Mezinárodní projekt UNESCO

logo UNESCOSvětlo – zdroj života, symbol naděje

Naše škola je spolu s našimi partnerskými školami ve Vídni, Nitře a Pécsi již dlouhodobě zapojena do mezinárodního projektu, který pořádá a finančně podporuje UNESCO Arbeitsgemeinschaft Wien.

Každoročně organizuje jedna ze zúčastněných škol pracovní seminář k zadanému tématu, žáci pracují ve čtyřech mezinárodních workshopech, jednacím jazykem je němčina. Výsledky společných aktivit prezentují žáci na závěrečném slavnostním zasedání. Součástí semináře je samozřejmě možnost poznání partnerské školy, města a další kulturní a společenské aktivity.

V letošním roce proběhne tento mezinárodní seminář v Brně a organizátorem bude naše škola. Protože byl rok 2015 organizací UNESCO vyhlášen jako Mezinárodní rok světla, nazvali jsme seminář Světlo – zdroj života, symbol naděje. Workshopy k tomuto tématu budou zaměřeny nejen přírodovědně, ale i společenskovědně a výtvarně.

Seminář proběhne ve dnech 23. – 26. 3. 2015. Zúčastní se jej 60 žáků z jednotlivých škol, jejich pedagogové a zástupci UNESCO Arbeitsgemeinschaft Wien.

Tuto akci považuje UNESCO za prestižní a my jsme rádi, že naši žáci mají možnost vzájemného poznání se studenty z ostatních zemí, vyzkoušejí si v praxi své znalosti německého jazyka a svojí prací dělají dobré jméno škole i svému městu. Seminář považujeme též za jednu ze součástí oslav 95. výročí naší školy.

Velice si vážíme toho, že záštitu nad akcí převzali hejtman Jihomoravského kraje
pan JUDr. Michal Hašek, Ing. Petr Vokřál, primátor města Brna a také starostka naší městské části paní Ing. Karin Karasová.

Program semináře je ke stažení zde.

 

 

Zpět do sekce

Aktuality

Přátelé Slovaňáku

Spolek Přátelé Slovaňáku sdružuje rodiče a další přátele školy. Základní informace si můžete přečíst v samostatném článku. Rozhodnete-li se činnost spolku podpořit, můžete využít vzor darovací smlouvy, kterou najdete v sekci Dokumenty.

14.1.2016
Telefonní klapky

Nová ústředna umožňuje přímé volání. Také došlo ke změně některých klapek, viz seznam.

28.2.2012
Informace o ubytování

Ubytování a stravování pro naše studenty nabízí Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno. Info na www.cichnovabrno.cz.

14.3.2013
Informace o stravování

Přečtěte si základní informace o stravování na naší škole.

18.4.2017
Virtuální prohlídka školy

Zveme Vás na virtuální prohlídku naší školy.

4.11.2014
Ekatalog
Gymnázium Brno, Slovanské náměstí, příspěvková organizace - ekatalog.czGymnázia - ekatalog.cz
30.3.2016
Projekt bezdrátová škola Jihomoravský kraj

nám umožnila pokrýt školu signálem a připojit se odkudkoliv k internetu

Více informací ...

30.3.2016
Ambasodoři MU

Jsme zapojeni do projektu Ambasadoři Masarykovy univerzity.

ambasadoři

Masarykova univerzita

19.5.2014