IVT

Korespondenční semináře 2011/2012

Přinášíme vám přehled informatických korespondenčních seminářů pro školní rok 2011/2012. Doporučujeme rovněž věnovat pozornost korespondenčním seminářům jiných předmětů, například fyziky či matematiky.

Informatika ve škole

S výpočetní technikou se náš student setká hned v prvním roce studia a to v povinném předmětu, který se jmenuje Informatika a výpočetní technika. Každá třída se na tento předmět dělí na dvě části maximálně po 17 studentech. Výuka je zaměřena na ovládání a využívání výpočetní techniky. Nejdůležitější části výuky jsou psaní a úpravy textu v textovém editoru, zpracování dat v tabulkách a databázích, získávání informací z internetu a jiných zdrojů, použití elektronické pošty, operační systém (jeho využití a konfigurace).

 

V posledních dvou letech studia si studenti mohou zvolit informatiku z nabídky volitelných předmětů. Výuka v seminářích je zaměřena na hlubší práci s počítačovou grafikou, tvorbu webu a v maturitním ročníku na programování v jazyku Pascal, který se nám jeví jako nejvhodnější pro výuku základů programování. Někteří studenti si programování volí jako svůj maturitní předmět.

Škola je pro účely výuky vybavena dvěma počítačovými učebnami.

Aktuality

Přátelé Slovaňáku

Spolek Přátelé Slovaňáku sdružuje rodiče a další přátele školy. Základní informace si můžete přečíst v samostatném článku. Rozhodnete-li se činnost spolku podpořit, můžete využít vzor darovací smlouvy, kterou najdete v sekci Dokumenty.

14.1.2016
Odkazy
22.3.2019
Telefonní klapky

Nová ústředna umožňuje přímé volání. Také došlo ke změně některých klapek, viz seznam.

8.9.2018
Informace o ubytování

Ubytování a stravování pro naše studenty nabízí Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno. Info na www.cichnovabrno.cz.

14.3.2013
Informace o stravování

Přečtěte si základní informace o stravování na naší škole.

18.4.2017
Virtuální prohlídka školy

Zveme Vás na virtuální prohlídku naší školy.

4.11.2014
Ekatalog
Gymnázium Brno, Slovanské náměstí, příspěvková organizace - ekatalog.czGymnázia - ekatalog.cz
30.3.2016
Projekt bezdrátová škola Jihomoravský kraj

nám umožnila pokrýt školu signálem a připojit se odkudkoliv k internetu

Více informací ...

30.3.2016
Ambasodoři MU

Jsme zapojeni do projektu Ambasadoři Masarykovy univerzity.

ambasadoři

Masarykova univerzita

19.5.2014