Projekt Anglické gymnázium Brno

 Investice do rozvoje vzdělávání

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Na Gymnáziu Slovanské náměstí existuje již třetím rokem čtyřletý obor zaměřený na rozšířenou výuku v anglickém jazyce – třída X, kde jsou některé předměty vyučovány v anglickém jazyce. Tento projekt – „Anglické gymnázium Brno“ se zaslouží o rozvoj a zkvalitnění vyučovacího procesu tohoto oboru ve všech směrech.

Celý název projektu:

„Zajištění a  rozšíření výuky vybraných předmětů v anglickém jazyce na Gymnáziu Slovanské náměstí, zavedení moderních metod a zvýšení efektivity vyučovacího procesu prostřednictvím interaktivního portálu.“

Název projektu anglicky:

„Ensuring and extending of tuition selected subjects in English language at Gymnasium Slov. nám., introduction of modern methods and increasing of effectivity in educational process through interactive web portal.“

 

Hlavní cíle projektu jsou:

  • Zkvalitnění a modernizace vzdělávání na gymnáziu se zaměřením na zkvalitnění výuky cizích jazyků prostřednictvím vzdělávacího programu čtyřletého studia s výukou vybraných předmětů v anglickém jazyce
  • Aplikace nových vyučovacích metod v předmětech vyučovaných v anglickém jazyce včetně zavedení nových pedagogických přístupů, týmové práce učitelů, hodnocení žáků a učitelů ve třídách se zaměřením na výuku vybraných předmětů v anglickém jazyce
  • Tvorba a aplikace systému vzdělávání pedagogických pracovníků zapojených do výuky předmětů v anglickém jazyce a dále nových metod a přístupů zejména s využitím stáží v zahraničí a vytváření mezinárodních pracovních týmů
  • Tvorba kvalitních výukových materiálů pro předměty vyučované v anglickém jazyce (učební texty, pracovní sešity a tématické plány) včetně zlepšení prostorových a materiálních podmínek pro výuku
  • Podpora vzniku a využití interaktivního informačního centra na webovém portálu

Doba trvání projektu:

Červen 2009 –  květen 2012

Zpět do sekce

Aktuality

Přátelé Slovaňáku

Spolek Přátelé Slovaňáku sdružuje rodiče a další přátele školy. Základní informace si můžete přečíst v samostatném článku. Rozhodnete-li se činnost spolku podpořit, můžete využít vzor darovací smlouvy, kterou najdete v sekci Dokumenty.

14.1.2016
Odkazy
22.3.2019
Telefonní klapky

Nová ústředna umožňuje přímé volání. Také došlo ke změně některých klapek, viz seznam.

8.9.2018
Informace o ubytování

Ubytování a stravování pro naše studenty nabízí Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno. Info na www.cichnovabrno.cz.

14.3.2013
Informace o stravování

Přečtěte si základní informace o stravování na naší škole.

18.4.2017
DofE
Zapojujeme se do programu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu
DofE logo

 

27.9.2020
Doučování žáků škol

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

logo MŠMT

logo Next Generation EU

logo NPO

22.2.2022