6. víkendová dílna učitelů

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

V pořadí již 6. víkendová dílna se uskutečnila jako součást projektu OPVK ESF "Anglické gymnázium Brno" v Kurdějově ve dnech 9. - 11. 3. 2012.

Na programu byly reportáže učitelů, kteří v předcházejících monitorovacích obdobích absolvovali stáže na zahraniční škole v Anglii, Nizozemí či Francii. Součástí programu byly také informace L. Holého o možné výuce metodou CLIL. Učitelé se také dozvěděli harmonogram klíčových aktivit a jejich výstupů pro poslední monitorovací období.

Aktuality

Přátelé Slovaňáku

Spolek Přátelé Slovaňáku sdružuje rodiče a další přátele školy. Základní informace si můžete přečíst v samostatném článku. Rozhodnete-li se činnost spolku podpořit, můžete využít vzor darovací smlouvy, kterou najdete v sekci Dokumenty.

14.1.2016
Odkazy
22.3.2019
Telefonní klapky

Nová ústředna umožňuje přímé volání. Také došlo ke změně některých klapek, viz seznam.

8.9.2018
Informace o ubytování

Ubytování a stravování pro naše studenty nabízí Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno. Info na www.cichnovabrno.cz.

14.3.2013
Informace o stravování

Přečtěte si základní informace o stravování na naší škole.

18.4.2017
DofE
Zapojujeme se do programu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu
DofE logo

 

27.9.2020
Doučování žáků škol

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

logo MŠMT

logo Next Generation EU

logo NPO

22.2.2022