Fyzika

Jaderná maturita

Ve dnech 25.27. dubna 2012 jsme se zúčastnily stáže v Jaderné elektrárně Dukovany.

Den na jaderce

Rozespalé obličeje studentů a nadšené obličeje paní profesorky Kopecké a pana profesora Sedláčka se něco po šesté ráno vítaly 2. 4. 2012 ve vestibulu Hlavního nádraží.

Návštěva hvězdárny

Dne 28. 3. se třída IV.A v doprovodu paní profesorky Kopecké vydala na Hvězdárnu a planetárium Brno.

Výlet za tokamakem

Dne 2.02.2012 jsme se se svou třídou V.A vydali na poznávací výlet do města věží, do Prahy.

Korespondenční semináře 2011/2012

Přinášíme vám přehled fyzikálních korespondenčních seminářů pro školní rok 2011/2012. Doporučujeme rovněž věnovat pozornost korespondenčním seminářům jiných předmětů, například matematiky či informatiky.

Exkurze do jaderné elektrárny Dukovany

Dne 27.6.2011, poslední červnové pondělí, jsme vyrazili po poznání některých elektráren energetické společnosti ČEZ, nacházející se v nevelké vzdálenosti od města Brna. Exkurze se zúčastnily třídy III.A a 2.X.

Přírodovědný klokan 2009

Přírodovědný klokan 2009 - výsledky

Kategorie Kadet

  1. K. Suchanová II.A 90 bodů
  2. S. Turečková II.A 85 bodů
  3. M. Barák I.A 84 bodů

 

Kategorie Junior

  1. S. Navrátilová III.A 75 bodů
  2. K. Valášková 1.X 73 bodů
  3. T. Procházka 2.X 70 bodů

 

Blahopřejeme!!!

 

Ostatní výsledky jsou k nahlédnutí u I. Kopecké v kabinetě fyziky.

Fyzikální týden

Ve dnech 14. – 18. 6. 2009 se v Praze konal již jedenáctý Fyzikální týden pořádaný FJFI ČVUT. (pozn. pro nezasvěcené: FJFI je Fakulta jaderného a fyzikálního inženýrství, zkratku ČVUT jistě není třeba vysvětlovat).

Z našeho gymnázia jsme se díky doporučení paní profesorky Kopecké této akce zúčastnili tři: Iveta Beranová, Kristýna Zemková a Ondřej Hujňák.

Jednalo se o týden plný jak jinak než fyziky, kde jsme si mohli na fyziku opravdu sáhnout vlastníma rukama, vyslechli jsme spoustu zajímavých přednášek a také nahlédli pod pokličku vědeckého „bádání“. Celý týden jsme se seznamovali s konkrétním předem daným tématem, zpracovali příspěvek do sborníku
a v závěru akce nechyběla ani pořádná minikonference, na které jsme prezentovali výsledky našeho týdenního snažení před ostatními účastníky. V průběhu týdne jsme také měli možnost navštívit v rámci exkurzí různá vědecká pracoviště, jako například Školní reaktor VR-1 Vrabec, Prague Asterix Laser System či Tokamak COMPASS.

Celý týden uběhl velmi rychle, ani se nám nechtělo věřit, že je čas odjet domů. Vždyť teprve teď jsme se začínali dostávat k „jádru“  - věci i elektrárny. J
Prostě to bylo jedním slovem super! Proto bychom chtěli touto cestou poděkovat ještě jednou našim fyzikářům, prof. Kopecké a prof. Pindryčové, za doporučení na tuto akci, ředitelství za finanční podporu
a hlavně pořadatelům!

Svět práce

Dne 22.3.2009 proběhla návštěva Hvězdárny Mikuláše Koperníka v Brně.

Programu s názvem „SATURN"

se účastnila třída I.A s doprovodem profesorky J.Pindryčové.

Akce začínala v 18:00 na hvězdárně M.Koperníka v Brně. Účastníci se během programu dozvěděli o Saturnu a většině jeho měsících. Zejména hlavní a zajímavé informace do předmětu Svět práce-fyzika.

Během programu jsme „prolétli" kolem Saturnových měsíců, prstenců i jeho samotného povrchu. Díky simulovaného letu jsme přistáli na povrchu jeho největšího měsíce Titanu. Prohlédli jsme si jeho povrch a zjistili jeho složení a podobu. Dozvěděli jsme se o družicích co tímto směrem někdy pohybovaly nebo se zde pohubují a budou pohybovat.

Program byl doprovázen hudbou, výkladem a grafickými efekty.

Aktuality

Přátelé Slovaňáku

Spolek Přátelé Slovaňáku sdružuje rodiče a další přátele školy. Základní informace si můžete přečíst v samostatném článku. Rozhodnete-li se činnost spolku podpořit, můžete využít vzor darovací smlouvy, kterou najdete v sekci Dokumenty.

14.1.2016
Odkazy
22.3.2019
Telefonní klapky

Nová ústředna umožňuje přímé volání. Také došlo ke změně některých klapek, viz seznam.

8.9.2018
Informace o ubytování

Ubytování a stravování pro naše studenty nabízí Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno. Info na www.cichnovabrno.cz.

14.3.2013
Informace o stravování

Přečtěte si základní informace o stravování na naší škole.

18.4.2017
DofE
Zapojujeme se do programu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu
DofE logo

 

27.9.2020
Doučování žáků škol

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

logo MŠMT

logo Next Generation EU

logo NPO

22.2.2022