglie, její kulturou a bohatou historií a taktéž si procvičili svoji angličtinu.

 

Doufáme, že v roce 2015 bude naše putování Britskými ostrovy pokračovat a těšíme se na nové zážitky.

Jazykově poznávací pobyt ve Skotsku

Jazykově poznávací pobyt ve Skotsku

24. 4. – 1. 5. 2013


V dubnu roku 2013 měli studenti našeho gymnázia možnost zúčastnit se jazykově poznávacího pobytu ve Skotsku s dvoudenní návštěvou Londýna. Na cestu za poznáním a dobrodružstvím vyrazilo celkem 62 studentů a tři členové pedagogického sboru (Mgr. Rudolf Dostálek, Mgr. Ronald Martini, RNDr. Radoslava Vysloužilová).

Po dlouhé cestě jsme do Velké Británie vstoupili symbolicky - branou bílých doverských útesů. Po příjezdu do Londýna jsme si prohlédli válečný křižník Belfast kotvící na Temži a interiér gotické katedrály Southwark. První den v Londýně jsme završili projížďkou na London Eye a procházkou večerním městem.

Z Londýna jsme zamířili na sever, do Skotska. Naše první setkání se Skotskem proběhlo v hlavním městě - Edinburghu. Prohlédli jsme si tamní hrad, centrum města a královskou jachtu Britannia, kterou v roce 1997 otevřela pro veřejnost královna Alžběta II.. Druhý den jsme projeli přes území skotské vysočiny s četnými jezery a pasoucími se stády ovcí až k magickému jezeru Loch Ness. Z paluby lodi jsme vyhlíželi Nessie, kterou jsme sice nespatřili, ale přesto jsme byli plavbou po tajemném jezeře nadšeni. V dalších dnech jsme navštívili památník skotského hrdiny Williama Wallace, univerzitní město Saint Andrews a projeli jsme se krásnou krajinou.

Na zpáteční cestě jsme se zastavili v Yorku, kde jsme si prohlédli centrum města s úzkými uličkami a nádhernou gotickou katedrálu York Minster, která patří mezi největší v Evropě. Po příjezdu do Londýna jsme dokončili prohlídku města: seznámení se s hlavními obrazy v National Gallery, návštěva Toweru a nezbytné nákupy na Oxford Street. Z Londýna jsme pluli po Temži do Greenwiche, kde jsme náš pobyt v Anglii ukončili. Zbývala jen dlouhá cesta domů.

Během tří dnů v Edinburghu a jednoho dne v Londýně byli studenti po skupinkách ubytováni v hostitelských rodinách. Měli tak možnost porovnat rozdíly ve skotské a britské angličtině. Studentům se náš program líbil, seznámili se se skotskou kulturou a bohatou historií a taktéž si procvičili svoji angličtinu.


Doufáme, že v roce 2014 bude naše putování Britskými ostrovy pokračovat a těšíme se na nové zážitky.

BratMUN 2012

Na začátku listopadu jsme se s paní profesorkou Brhelovou vydaly do Bratislavy na BratMUN – mezinárodní konferenci simulace Organizace Spojených Národů.

Wales 2012

V sobotu dne 16. června 2012 jsme v počtu cca sedmdesáti studentů vyrazili na týdenní exkurzi do Anglie a Walesu. Jak už napovídá počet, bylo nás z více tříd a to jak z čtyřletých, tak i z „římských”. Dohlíželi na nás profesorky Brhelová a Prchalová a profesoři Dostálek a Martini. Odborný výklad nám podávala Klára, naše průvodkyně, kterou jsme měli k dispozici po celou dobu zájezdu.

Jazykově poznávací pobyt v Irsku

17. 6. – 26. 6. 2011

 

V červnu roku 2011 měli studenti našeho gymnázia možnost se zúčastnit jazykově poznávacího pobytu v Irsku s dvoudenní návštěvou Londýna. Na cestu za poznáním a dobrodružstvím vyrazilo celkem 37 studentů a tři členové pedagogického sboru (Mgr. Jana Prchalová, RNDr. Radoslava Vysloužilová, RNDr. Jiří Dittrich).

Studijně-vzdělávací zájezd do Anglie

Studijně-vzdělávací zájezd do Anglie

1. - 7. května 2010

V květnu roku 2010 měli studenti našeho gymnázia možnost navštívit Anglii v rámci studijně-vzdělávacího zájezdu. Za památkami a dobrodružstvím vyrazilo celkem 43 studentů a tři členové profesorského sboru.

Během našeho pobytu v Anglii jsme navštívili Londýn (prohlídka Shakespearova divadla Globe, Tower, Trafalgar square..), univerzitní městečko Oxford, prestižní chlapeckou kolej Eton, královský hrad ve Windsoru, katedrálu a hrad ve Winchesteru, katedrálu v Salisbury, tajemné Stonehenge, jeskyně v Cheddaru a římské lázně v Bathu. Skvělou tečkou za naším pobytem byla projížďka na London Eye - největším ruském kole na světě.

Studenti byli ubytováni v hostitelských rodinách, kde se mohli seznámit s anglickými tradicemi a zvyky, taktéž si mohli zdokonalit a procvičit angličtinu.

Studentům se program zájezdu líbil, na další pokračování našeho anglického putování se těšíme v příštím roce.

Anglický jazyk (výstupní úroveň B2)

Předmět Cizí jazyk - anglický jazyk ( výstupní úroveň B2) je vyučován v souladu se Společným evropským referenčním rámcem a je součástí výuky ve všech  ročnících čtyřletého i šestiletého studia.

Jako rozšířená výuka anglického jazyka na čtyřletém gymnáziu má celkovou hodinovou dotaci za čtyři roky 16 hodin, na šestiletém typu 24 hodin ( 4 hodiny týdně ve všech ročnících).

Těžiště výuky tvoří nácvik plynulého hovoru, konverzace, účast na hovoru ve skupině, práce s textem, četba s porozuměním, poslech s  porozuměním a písemný projev. Výuka je realizována v běžných vyčovacích hodinách ( 45 minut) a je zajišťována aprobovanými vyučujícími anglického jazyka. V současné době je tento  předmět vyučován ve skupinách s maximálním počtem studentů osmnáct a probíhá v jazykových učebnách, v anglické knihovně či v multimediální učebně. Jazykové učebny jsou vybaveny počítačem s přístupem na internet, data projektorem, televizí ,video a DVD přehrávačem. Při výuce je možnost využívat zpráv BBC, CNN, v anglosaských studiích aplikací Google Earth,  Street viewer a dalších.

Alternativně se výukové hodiny odehrávají v reálném prostředí podle tématického zaměření a možností, např. návštěva místních pamětihodností s cizojazyčným výkladem, prohlídka hlavního města s cizojazyčnou přípravou, poznávací zájezdy, předepsané kurzy v rámci ŠVP.

Výuka anglického jazyka  obsahuje náměty všech průřezových témat a uplatňuje mezipředmětové vztahy především s českým jazykem, občanským a společenskovědním základem, geografií a historií.

Tento předmět má další  navýšení  hodinové dotace ve formě hodin konverzace s rodilým mluvčím a v posledních dvou ročnících ve  formě  seminářů. Semináře jsou součástí nabídky volitelných předmětů a jsou zaměřeny tématicky podle zájmu a priorit daného ročníku na rozšířenou výuku anglosaských studií, literární seminář, dramatický seminář, ekonomickou terminologii a úvod do ekonomie či intenzívní přípravu na předepsané i nadstandardní zkoušky.

 

Aktuality

Přátelé Slovaňáku

Spolek Přátelé Slovaňáku sdružuje rodiče a další přátele školy. Základní informace si můžete přečíst v samostatném článku. Rozhodnete-li se činnost spolku podpořit, můžete využít vzor darovací smlouvy, kterou najdete v sekci Dokumenty.

14.1.2016
Odkazy
22.3.2019
Telefonní klapky

Nová ústředna umožňuje přímé volání. Také došlo ke změně některých klapek, viz seznam.

8.9.2018
Informace o ubytování

Ubytování a stravování pro naše studenty nabízí Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno. Info na www.cichnovabrno.cz.

14.3.2013
Informace o stravování

Přečtěte si základní informace o stravování na naší škole.

18.4.2017
Virtuální prohlídka školy

Zveme Vás na virtuální prohlídku naší školy.

4.11.2014
Ekatalog
Gymnázium Brno, Slovanské náměstí, příspěvková organizace - ekatalog.czGymnázia - ekatalog.cz
30.3.2016
Projekt bezdrátová škola Jihomoravský kraj

nám umožnila pokrýt školu signálem a připojit se odkudkoliv k internetu

Více informací ...

30.3.2016
Ambasodoři MU

Jsme zapojeni do projektu Ambasadoři Masarykovy univerzity.

ambasadoři

Masarykova univerzita

19.5.2014