Projekt Pestrý svět

Ve středu 20. 11. se několik studentů naší školy zúčastnilo projektu Pestrý svět na ZŠ Horácké náměstí, kde pro malé skupinky dětí připravili prezentaci o své zemi, odkud pocházejí nebo kde nějaký čas žili. Já jsem čtyřem skupinkám prezentoval o Bosně a Hercegovině. Zmínil jsem základní informace o zemi, místní kuchyni, historii nebo o filmovém festivalu v Sarajevu. Prezentace byly přednášeny v angličtině nebo němčině. Všem zúčastněným se projekt se ZŠ Horácké náměstí velmi líbil a hodnotíme ho jako zdařilý. Poděkování také patří prof. Prchalové a K. Vonáškové ze IV. A za ochotnou pomoc při organizaci.

Damir Solak, IV. A

Studenti, kteří se zúčastnili projektu: Tereza Blatná, Edie Kheir a Matěj Zemjan ze 3. X, Michidmaa Unurbat a Truong Thuy Ngoc ze 3. A, Le Hong Quan a Damir Solak ze IV. A, Linda Do Thi a Guadalupe Escobar Santander z 1. X a Michaela Padrtová a Andrew Harper z I. A.

Patří jim všem velké poděkování a uznání, protože není vůbec jednoduché připravit prezentaci v angličtině nebo němčině na 45 minut a předstoupit s ní před skupinu cizích žáků prvního i druhého stupně základní školy. Všichni se tohoto nelehkého úkolu zhostili na výbornou a sklidili zasloužený obdiv nejen od žáků, ale i učitelů. Díky za vzornou reprezentaci školy.

prof. Jana Prchalová

Aktuality

Přátelé Slovaňáku

Spolek Přátelé Slovaňáku sdružuje rodiče a další přátele školy. Základní informace si můžete přečíst v samostatném článku. Rozhodnete-li se činnost spolku podpořit, můžete využít vzor darovací smlouvy, kterou najdete v sekci Dokumenty.

14.1.2016
Odkazy
22.3.2019
Telefonní klapky

Nová ústředna umožňuje přímé volání. Také došlo ke změně některých klapek, viz seznam.

8.9.2018
Informace o ubytování

Ubytování a stravování pro naše studenty nabízí Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno. Info na www.cichnovabrno.cz.

14.3.2013
Informace o stravování

Přečtěte si základní informace o stravování na naší škole.

18.4.2017
DofE
Zapojujeme se do programu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu
DofE logo

 

27.9.2020
Doučování žáků škol

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

logo MŠMT

logo Next Generation EU

logo NPO

22.2.2022