Humanitní vědy dokořán

Jsme partnerskou školou projektu Masarykovy univerzity „Humanitní vědy dokořán“
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012281
Doba realizace projektu: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2022
Realizátor projektu: Masarykova univerzita, Katedra informačních studií a knihovnictví


Cílem projektu „Humanitní vědy dokořán“ je nabídnout středoškolské praxi soubor tematických digitálních vzdělávacích zdrojů (DVZ) pro podporu výuky s využitím potenciálu digitalizovaného kulturního dědictví. V rámci projektu bude využito kulturní dědictví uloženého v digitálních knihovnách
Masarykovy univerzity (MUNI) a Moravské zemské knihovny v Brně (MZK) a v partnerství MUNI a MZK tak vznikne celkem 16 digitálních vzdělávacích zdrojů doplněných metodikami pro pedagogy.

Schválený projektový záměr reaguje na stagnující implementaci digitálních technologií a jejich didakticky účelného využívání v gymnaziálním vzdělávání, saturuje nedostatečný transfer kulturního dědictví do edukační praxe a naplňuje zatím ne zcela využitý edukační potenciál spolupráce formálního a neformálního vzdělávacího prostředí.

Nezbytnou podmínkou pro dosažení cílů projektu je spolupráce s vybranými 5 partnerskými školami, které se podílejí na ověřování digitálních vzdělávacích zdrojů v praxi, tedy na poskytnutí zpětné vazby při ověření digitálních vzdělávacích zdrojů ve výuce.

Nově vytvořená DVZ budou určena k podpoře badatelsky orientované výuky 21. století. Takto koncipovaná výuka bude propojovat jak rozvoj oborově doménové znalosti, tak rozvoj informační a digitální gramotnosti i schopnosti kriticky a aktivně reflektovat dané objekty v oblasti kulturního dědictví.

Digitální vzdělávací objekty budou konstruované tak, aby reflektovaly konstruktivistické zásady aktivní výuky důraz bude kladen na takové aktivizační metody, které umožní rozvinout žádoucí žákovské kompetence.


Zpět do sekce

Aktuality

Přátelé Slovaňáku

Spolek Přátelé Slovaňáku sdružuje rodiče a další přátele školy. Základní informace si můžete přečíst v samostatném článku. Rozhodnete-li se činnost spolku podpořit, můžete využít vzor darovací smlouvy, kterou najdete v sekci Dokumenty.

14.1.2016
Odkazy
22.3.2019
Telefonní klapky

Nová ústředna umožňuje přímé volání. Také došlo ke změně některých klapek, viz seznam.

8.9.2018
Informace o ubytování

Ubytování a stravování pro naše studenty nabízí Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno. Info na www.cichnovabrno.cz.

14.3.2013
Informace o stravování

Přečtěte si základní informace o stravování na naší škole.

18.4.2017
DofE
Zapojujeme se do programu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu
DofE logo

 

27.9.2020
Doučování žáků škol

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

logo MŠMT

logo Next Generation EU

logo NPO

22.2.2022