Zadání a témata referátu z latiny pro IV. ročník šestiletého studia

Zadání referátů pro IV. A – 2015/16

 

Počátky Říma – Etruskové

Založení Říma – Královský Řím

Římská republika raná a vrcholná - vznik republiky, římské úřady, patricijové a plebejové

Krize republiky - bratři Gracchové

Krize republiky - optimáti a populárové, Spartakovo povstání

1. triumvirát, 2. triumvirát – zánik republiky

Augustus a jeho doba

Iulsko-claudijská dynastie

Flaviovci, adoptivní císaři

Severovci - Období krize římské říše

Dominát

Křesťanství

Střední Evropa pod vlivem římského imperia

Město Řím – nejdůležitější památky

Antické umění

 

 

* Formou prezentace v Power Pointu (srozumitelnost, přehlednost, důraz na důležité informace)

* S úplnou bibliografií, minimálně 2 knižní zdroje (věcná správnost, provést srovnání materiálů!)

* Délka trvání u 1 studenta 10-15 min (dodržení rozsahu)

* Pracovní list pro studenty (doplňování údajů do textu, shrnutí důležitého, otázky k zamyšlení, jiný druh práce pro třídu)

* Minimálně 24h předem poslat mailem vyučujícímu

 

Zpět do sekce

Aktuality

Přátelé Slovaňáku

Spolek Přátelé Slovaňáku sdružuje rodiče a další přátele školy. Základní informace si můžete přečíst v samostatném článku. Rozhodnete-li se činnost spolku podpořit, můžete využít vzor darovací smlouvy, kterou najdete v sekci Dokumenty.

14.1.2016
Odkazy
22.3.2019
Telefonní klapky

Nová ústředna umožňuje přímé volání. Také došlo ke změně některých klapek, viz seznam.

8.9.2018
Informace o ubytování

Ubytování a stravování pro naše studenty nabízí Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno. Info na www.cichnovabrno.cz.

14.3.2013
Informace o stravování

Přečtěte si základní informace o stravování na naší škole.

18.4.2017
Virtuální prohlídka školy

Zveme Vás na virtuální prohlídku naší školy.

4.11.2014
Ekatalog
Gymnázium Brno, Slovanské náměstí, příspěvková organizace - ekatalog.czGymnázia - ekatalog.cz
30.3.2016
Projekt bezdrátová škola Jihomoravský kraj

nám umožnila pokrýt školu signálem a připojit se odkudkoliv k internetu

Více informací ...

30.3.2016
Ambasodoři MU

Jsme zapojeni do projektu Ambasadoři Masarykovy univerzity.

ambasadoři

Masarykova univerzita

19.5.2014