Na zkušenou v Prince Henry's School

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Podobně jako moji kolegové z projektu AGB jsem i já využil možnosti získat nový pohled a zkušenosti na výuku svých předmětů a absolvoval týdenní stáž na střední škole v Anglii. Prince Henry's Grammar School je škola gymnaziálního typu v Otley, hrabství Yorkshire, poskytující vzdělání dětem ze širokého okolí.

Od pondělí do pátku jsem absolvoval náslechy v hodinách dějepisu, politiky a anglického jazyka. Mohl jsem vidět a hodnotit práci jednotlivých učitelů, porovnávat jejich výukové metody s metodami používanými v našem školství, přístup k žákům či učební pomůcky a materiály. Zástupce ředitele mi také dopodrobna vysvětlil systém tzv. pozitivní disciplíny: souboru výchovných opatření odměn a postihů za práci a chování žáků během výuky i mimo ni. Účinnost tohoto systému jsem měl možnost zhlédnout v praxi a bylo patrno, že skutečně funguje a díky němu je PHGS příjemným místem jak pro studenty tak pro vyučující.

Skutečnost, že celá škola funguje jako komunita, byla dobře patrná při školním představení muzikálu We Will Rock You, který měl premiéru po třech měsících zkoušení. Byl to jedinečný zážitek a bylo jasně vidět, že všichni účinkující (učitelé i žáci) udělali maximum pro úspěch celého představení.

Studijní pobyt byl pro mě po odborné stránce velikým přínosem. Těším se, jak získané zkušenosti zhodnotím ve výuce.

 

Hodina dějepisu: nacistické Německo
Hodina dějepisu: Jak nejlíp dobýt hrad
Hodina dějepisu: Jak vraždil Jack Rozparovač?
Hodina dějepisu: komunistické Rusko
Hodina dějepisu: Jak nejlíp hájit hrad
Prince Henry´s Grammar School: nejstarší budova
Hlavní hvězdy We Will Rock You
Zpět do sekce

Aktuality

Přátelé Slovaňáku

Spolek Přátelé Slovaňáku sdružuje rodiče a další přátele školy. Základní informace si můžete přečíst v samostatném článku. Rozhodnete-li se činnost spolku podpořit, můžete využít vzor darovací smlouvy, kterou najdete v sekci Dokumenty.

14.1.2016
Odkazy
22.3.2019
Telefonní klapky

Nová ústředna umožňuje přímé volání. Také došlo ke změně některých klapek, viz seznam.

8.9.2018
Informace o ubytování

Ubytování a stravování pro naše studenty nabízí Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno. Info na www.cichnovabrno.cz.

14.3.2013
Informace o stravování

Přečtěte si základní informace o stravování na naší škole.

18.4.2017
DofE
Zapojujeme se do programu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu
DofE logo

 

27.9.2020
Doučování žáků škol

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

logo MŠMT

logo Next Generation EU

logo NPO

22.2.2022