Společenské vědy

Trestní právo

Hand-out z prezentace o trestním právu dne 26.4.2016 v učebně 202.

Nauka o společnosti - obecná charakteristika předmětu - čtyřleté studium s rozšířenou výukou AJ a výukou části předmětů v AJ

Vyučovací předmět Nauka o společnosti pro čtyřleté studium s rozšířenou výukou AJ a výukou části předmětů v AJ realizuje kompletní část obsahu vzdělávací oblasti Člověk a společnost (vzdělávací obor RVP GV Člověk a společnost) čímž naplňuje požadavky gymnaziálního vzdělávání.

Nauka o společnosti - obecná charakteristika předmětu - čtyřleté všeobecné studium

Vyučovací předmět Nauka o společnosti pro čtyřleté všeobecné studium realizuje kompletní část obsahu vzdělávací oblasti Člověk a společnost (vzdělávací obor RVP GV Člověk a společnost) čímž naplňuje požadavky gymnaziálního vzdělávání.

Nauka o společnosti - obecná charakteristika předmětu - šestileté studium

Vyučovací předmět Nauka o společnosti pro šestileté studium realizuje část obsahu vzdělávací oblasti Člověk a společnost (vzdělávací obory RP ZV Výchova k občanství a RVP GV Člověk a společnost) čímž naplňuje požadavky základního (1. a 2. ročník) i gymnaziálního (3. až 6. ročník) vzdělávání.

Aktuality

Přátelé Slovaňáku

Spolek Přátelé Slovaňáku sdružuje rodiče a další přátele školy. Základní informace si můžete přečíst v samostatném článku. Rozhodnete-li se činnost spolku podpořit, můžete využít vzor darovací smlouvy, kterou najdete v sekci Dokumenty.

14.1.2016
Odkazy
22.3.2019
Telefonní klapky

Nová ústředna umožňuje přímé volání. Také došlo ke změně některých klapek, viz seznam.

8.9.2018
Informace o ubytování

Ubytování a stravování pro naše studenty nabízí Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno. Info na www.cichnovabrno.cz.

14.3.2013
Informace o stravování

Přečtěte si základní informace o stravování na naší škole.

18.4.2017
DofE
Zapojujeme se do programu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu
DofE logo

 

27.9.2020
Doučování žáků škol

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

logo MŠMT

logo Next Generation EU

logo NPO

22.2.2022