Pravidla pro vytváření bibliografických citací

PRAVIDLA PRO VYTVÁŘENÍ BIBLIOGRAFICKÝCH CITACÍ

  

A/           KNIHY:

Podle ČSN ISO 690 z prosince 1996:

1. Příjmení a jméno (stačí iniciála křestního jména) autora- autorů

2. Titul/název díla

3. Pořadové číslo vydání

4. Místo vydání

5. Nakladatelství

6. Rok vydání

Nepovinně: 

     7. Rozsah: počet stran, počet dílů, svazků

     8. Údaje o překladu a překladateli

9. ISBN (standardní číslo)

10. Strana/strany (od-do)

Příklad:  Mareš, P. Nezaměstnanost jako sociální problém. Praha: Sociologické nakladatelství, 1994. ISBN 80-901114424-9-4, s.14-31.

Anglosaský způsob citování se hodí pro citace přímo v textu:

 1. Příjmení autora
 2. Rok vydání
 3. Strany

Příklad:  [Mareš 1994:14-31]

Pokud autor vydal v témže roce vice děl, připisuje se jen a, b,…, ale v závěrečném seznamu literatury je uveden teprve název díla.

 

B/            CITACE Z INTERNETU:

       Podle ČSN ISO 690-2 z ledna 2000:

 1. Autor
 2. Název dokumentu
 3. Druh nosiče (CD ROM, online,…)
 4. Vydání
 5. Místo vydání
 6. Vydavatel
 7. Datum vydání
 8. Datum aktualizace nebo revize
 9. Datum citování (pro online dokumenty)
 10. Dostupnost a přístup (pro online dokumenty)
 11. Standartní číslo ISBN
 12.  Údaj o lokaci v rámci zdrojového dokumentu

Příklad:  Macek, Petr. Standardní nedestruktivní stavebně-historický průzkum [online].  Praha: Státní ústav památkové péče, 1997 [cit.2004-10-07]. Dostupný z www: http://www.supp.cz/html/publikace  ISBN neuvedeno.

 

C/           ČLÁNKY:

 1. Příjmení a jméno autora
 2. “Název článku nebo kapitoly”
 3. Název časopisu/novin
 4. Svazek a číslo
 5. (Den), měsíc a rok
 6. Stránky

 

Příklad:  Bauman, Z. „Individualizovaná společnost”, Lidové noviny, 3.března 2004, s.10

Zpět do sekce

Aktuality

Přátelé Slovaňáku

Spolek Přátelé Slovaňáku sdružuje rodiče a další přátele školy. Základní informace si můžete přečíst v samostatném článku. Rozhodnete-li se činnost spolku podpořit, můžete využít vzor darovací smlouvy, kterou najdete v sekci Dokumenty.

14.1.2016
Odkazy
22.3.2019
Telefonní klapky

Nová ústředna umožňuje přímé volání. Také došlo ke změně některých klapek, viz seznam.

8.9.2018
Informace o ubytování

Ubytování a stravování pro naše studenty nabízí Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno. Info na www.cichnovabrno.cz.

14.3.2013
Informace o stravování

Přečtěte si základní informace o stravování na naší škole.

18.4.2017
Virtuální prohlídka školy

Zveme Vás na virtuální prohlídku naší školy.

4.11.2014
Ekatalog
Gymnázium Brno, Slovanské náměstí, příspěvková organizace - ekatalog.czGymnázia - ekatalog.cz
30.3.2016
Projekt bezdrátová škola Jihomoravský kraj

nám umožnila pokrýt školu signálem a připojit se odkudkoliv k internetu

Více informací ...

30.3.2016
Ambasodoři MU

Jsme zapojeni do projektu Ambasadoři Masarykovy univerzity.

ambasadoři

Masarykova univerzita

19.5.2014