Projekty

Humanitní vědy dokořán

Jsme partnerskou školou projektu Masarykovy univerzity „Humanitní vědy dokořán“
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012281
Doba realizace projektu: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2022
Realizátor projektu: Masarykova univerzita, Katedra informačních studií a knihovnictví


Erasmus+

Naše škola se od roku 2016 zapojila do dvou projektů programu EU Erasmus+.

V projektu Brána jazyků otevřená (klíčová aktivita KA1) absolvovalo 9 učitelů metodické kurzy (výuka angličtiny nebo výuka metodou CLIL) nebo jazykové kurzy angličtiny. Výstupem metodických kurzů jsou inovativní výukové jednotky (jsou uloženy v sekci DUMy).

V projektu Shapes (klíčová aktivita KA2) naše škola spolupracovala s řeckou a tureckou školou na hledání a vysvětlování tvarů kolem nás. Důležitou součástí projektu byly výměnné pobyty žáků.

Výstupem jsou např. cards of shapes (karty tvarů). Dále viz shapes.wz.cz


 

Mezinárodní projekt UNESCO

logo UNESCOSvětlo – zdroj života, symbol naděje

Naše škola je spolu s našimi partnerskými školami ve Vídni, Nitře a Pécsi již dlouhodobě zapojena do mezinárodního projektu, který pořádá a finančně podporuje UNESCO Arbeitsgemeinschaft Wien.

Každoročně organizuje jedna ze zúčastněných škol pracovní seminář k zadanému tématu, žáci pracují ve čtyřech mezinárodních workshopech, jednacím jazykem je němčina. Výsledky společných aktivit prezentují žáci na závěrečném slavnostním zasedání. Součástí semináře je samozřejmě možnost poznání partnerské školy, města a další kulturní a společenské aktivity.

Tvorba výukových materiálů pro fyziku

 

Naše škola se stala partnerem projektu
Tvorba výukových materiálů na podporu výuky fyziky na základních a středních školách v Jihomoravském kraji.
č. proj: CZ.1.07/1.1.16/02.0114 GG OP VK
Doba trvání projektu: 1.2.2013 – 31.1.2015

Naše škola se stala partnerem projektu

Tvorba výukových materiálů na podporu výuky fyziky na základních a středních školách v Jihomoravském kraji.

č. proj: CZ.1.07/1.1.16/02.0114 GG OP VK

Doba trvání projektu: 1.2.2013 – 31.1.2015

logo OPVK

Mendelova interaktivní škola genetiky

V letošním roce si připomínáme 150 let od zveřejnění Mendelovy klíčové vědecké práce „Pokusy s rostlinnými hybridy“ v Brně.

Naše škola Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí se spolu s dalšími středními školami (VOŠ a SŠ Boskovice, Gymnázium Tišnov, Biskupské gymnázium Brno, Střední průmyslová škola chemická Brno, Gymnázium, Brno, Tř. Kpt. Jaroše) zapojila do atraktivního projektu, který má kromě jiného za cíl vychovávat nadané studenty a vést je k práci ve vědě a výzkumu v oblasti molekulární biologie a genetiky.

Projekt HOBIT

Naše škola se zapojila do projektu HOBIT - HOdina BIologie pro živoT: Implementace problematiky cerebrovaskulárních a kardiovaskulárních onemocnění do školního vzdělávacího plánu (reg. č. CZ.1.07/1.1.16/02.0136), financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

OPVK logo

Comenius 2013-2015 Water in Our Life

Od září 2013 jsme začali pracovat na projektu v rámci programu Comenius (EU Program celoživotního učení).

Název projektu je Water in Our Life (WiOL), je zaměřen na různé aspekty racionálního využití vody.

Spolupracujeme se středními školami z Turecka, Španělska, Itálie, Polska a neoficiálně z Řecka.

Webové stránky wiol.wz.cz

Zpráva ze stáže na St. Julian's School v Carcavelos – Portugalsko

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Stáže jsem se zúčastnil v rámci projektu „Anglické gymnázium Brno“, číslo projektu CZ.07./1.1.02/01.0091, v termínu od 30. 4. 2012 do 5. 5. 2012.

 

Charakteristika školy:

Škola St. Julian`s School se nachází v Carcavelos (metropolitní oblast Lisabon) v Portugalsku. Jedná se o soukromou mezinárodní školu. Jsou zde vzděláváni žáci a studenti od 3 do 19 let. Škola je rozdělena na mateřskou školu (od 3 do 6 let), základní školu (od 6 do 15 let) a střední školu (od 15 do 19 let). Na střední škole se realizují tři vzdělávací programy:

1. britské kurikulum (angličtina jako vyučovací jazyk)

2. bilingvní kurikulum (portugalština a angličtina jako vyučovací jazyky)

3. portugalské kurikulum (portugalština jako vyučovací jazyk).

Středoškolské vzdělávání je zakončováno v závislosti na typu kurikula: ad 1 – GCSE, AS exam nebo A level; ad 2 – obdobou naší maturity; ad 3 – obdobou naší maturity. Variantou k již zmíněným je možnost zakončit středoškolské vzdělání tzv. IB diplomem (International Baccalaureate). Školné je vybíráno od částky 8 200 eur  za školní rok (mateřská škola) až do výše 19 365 eur za školní rok (předposlední ročník střední školy).

Předmětem mé stáže na škole bylo především seznámení se s průběhem, organizací a zkušenostmi bilingvního vzdělávání. Měl jsem možnost osobně hovořit s ředitelem školy a jeho zástupci o perspektivě bilingvního vzdělávání a jeho možnostech. Většinu času stáže jsem pak trávil ve společnosti učitelů vyučujících jednotlivé předměty bilingvně, tj. portugalsko-anglicky. Navštívil jsem několik bilingvně vyučovaných  hodin přírodovědných předmětů (především chemie, biologie, fyziky a science). Rovněž jsem měl možnost se zevrubně  seznámit  s obsahem a metodami vzdělávání výše uvedených předmětů, včetně studijní literatury a výukových materiálů.

Pobyt na tamní škole pro mě představuje inspiraci a je obohacením pro mé profesní působení.

Zahraniční stáž na HURSTPIERPOINT COLLEGE

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Hurstpierpoint College je soukromá internátní škola  nedaleko Brightonu v oblasti West Sussex. Na této škole, kde jsem ve školním roce 2006/2007 působil, jsem díky projektu „Anglické gymnázium Brno“ mohl strávit týdenní pracovní stáž. Tato úspěšná škola patří mezi oblíbené v oblasti jižně od Londýna a stále navyšuje počet studentů, který se již přehoupl přes 1000. Ve svém campusu, který stojí v krajině mezi třemi vesnicemi, hostí komplexní vzdělávání od jeslí, mateřskou, základní školu přes gymnázium až po maturitní studia. Studenti bydlí přes týden v jednotlivých domech – kolejích, přes den se učí, odpoledne trénují nejrůznější sporty a o víkendech jezdí na zápasy s ostatními školami. Mnoho absolventů se dostane na elitní vysoké školy včetně Oxfordu či Cambridge.

Zajímal jsem se především o změny a novinky výuky předmětů geografie a tělesná výchova, exkurze a  praktické výstupy studentů. Diskutoval s vedoucími předmětů, ale také s dalšími učiteli a také managementem školy včetně pana ředitele. Nejčastějšími tématy byly např.: vývoj tamějších státních maturit, nové trendy ve výuce a přípravě učitelů k povolání či rozdíly škol státních a na státu nezávislých. Současně jsem představil  vzdělávací systém ČR, naše gymnázium a projekt tříd X i chystanou implementaci výukové metody CLIL. Součástí stáže byla i jednodenní exkurze do Londýna s návštěvou nově budovaného centra pro letošní Olympijské hry.

Ze stáže jsem odjížděl s mnoha zajímavými náměty, ze kterých některé mohou být podnětné i pro výuku na našem gymnáziu. Odvezl jsem si také příslib bližší spolupráce v rámci chystaného projektu „Aliance škol“, který Hurstpierpoint College chystá pro příští školní rok.

7. víkendová dílna

 

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

V dnech 25. - 27. 5. 2012 se uskutečnila poslední víkendová dílna učitelů, která se konala v Kurdějově. Na této akci zazněly referáty učitelů, kteří strávili týden na zahraniční stáži na školách v Anglii či Portugalsku. Dále byla na programu kompletace materiálů pro závěrečnou MZ a příprava na fázi udržitelnosti v podobě přípravy konference za účelem prezentace výstupů a indikátorů projektu AGB.

Naši studenti opět v Utrechtu

Dlouholetá tradice výměnných pobytů mezi studenty našeho gymnázia a gymnázia v holandském Utrechtu úspěšně pokračuje i v tomto roce.

Projekt „Can we save the world?“

Přibližně od poloviny dubna mají studenti našeho gymnázia a všichni jeho návštěvníci možnost prohlédnout si konkrétně ve 2. patře školy nový projekt zaměřený na práva zvířat a jejich ochranu.

Na zkušenou v Prince Henry's School

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Podobně jako moji kolegové z projektu AGB jsem i já využil možnosti získat nový pohled a zkušenosti na výuku svých předmětů a absolvoval týdenní stáž na střední škole v Anglii. Prince Henry's Grammar School je škola gymnaziálního typu v Otley, hrabství Yorkshire, poskytující vzdělání dětem ze širokého okolí.

Od pondělí do pátku jsem absolvoval náslechy v hodinách dějepisu, politiky a anglického jazyka. Mohl jsem vidět a hodnotit práci jednotlivých učitelů, porovnávat jejich výukové metody s metodami používanými v našem školství, přístup k žákům či učební pomůcky a materiály. Zástupce ředitele mi také dopodrobna vysvětlil systém tzv. pozitivní disciplíny: souboru výchovných opatření odměn a postihů za práci a chování žáků během výuky i mimo ni. Účinnost tohoto systému jsem měl možnost zhlédnout v praxi a bylo patrno, že skutečně funguje a díky němu je PHGS příjemným místem jak pro studenty tak pro vyučující.

Skutečnost, že celá škola funguje jako komunita, byla dobře patrná při školním představení muzikálu We Will Rock You, který měl premiéru po třech měsících zkoušení. Byl to jedinečný zážitek a bylo jasně vidět, že všichni účinkující (učitelé i žáci) udělali maximum pro úspěch celého představení.

Studijní pobyt byl pro mě po odborné stránce velikým přínosem. Těším se, jak získané zkušenosti zhodnotím ve výuce.

 

6. víkendová dílna učitelů

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

V pořadí již 6. víkendová dílna se uskutečnila jako součást projektu OPVK ESF "Anglické gymnázium Brno" v Kurdějově ve dnech 9. - 11. 3. 2012.

Na programu byly reportáže učitelů, kteří v předcházejících monitorovacích obdobích absolvovali stáže na zahraniční škole v Anglii, Nizozemí či Francii. Součástí programu byly také informace L. Holého o možné výuce metodou CLIL. Učitelé se také dozvěděli harmonogram klíčových aktivit a jejich výstupů pro poslední monitorovací období.

Stáž v Lycée L´Oustal, Francie

Ve dnech 16. do 18. ledna 2012 jsem byla vyslána na stáž do francouzského města  Villeneuve sur Lot, kde jsem se zúčastnila výuky v  Lycée L´Oustal. Tato střední škola je školou odbornou, připravuje středoškolské studenty na zaměstnání ve státní správě (sociální služby a ekonomika), ale její absolventi mohou studovat i universitní směry. Z jazyků se zaměřuje především na výuku angličtiny a španělštiny, které mají všichni studenti ve všech ročnících. Z mých předmětů se zde vyučuje ve všech ročnících chemie, biologie člověka je součástí předmětů péče o nemocné. Kromě toho, že jsem se zúčastnila vyučování těchto předmětů, podívala jsem se také do hodin cizích jazyků a geografie, ve kterých proběhla diskuse o České republice v angličtině. Součástí mé návštěvy bylo i úspěšné jednání ohledně možnosti nového projektu Comenius na téma Všichni jsme jiní a všichni jsme stejní.

Týdenní stáž na Prince Henry´s Grammar school

Jako další z několika učitelů naší školy jsem měla možnost navštívit na celý týden anglickou školu Prince Henry´s Grammar School v Otley nedaleko Leedsu. Z dřívějších pobytů mých kolegů jsem již leccos věděla, ale i tak mě škola velmi mile překvapila.
Měla jsem možnost nahlédnout pod pokličku výuky informatiky a matematiky i dalších předmětů jako například designové šití oděvů, což je rovněž maturitní předmět. Ve škole existuje velmi kvalitní technické vybavení, žáci a učitelé mají k dispozici řadu plně vybavených počítačových učeben a tři mobilní učebny s laptopy. Samozřejmostí je pokrytí celé školy WiFi signálem.

Pedagogové z Prince Henry's Grammar School působili na našem gymnáziu

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

 

Naše gymnázium navštívili ve dnech 16. – 18. února 2012 dva učitelé z Prince Henry´s Grammar school a to v rámci klíčové aktivity „Workshop se zahraničním lektorem“  projektu OPVK ESF „Anglické gymnázium Brno“. Během těchto dnů absolvovali bohatou škálu aktivit na našem gymnáziu. Vedoucí předmětu historie Kate Wilson a učitel tělesné výchovy Daniel Lowe seznámili v  rámci vlastního workshopu naše učitele s jejich gymnáziem, které se nachází nedaleko města Leeds a blíže představili oddělení historie a oddělení tělesné výchovy a sportů. Kromě toho také vyučovali své předměty, a to především ve třídách s výukou některých předmětů v anglickém jazyce.

Brno v Ickingu, Icking v Brně

Vždy, když nastoupí do prvních ročníků noví studenti, kteří si vybrali jako další cizí jazyk němčinu, ptají se, jestli budou mít během studia možnost vyjet do některé německy mluvící země.

Týdenní stáž na Stejdelik Gymnasium a St- Gregorius College v Utrechtu

http://agb.gymnaslo.cz

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

 

Zpráva ze stáže v Utrechtu

 

Termín: 30. 10. – 5. 11. 2011

 

Místo: Stedjelik Gymnasium Utrecht a St. Gregorius College Utrecht (Nizozemí)

 

Program:

31. 10. –  1. 11. 2011 – hospitace v hodinách v rámci AJ bilingválního studia na Stedjelik Gymnasium

2. – 3. 11. 2011 – hospitace v hodinách v rámci AJ bilingválního studia St. Gregorius College

2. 11. 2011 – oficiální večeře se zástupcem ředitele St. Gregorius College a jeho asistentkou pro zahraniční vztahy školy

4. 11. 2011 – návštěva Musea J. A. Komenského v Naardenu

5. Víkendová dílna učitelů

 

 

Ve dnech 1. - 3. 7. 2011 se konala již pátá víkendová dílna učitelů projektu AGB ESF v Kurdějově. Učitelé se dozvěděli informace z prezentací kolegů, kteří navštívili v rámci stáží Prince Henry´s Grammar School ve Velké Británii. Dále pracovali na materiálech pro internetový portál konkrétně na tématických plánech a pracovních sešitech a připravovali se na plnění dalších klíčových aktivit projektu.

Výměnný pobyt Utrecht 2011

V neděli 10. dubna jsme se sešli před jednadvacátou hodinou u Grandu a dali jsme se na dvaceti hodinovou cestu do holandského města Utrecht, kde nás přivítaly naše výměnné rodiny.

Projekt Unesco 2011

Stalo se už tradicí, že se každým rokem v březnu setkávají studenti naší školy a našich družebních gymnázií ve Vídni, Pécsi a Nitře při mezinárodních projektech, které organizuje a finančně podporuje UNESCO Arbeitsgemeinschaft Wien.

Týdenní stáž na Prince Henry´s Grammar school

http://agb.gymnaslo.cz

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Jako jeden z učitelů projektu ESF OPVK „Anglické gymnázium“ jsem měl možnost strávit týden na anglické škole Prince Henry´s Grammar School v Otley nedaleko Leedsu. Týdenní pohyb a působení na škole mi dalo unikátní možnost nahlédnout pod pokličku regionálně prestižní školy. Pod vedením učitelů geografie a tělesné výchovy jsem poznal principy i metody výuky a mohl zhlédnout základní dokumentaci k výuce. Kromě velmi kvalitního zázemí především pro tělesnou výchovu a velmi kvalitního systému řízení i motivace studentů mě překvapila hlavně integrace mentálně i jinak postižených studentů. Další zvláštností je rozsah maturitních předmětů jako je např.: design a technologie, technologie potravin či ekonomická studia. Prostředí na mě působilo velmi pozitivně a školu jsem vnímal jako dobře fungující organismus.

Zpráva ze studijního pobytu na PRINCE HENRY´S GRAMMAR SCHOOL

http://agb.gymnaslo.cz

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

 

Jarní prázdniny 13. 3. - 19. 3. 2011 pro  mne výjimečně nebyly časem odpočinku od školy, avšak právě naopak časem, kdy jsem navštívila PHGS v Otley nedaleko města Leeds v Anglii. Důvodem byla stáž, která je součástí projektu „Anglické gymnázium Brno“, číslo projektu: CZ.07./1.1.02/01.0091.

Vše o této škole, co se týká jejího kurikula i nabízených možností pro studenty či strukturu dne se můžete dočíst na jejich stránkách http://www.princehenrys.co.uk .

4. víkendová dílna učitelů

 

http://agb.gymnaslo.cz

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

 

Učitelé projektu ESF OPVK "Anglické gymnázium Brno" se opět měli možnost setkat v Kurdějově ve dnech 25. - 27. 2. 2011 a dále pracovat na vybraných klíčových aktivitách projektu. Nejvíce se opět věnovali aktualitám a práci s interaktivním portálem především s e-learningovým systémem moodle. Dozvěděli se novinky o harmonogramu stáží na zahraničních školách a informace o výběrovém řízení k nákupu další literatury.

Zpráva ze školení učitelů k práci s interaktivním portálem

http://agb.gymnaslo.cz

    

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

 

Dne 20. 9. 2010 se opět setkali učitelé projektu ESF OPVK Anglické gymnázium Brno, aby se seznámili s uživatelskými novinkami  na portálu projektu s názvem http://agb.gymnaslo.cz. Školitelka L. Šálková představila všem zúčastněným novinky a aktuální úpravy a vyzvala učitele k průběžné aktualizaci materiálů, které ukládají na tento portál především prostřednictvím tématických plánů a pracovních sešitů.

Zpráva ze školení učitelů k práci se systémem hodnocení

http://agb.gymnaslo.cz

    

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Projekt ESF OPVK Anglické gymnázium Brno se skládá z mnoha klíčových aktivit. Jedním z výstupů je také inovovaný systém hodnocení, který umožňuje využívat i bodový systém. Učitelé zařazení do projektu měli možnost porovnat své zkušenosti s tímto systémem z předcházejícího akademického roku 09/10 a diskutovat o další inovaci systému hodnocení. To vše se dělo dne 13. 9. 2010 pod taktovkou školitele T. Sargánka.

ZPRÁVA Z 2. WORKSHOPU SE ZAHRANIČNÍM LEKTOREM

http://agb.gymnaslo.cz

    

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Jednou z klíčových aktivit projektu ESF OPVK se zkráceným názvem Anglické gymnázium Brno je workshop se zahraničním lektorem. Učitelé působící v tomto projektu měli opět možnost načerpat informace a náměty z jiných vzdělávacích systémů anglicky mluvících zemí (tentokráte nejvíce z USA). Lektorem byl opět Ing. Samuel Darwah, PhD. s letitými zkušenostmi i s českým středoškolským systémem. Mohl tak velmi dobře porovnávat vybrané parametry vzdělávacích systémů. Workshop byl velmi podnětný a touto cestou děkujeme Ing. Darkwahovi za spolupráci na našem projektu AGB.

Vzdělávání a rozvoj talentované mládeže v JMK

 

Projekt Jihomoravského centra pro mezinárodní mobilitu s názvem Vzdělávání a rozvoj talentované mládeže v JMK je zaměřen na nadané středoškoláky se zájmem o přírodovědné a technické obory a na jejich učitele. Žákům nabízí široké spektrum aktivit (stáže exkurze, e-learningové kurzy, interdisciplinární soutěž), u kterých jsou odbornými garanty pedagogičtí a vědečtí pracovníci z řad vysokých škol a ústavů Akademie věd ČR. Spolupráce s akademickým prostředím přináší pro žáky značné výhody v podobě výjimečné příležitosti rozvíjet své nadání na odborných pracovištích. Učitelům pomáhá identifikovat nadané žáky, zajišťuje lepší dostupnost informací o aktivitách pořádaných pro žáky se zájmem o vědu, pomáhá získat kontakty na kolegy z jiných škol zabývající se talenty a předávat zkušenosti. JCMM poskytuje žákům i učitelům přehledně na svých webových stránkách informace o akcích z přírodovědných a technických oborů pro žáky i samotné učitele SŠ, o SOČ, apod.

Aktuality

Přátelé Slovaňáku

Spolek Přátelé Slovaňáku sdružuje rodiče a další přátele školy. Základní informace si můžete přečíst v samostatném článku. Rozhodnete-li se činnost spolku podpořit, můžete využít vzor darovací smlouvy, kterou najdete v sekci Dokumenty.

14.1.2016
Odkazy
22.3.2019
Telefonní klapky

Nová ústředna umožňuje přímé volání. Také došlo ke změně některých klapek, viz seznam.

8.9.2018
Informace o ubytování

Ubytování a stravování pro naše studenty nabízí Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno. Info na www.cichnovabrno.cz.

14.3.2013
Informace o stravování

Přečtěte si základní informace o stravování na naší škole.

18.4.2017
DofE
Zapojujeme se do programu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu
DofE logo

 

27.9.2020
Doučování žáků škol

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

logo MŠMT

logo Next Generation EU

logo NPO

22.2.2022