Projekt Comenius

V červenci 2009 získala naše škola spolu s partnery z Dánska, Španělska a Velké Británie grant na projekt The impact of personal food, drink and lifestyle choices on personal health, social issues and cultural identity, the environment, global economy and the distribution of wealth. Tento projekt se uskuteční od srpna 2009 do července 2011.

 

Téma Potrava, pití, životní styl a lidské zdraví bude při práci studentů nahlíženo a zkoumáno z různých pohledů

a) zdraví jedince a životní styl Dánsko

b) sociální aspekty a kulturní tradice Španělsko

c) životní prostředí Česká republika

d) globální ekonomie a nerovnoměrné rozložení bohatství UK

Jak je patrné, každá partnerská země bude patronem jednoho tématu. Završením spolupráce na daném tématu bude návštěva všech partnerů v jedné zemi.

 

Cílem projektu je zlepšit komunikační a jazykové dovednosti žáků, navázat přátelství, zjistit informace o hostitelské zemi, vytvořit si určité postoje k potravním zvyklostem a životnímu stylu. Studenti by se prostřednictvím zpracování výsledků výzkumu měli zdokonalit v týmové spolupráci, práci s IT, s prezentací výsledků apod.

Comenius project 2009-2011: School Partnership

 

Zpět do sekce

Aktuality

Přátelé Slovaňáku

Spolek Přátelé Slovaňáku sdružuje rodiče a další přátele školy. Základní informace si můžete přečíst v samostatném článku. Rozhodnete-li se činnost spolku podpořit, můžete využít vzor darovací smlouvy, kterou najdete v sekci Dokumenty.

14.1.2016
Odkazy
22.3.2019
Telefonní klapky

Nová ústředna umožňuje přímé volání. Také došlo ke změně některých klapek, viz seznam.

8.9.2018
Informace o ubytování

Ubytování a stravování pro naše studenty nabízí Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno. Info na www.cichnovabrno.cz.

14.3.2013
Informace o stravování

Přečtěte si základní informace o stravování na naší škole.

18.4.2017
DofE
Zapojujeme se do programu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu
DofE logo

 

27.9.2020
Doučování žáků škol

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

logo MŠMT

logo Next Generation EU

logo NPO

22.2.2022