Šelmy na Slovanském náměstí

V úterý 29. ledna 2013 jsme měli možnost přivítat na našem gymnáziu šelmy. Na dvě vyučovací hodiny tak ovládli gymnázium místo profesorského sboru a studentů vlci, rysi a medvědi.

 

Víte, že... české slovo rys je příbuzné s německým Luchs či latinským lynx? Všechna tato slova pocházejí z indoevropského leuk- „světlý, bílý“, zřejmě podle světlého zbarvení srsti rysa (srov. rusý, ryšavý).

No popravdě :-), vlastně šlo jen přednášku o rysech, medvědech a vlcích, kteří se opět vrací do české krajiny. Vše proběhlo v rámci výuky geografie a oddílu nazvaného interakce člověk a příroda. Přednášejícím byl pan Michal Bojda, který neváhal a vyrazil k nám do Brna až z Vsetína, kde působí jako garant Ekovýchovných programů o šelmách a v rámci poradny pro chovatele ovcí u ekologické organizace Hnutí Duha.

Hlavním bodem dvouhodinového programu bylo podat základní informace o třech velkých šelmách žijících ve volné přírodě na území České republiky. Rys, medvěd a vlk - šelmy, které na vlastní oči jen tak neuvidíme, přesto je jejich pobyt v přírodě někdy víc než zřejmý, ale dnes u nás také velmi vzácný. Člověk dnes změnil krajinu do té podoby, že skutečná příroda a původní druhy mohou existovat jen na velmi malé ploše naší republiky. Například vlci sice v oblastech Beskyd páchají škody na místních hospodářských zvířatech, ale rozhodně nejde o škůdce. Musíme si uvědomit, že i oni zastávají určitou úlohu v přírodě. Je prokázáno, že v místech, kde se vyskytuje rys či vlk, dochází k obnovování původního přírodního rázu krajiny. Jedním z důkazů je přirozené zmlazování porostů, snížení počtu nemocných divokých prasat a jiných nemocných nebo slabých jedinců, čímž výrazně tyto šelmy přispívají k obnovení rovnováhy krajiny a autoregulaci ekosystémů. Proto bychom si měli jejich přítomnosti rozhodně vážit, neboť dnes se jedná o ohrožené druhy vyskytující se pouze v určitých oblastech, navíc po období, kdy byly šlemy v ČR člověkem vyhubeny (více např. www.selmy.cz ).

Velkým překvapením byla pro nás plachost těchto velkých šelem. Ve volné přírodě se kontaktu s člověkem vyhýbají. Na to, abychom je spatřili, poznali a pochopili jejich chování, musíme vynaložit velké úsilí a trpělivost. Což potvrdil i sám přednášející osobními zážitky, jako i ukázkami fotografií a videí, které byly pořízeny třeba i pomocí fotopastí (automatické kamery přichycené na vhodných místech přímo v terénu, jejichž spoušť reaguje na pohyb).

Šelmy přímo v hodině gogografie v učebně 212

 

Ale dozvěděli jsme se vlastně mnohem víc a uvědomili si, jak složité je dnes vzájemné působení člověka a přírody. Vlci, rysi a medvědi nám jako lidem vlastně nastavují zrcadlo a svým těžkým osudem říkají, jací vlastně jako lidé dne jsme. Pytláctví, nedodržování pravidel, bezohlednost, touha po majetku a trofejích a na straně druhé plachost, přirozená elegance, staletý řád přírodních zákonitostí. To je také možný pohled na svět lidí a zvířat (našich šelem) na prahu 21. století ve střední Evropě.

 

Tato přednáška byla podle nás velmi zajímavá a mnohým otevřela oči! Děkujeme panu profesoru Kadlecovi za zprostředkování a panu Bojdovi za perfektní přednášku!

 

Za studenty 4. A S. Hrazdilová a T. Tichá.

Zpět do sekce

Aktuality

Přátelé Slovaňáku

Spolek Přátelé Slovaňáku sdružuje rodiče a další přátele školy. Základní informace si můžete přečíst v samostatném článku. Rozhodnete-li se činnost spolku podpořit, můžete využít vzor darovací smlouvy, kterou najdete v sekci Dokumenty.

14.1.2016
Odkazy
22.3.2019
Telefonní klapky

Nová ústředna umožňuje přímé volání. Také došlo ke změně některých klapek, viz seznam.

8.9.2018
Informace o ubytování

Ubytování a stravování pro naše studenty nabízí Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno. Info na www.cichnovabrno.cz.

14.3.2013
Informace o stravování

Přečtěte si základní informace o stravování na naší škole.

18.4.2017
DofE
Zapojujeme se do programu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu
DofE logo

 

27.9.2020
Doučování žáků škol

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

logo MŠMT

logo Next Generation EU

logo NPO

22.2.2022