IVT

Korespondenční semináře 2011/2012

Přinášíme vám přehled informatických korespondenčních seminářů pro školní rok 2011/2012. Doporučujeme rovněž věnovat pozornost korespondenčním seminářům jiných předmětů, například fyziky či matematiky.

Informatika ve škole

S výpočetní technikou se náš student setká hned v prvním roce studia a to v povinném předmětu, který se jmenuje Informatika a výpočetní technika. Každá třída se na tento předmět dělí na dvě části maximálně po 17 studentech. Výuka je zaměřena na ovládání a využívání výpočetní techniky. Nejdůležitější části výuky jsou psaní a úpravy textu v textovém editoru, zpracování dat v tabulkách a databázích, získávání informací z internetu a jiných zdrojů, použití elektronické pošty, operační systém (jeho využití a konfigurace).

 

V posledních dvou letech studia si studenti mohou zvolit informatiku z nabídky volitelných předmětů. Výuka v seminářích je zaměřena na hlubší práci s počítačovou grafikou, tvorbu webu a v maturitním ročníku na programování. Někteří studenti si programování volí jako svůj maturitní předmět.

Škola je pro účely výuky vybavena dvěma počítačovými učebnami.

Aktuality

Přátelé Slovaňáku

Spolek Přátelé Slovaňáku sdružuje rodiče a další přátele školy. Základní informace si můžete přečíst v samostatném článku. Rozhodnete-li se činnost spolku podpořit, můžete využít vzor darovací smlouvy, kterou najdete v sekci Dokumenty.

14.1.2016
Odkazy
22.3.2019
Telefonní klapky

Nová ústředna umožňuje přímé volání. Také došlo ke změně některých klapek, viz seznam.

8.9.2018
Informace o ubytování

Ubytování a stravování pro naše studenty nabízí Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno. Info na www.cichnovabrno.cz.

14.3.2013
Informace o stravování

Přečtěte si základní informace o stravování na naší škole.

18.4.2017
DofE
Zapojujeme se do programu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu
DofE logo

 

27.9.2020
Doučování žáků škol

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

logo MŠMT

logo Next Generation EU

logo NPO

22.2.2022