Jazykově poznávací pobyt ve Skotsku

Jazykově poznávací pobyt ve Skotsku

24. 4. – 1. 5. 2013


V dubnu roku 2013 měli studenti našeho gymnázia možnost zúčastnit se jazykově poznávacího pobytu ve Skotsku s dvoudenní návštěvou Londýna. Na cestu za poznáním a dobrodružstvím vyrazilo celkem 62 studentů a tři členové pedagogického sboru (Mgr. Rudolf Dostálek, Mgr. Ronald Martini, RNDr. Radoslava Vysloužilová).

Po dlouhé cestě jsme do Velké Británie vstoupili symbolicky - branou bílých doverských útesů. Po příjezdu do Londýna jsme si prohlédli válečný křižník Belfast kotvící na Temži a interiér gotické katedrály Southwark. První den v Londýně jsme završili projížďkou na London Eye a procházkou večerním městem.

Z Londýna jsme zamířili na sever, do Skotska. Naše první setkání se Skotskem proběhlo v hlavním městě - Edinburghu. Prohlédli jsme si tamní hrad, centrum města a královskou jachtu Britannia, kterou v roce 1997 otevřela pro veřejnost královna Alžběta II.. Druhý den jsme projeli přes území skotské vysočiny s četnými jezery a pasoucími se stády ovcí až k magickému jezeru Loch Ness. Z paluby lodi jsme vyhlíželi Nessie, kterou jsme sice nespatřili, ale přesto jsme byli plavbou po tajemném jezeře nadšeni. V dalších dnech jsme navštívili památník skotského hrdiny Williama Wallace, univerzitní město Saint Andrews a projeli jsme se krásnou krajinou.

Na zpáteční cestě jsme se zastavili v Yorku, kde jsme si prohlédli centrum města s úzkými uličkami a nádhernou gotickou katedrálu York Minster, která patří mezi největší v Evropě. Po příjezdu do Londýna jsme dokončili prohlídku města: seznámení se s hlavními obrazy v National Gallery, návštěva Toweru a nezbytné nákupy na Oxford Street. Z Londýna jsme pluli po Temži do Greenwiche, kde jsme náš pobyt v Anglii ukončili. Zbývala jen dlouhá cesta domů.

Během tří dnů v Edinburghu a jednoho dne v Londýně byli studenti po skupinkách ubytováni v hostitelských rodinách. Měli tak možnost porovnat rozdíly ve skotské a britské angličtině. Studentům se náš program líbil, seznámili se se skotskou kulturou a bohatou historií a taktéž si procvičili svoji angličtinu.


Doufáme, že v roce 2014 bude naše putování Britskými ostrovy pokračovat a těšíme se na nové zážitky.

Hrad v Edinburghu
Skotská vysočina
Skotská vysočina
Skotská vysočina
Skotská vysočina
Loch Ness
Saint Andrews
Doverské útesy

Aktuality

Přátelé Slovaňáku

Spolek Přátelé Slovaňáku sdružuje rodiče a další přátele školy. Základní informace si můžete přečíst v samostatném článku. Rozhodnete-li se činnost spolku podpořit, můžete využít vzor darovací smlouvy, kterou najdete v sekci Dokumenty.

14.1.2016
Odkazy
22.3.2019
Telefonní klapky

Nová ústředna umožňuje přímé volání. Také došlo ke změně některých klapek, viz seznam.

8.9.2018
Informace o ubytování

Ubytování a stravování pro naše studenty nabízí Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno. Info na www.cichnovabrno.cz.

14.3.2013
Informace o stravování

Přečtěte si základní informace o stravování na naší škole.

18.4.2017
DofE
Zapojujeme se do programu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu
DofE logo

 

27.9.2020
Doučování žáků škol

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

logo MŠMT

logo Next Generation EU

logo NPO

22.2.2022