Latina

Zadání a témata referátu z latiny pro IV. ročník šestiletého studia

Zadání referátů pro IV. A – 2015/16

 

Počátky Říma – Etruskové

Založení Říma – Královský Řím

Římská republika raná a vrcholná - vznik republiky, římské úřady, patricijové a plebejové

Krize republiky - bratři Gracchové

Krize republiky - optimáti a populárové, Spartakovo povstání

Trójská válka - protivníci

Kdo bojoval v trójské válce na straně Řeků a kdo na straně Trójanů si můžete připomenout zde.

Mytologie

V hodinách latiny v 1. ročnících se začínáme zabývat řeckou a římskou mytologií, která inspirovala mnohé (nejen antické) autory.

Pro lepší orientaci se můžete podívat na přehled nejdůležitějších bohů.

Zde najdete rodinu řeckých bohů.

Zde najdete rodinu římských bohů

Zadání a témata referátů z latiny pro 1. ročník čtyřletého studia

Zadání referátů - I.ročník

 • 3 dnů předem předá student vyučujícímu referát

 • (student má možnost svůj referát poslat k okomentování vyučujícímu) alespoň 5 dnů předem

 • informace již známé z jiných předmětů přichystá student formou doplňovačky písemně nebo je doplňovačka součástí prezentace

 • nedílnou součástí referátu je uvedení povinných bibliografických údajů (při čerpání z internetu je třeba napsat pečlivě celou cestu včetně data čerpání); povinný je alespoň jeden knižní odborný (po domluvě s vyučujícím populárně-naučný zdroj), viz papír

 • student přednáší svůj referát převážně zpaměti

 • doporučuje se prezentace v power pointu i s obrazovými ukázkami obrazů, soch apod.

TÉMATA pro I.pololetí

 1. Přehled olympských bohů(i řecká jména),jejich příbuzenské vztahy .....................

 2. Apollón, Artemis, Múzy .....................

 3. Bohové podsvětí .....................

 4. Athéna, Árés .....................

 5. Dionýsos, satyrové, bacchantky .....................

 6. Vodní božstva .....................

 7. Krétský cyklus (Mínós) .....................

 8. Trójský cyklus .....................

 9. Založení a počátky Říma .....................

 

TÉMATA pro II.pololetí

 1. Archaické – předattické období řecké literatury (ne Homér) .....................

 2. Ílias a Odysseia .....................

 3. Attické období .....................

 4. Helénistické období .....................

 5. Archaické období římské literatury (ne komedie) .....................

 6. Komedie archaického období .....................

 7. Ciceronovo období - zlaté období římské prózy .....................

 8. Augustovo období - zlaté období římské poezie (ne Hor., Ovid) .....................

 9. Horatius a Ovidius .....................

 10. Stříbrné období římské literatury .....................

Aktuality

Přátelé Slovaňáku

Spolek Přátelé Slovaňáku sdružuje rodiče a další přátele školy. Základní informace si můžete přečíst v samostatném článku. Rozhodnete-li se činnost spolku podpořit, můžete využít vzor darovací smlouvy, kterou najdete v sekci Dokumenty.

14.1.2016
Odkazy
22.3.2019
Telefonní klapky

Nová ústředna umožňuje přímé volání. Také došlo ke změně některých klapek, viz seznam.

8.9.2018
Informace o ubytování

Ubytování a stravování pro naše studenty nabízí Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno. Info na www.cichnovabrno.cz.

14.3.2013
Informace o stravování

Přečtěte si základní informace o stravování na naší škole.

18.4.2017
Virtuální prohlídka školy

Zveme Vás na virtuální prohlídku naší školy.

4.11.2014
Ekatalog
Gymnázium Brno, Slovanské náměstí, příspěvková organizace - ekatalog.czGymnázia - ekatalog.cz
30.3.2016
Projekt bezdrátová škola Jihomoravský kraj

nám umožnila pokrýt školu signálem a připojit se odkudkoliv k internetu

Více informací ...

30.3.2016
Ambasodoři MU

Jsme zapojeni do projektu Ambasadoři Masarykovy univerzity.

ambasadoři

Masarykova univerzita

19.5.2014