Týdenní stáž na Prince Henry´s Grammar school

Jako další z několika učitelů naší školy jsem měla možnost navštívit na celý týden anglickou školu Prince Henry´s Grammar School v Otley nedaleko Leedsu. Z dřívějších pobytů mých kolegů jsem již leccos věděla, ale i tak mě škola velmi mile překvapila.
Měla jsem možnost nahlédnout pod pokličku výuky informatiky a matematiky i dalších předmětů jako například designové šití oděvů, což je rovněž maturitní předmět. Ve škole existuje velmi kvalitní technické vybavení, žáci a učitelé mají k dispozici řadu plně vybavených počítačových učeben a tři mobilní učebny s laptopy. Samozřejmostí je pokrytí celé školy WiFi signálem.
Informatika se učí převážně projektově, při zpracování jednoho projektu žáci plní řadu úkolů, přičemž mohou použít všechen dostupný software. Vznikají tak krásné dokumenty, videa, animace a prezentace.
Co na mě nejvíce zapůsobilo, je snaha školy o pozitivní motivaci studentů ke studiu i k dobrému chování. V každé hodině visí na tabuli tři hesla: WHY, HOW a WHAT. Každý žák tedy ví, proč se látku učí, jakými metodami se k cíli dostane a co je hlavním cílem hodiny. A také ví, co bude následovat za slovním či písemným napomenutím za nevhodné chování a jak je možné se postihu vyvarovat.
Prostředí celé školy na mě působilo velice pozitivně.

Zapsala     L. Šálková

Zpět do sekce

Aktuality

Přátelé Slovaňáku

Spolek Přátelé Slovaňáku sdružuje rodiče a další přátele školy. Základní informace si můžete přečíst v samostatném článku. Rozhodnete-li se činnost spolku podpořit, můžete využít vzor darovací smlouvy, kterou najdete v sekci Dokumenty.

14.1.2016
Odkazy
22.3.2019
Telefonní klapky

Nová ústředna umožňuje přímé volání. Také došlo ke změně některých klapek, viz seznam.

8.9.2018
Informace o ubytování

Ubytování a stravování pro naše studenty nabízí Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno. Info na www.cichnovabrno.cz.

14.3.2013
Informace o stravování

Přečtěte si základní informace o stravování na naší škole.

18.4.2017
DofE
Zapojujeme se do programu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu
DofE logo

 

27.9.2020
Doučování žáků škol

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

logo MŠMT

logo Next Generation EU

logo NPO

22.2.2022