Projekt „Can we save the world?“

Přibližně od poloviny dubna mají studenti našeho gymnázia a všichni jeho návštěvníci možnost prohlédnout si konkrétně ve 2. patře školy nový projekt zaměřený na práva zvířat a jejich ochranu. Vytvořila ho studentka 4. ročníku s cílem seznámit studenty s problematikou týkající se testování kosmetických produktů na zvířatech a obchodu s kožešinami.

Součástí projektu jsou seznamy značek, které provádí testy na zvířatech, a samozřejmě i seznamy značek, které naopak testy neprovádí. Vše je doplněno webovými adresami jednotlivých značek.

Dále je zde možno nalézt seznamy oděvních značek, které odmítly využívat ve svých kolekcích zvířecí kožešiny.

V projektu nechybí ani podrobné informace o dvou významných organizacích působících na území ČR, organizaci Svoboda zvířat a Nadaci na ochranu zvířat, které bojují za práva zvířat již řadu let a snaží se stále přicházet s novými projekty.

„Nápad na zhotovení takové informační tabule o pomoci zvířatům a celkově něčem, co by apelovalo na studenty ve smyslu dobročinné činnosti a ochrany fauny a flóry, mne napadl v podstatě již v 1. ročníku. Postupem času jsem začala shromažďovat potřebné informace, psát organizacím a žádat je o všechny jejich dostupné materiály. Musím říct, že jsem z činnosti organizací v naší republice nadšená. V současné době je dostupné velké množství informačních materiálů pro lidi, kteří chtějí pomoct a změnit přístup lidí ke zvířatům, jen stačí věnovat tomu trochu času. Navíc když mi z organizací odpovídali na mé maily, všichni byli velmi ochotní a zdarma mi zasílali své letáčky a plakáty, které teď studenti mají možnosti vidět na mém projektu. Některé si dokonce mohou samozřejmě vzít i domů,“ říká autorka projektu Kristýna Kyánková, studentka ze třídy 4.A

Organizace Svoboda zvířat i Nadace na ochranu zvířat o činnosti naší studentky vědí a autorka sama je informuje, jak jejich prospekty a letáčky využívá. Takto se k její činnosti vyjádřil Radovan Černý ze Svobody zvířat:

„Je skvělé, že existují takoví jako jste Vy a velmi si Vašeho úsilí informovat takto své okolí vážíme.“

Všechny letáčky a brožury, které si mohou studenti volně brát, hodlá autorka stále průběžně doplňovat, obměňovat a aktualizovat.

V brzké době by se v prostorách gymnázia měla objevit i výstava na téma testy na zvířatech, kterou zapůjčí zmiňovaná Svoboda zvířat.

Zpět do sekce

Aktuality

Přátelé Slovaňáku

Spolek Přátelé Slovaňáku sdružuje rodiče a další přátele školy. Základní informace si můžete přečíst v samostatném článku. Rozhodnete-li se činnost spolku podpořit, můžete využít vzor darovací smlouvy, kterou najdete v sekci Dokumenty.

14.1.2016
Odkazy
22.3.2019
Telefonní klapky

Nová ústředna umožňuje přímé volání. Také došlo ke změně některých klapek, viz seznam.

8.9.2018
Informace o ubytování

Ubytování a stravování pro naše studenty nabízí Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno. Info na www.cichnovabrno.cz.

14.3.2013
Informace o stravování

Přečtěte si základní informace o stravování na naší škole.

18.4.2017
DofE
Zapojujeme se do programu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu
DofE logo

 

27.9.2020
Doučování žáků škol

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

logo MŠMT

logo Next Generation EU

logo NPO

22.2.2022