Projekty

1. Workshop se zahraničním lektorem

http://agb.gymnaslo.cz

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Učitelé projektu "Anglické gymnázium Brno" měli možnost ve dnech od 3. do 5. března 2010 načerpat informace o vzdělávacím systému na nejen středních školách ve Velké Británii. Zúčastnili se pracovní dílny s rodilým mluvčím a externím učitelem anglického jazyka Ing. Samuelem Darkwahem, PhD. Akce byla velmi přínosná a učitelé si tak mohli srovnat kurikula časké a britské stejně jako maturitní a jiné zkoušky včetně metodiky vyučování.

Zpráva ze studijně-poznávacího pobytu na IES LÓPEZ-NEYRA v Cordobě (Španělsko)

V termínu od 19.3.2010 do 24.3.2010 jsem navštívil střední školu IES LÓPEZ-NEYRA v Cordobě v rámci své stáže, která je součástí projektu „Anglické gymnázium Brno“, číslo projektu: CZ.07./1.1.02/01.0091. Důvodem návštěvy bylo seznámení se s podobným studijním programem na této škole, který nabízí naše gymnázium (částečnou výuku vybraných předmětů v angličtině – Anglické gymnázium Brno).

Úvodem bych si dovolil nastínit španělský vzdělávací systém, aby lépe vynikla role středního vzdělávání.

Vzdělávací systém ve Španělsku:

  1. Předškolní vzdělávání (od 3 do 5 let – nepovinné, bezplatné)
  2. Základní škola (od 6 do 11 let – povinné)
  3. Střední škola (od 12 do 15 let – povinné)
  4. Studium navazující na střední školu (bachillerato) (od 16 do 17 let, nepovinné, specializované studium, po úspěšném absolvování možnost např. pokračovat ve vysokoškolském studiu)
  5. Vysokoškolské studium

 

Na hřišti i na vodě být s dětmi vždy v pohodě

Spolupracujeme s Fakultou sportovních studií Masarykovy univerzity na projektu

NA HŘIŠTI I NA VODĚ BÝT S DĚTMI VŽDY V POHODĚ.

 

Studenti prvních ročníků našeho gymnázia se zúčastnili tiskové konference k projektu v budově FspS MU Brno, kde novinářům a dalším hostům předvedli praktickou ukázku výuky první pomoci. Fotogalerii z této tiskové konference naleznete zde.

ESF projekt AGB - 2. VÍKENDOVÁ DÍLNA UČITELŮ

www.gymnaslo.agb.cz

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Projekt Anglické gymnázium Brno pokračoval třetí únorový víkend dalším vzděláváním učitelů, konala se již 2. víkendová dílna. Účelem bylo seznámení se s nově vytvořeným školním internetovým portálem http://agb.gymnaslo.cz, který bude sloužit žáků a učitelům jako inovativní způsob a podpora výuky. Učitelé si osvojovali obsluhu tohoto portálu a zároveň si vytvářely podobu a strukrutu svého "virtuálního" kabinetu, který budou průběžně vybavovat učebními materiály po celou bodu trvání projektu t.j. do 05/2012.

Projekt Anglické gymnázium Brno

 Investice do rozvoje vzdělávání

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Na Gymnáziu Slovanské náměstí existuje již třetím rokem čtyřletý obor zaměřený na rozšířenou výuku v anglickém jazyce – třída X, kde jsou některé předměty vyučovány v anglickém jazyce. Tento projekt – „Anglické gymnázium Brno“ se zaslouží o rozvoj a zkvalitnění vyučovacího procesu tohoto oboru ve všech směrech.

Celý název projektu:

„Zajištění a  rozšíření výuky vybraných předmětů v anglickém jazyce na Gymnáziu Slovanské náměstí, zavedení moderních metod a zvýšení efektivity vyučovacího procesu prostřednictvím interaktivního portálu.“

Název projektu anglicky:

„Ensuring and extending of tuition selected subjects in English language at Gymnasium Slov. nám., introduction of modern methods and increasing of effectivity in educational process through interactive web portal.“

 

Hlavní cíle projektu jsou:

  • Zkvalitnění a modernizace vzdělávání na gymnáziu se zaměřením na zkvalitnění výuky cizích jazyků prostřednictvím vzdělávacího programu čtyřletého studia s výukou vybraných předmětů v anglickém jazyce
  • Aplikace nových vyučovacích metod v předmětech vyučovaných v anglickém jazyce včetně zavedení nových pedagogických přístupů, týmové práce učitelů, hodnocení žáků a učitelů ve třídách se zaměřením na výuku vybraných předmětů v anglickém jazyce
  • Tvorba a aplikace systému vzdělávání pedagogických pracovníků zapojených do výuky předmětů v anglickém jazyce a dále nových metod a přístupů zejména s využitím stáží v zahraničí a vytváření mezinárodních pracovních týmů
  • Tvorba kvalitních výukových materiálů pro předměty vyučované v anglickém jazyce (učební texty, pracovní sešity a tématické plány) včetně zlepšení prostorových a materiálních podmínek pro výuku
  • Podpora vzniku a využití interaktivního informačního centra na webovém portálu

Doba trvání projektu:

Červen 2009 –  květen 2012

Projekt Comenius

V červenci 2009 získala naše škola spolu s partnery z Dánska, Španělska a Velké Británie grant na projekt The impact of personal food, drink and lifestyle choices on personal health, social issues and cultural identity, the environment, global economy and the distribution of wealth. Tento projekt se uskuteční od srpna 2009 do července 2011.

 

Téma Potrava, pití, životní styl a lidské zdraví bude při práci studentů nahlíženo a zkoumáno z různých pohledů

a) zdraví jedince a životní styl Dánsko

b) sociální aspekty a kulturní tradice Španělsko

c) životní prostředí Česká republika

d) globální ekonomie a nerovnoměrné rozložení bohatství UK

Jak je patrné, každá partnerská země bude patronem jednoho tématu. Završením spolupráce na daném tématu bude návštěva všech partnerů v jedné zemi.

 

Cílem projektu je zlepšit komunikační a jazykové dovednosti žáků, navázat přátelství, zjistit informace o hostitelské zemi, vytvořit si určité postoje k potravním zvyklostem a životnímu stylu. Studenti by se prostřednictvím zpracování výsledků výzkumu měli zdokonalit v týmové spolupráci, práci s IT, s prezentací výsledků apod.

Comenius project 2009-2011: School Partnership

 

Partneři školy

Kurz první pomoci

Kurz první pomoci a záchrany lidského života v rámci náhradního plnění za zimní sportovní kurz pro první ročníky 4letého a třetí ročníky 6letého studia v objektu ČČK na Štefánkové ulici v Brně. Prohlídka sanitního vozu Záchranné služby a jeho vybavení, volání ZS a rozhovor s operátorem, obvazová technika, kardiopulmonální resuscitace a nácvik na záchranu lidského života na figurínách, autonehoda a její řešení a postupy k záchraně lidského života.

 

Aktuality

Přátelé Slovaňáku

Spolek Přátelé Slovaňáku sdružuje rodiče a další přátele školy. Základní informace si můžete přečíst v samostatném článku. Rozhodnete-li se činnost spolku podpořit, můžete využít vzor darovací smlouvy, kterou najdete v sekci Dokumenty.

14.1.2016
Odkazy
22.3.2019
Telefonní klapky

Nová ústředna umožňuje přímé volání. Také došlo ke změně některých klapek, viz seznam.

8.9.2018
Informace o ubytování

Ubytování a stravování pro naše studenty nabízí Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno. Info na www.cichnovabrno.cz.

14.3.2013
Informace o stravování

Přečtěte si základní informace o stravování na naší škole.

18.4.2017
DofE
Zapojujeme se do programu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu
DofE logo

 

27.9.2020
Doučování žáků škol

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

logo MŠMT

logo Next Generation EU

logo NPO

22.2.2022