Seminář o EU s experty z FSS MU na Slovaňáku.

V pátek 24. dubna 2015 se pro studenty třetího ročníku uskutečnil seminář o EU s doc. PhDr. Markétou Pitrovou, Ph.D. a  doc. PhDr. Vítem Hlouškem, Ph.D., kteří působí na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity.

V první části semináře přednášela paní doc. Pitrová, která hovořila o právu EU. Zmínila např. možnosti, jak mohou členské státy ovlivňovat právní předpisy přijímané v Bruselu a jak silný mají hlas. Dále také hovořila o procesu ratifikace Lisabonské smlouvy a tzv. Klausově výjimce. Závěrem přednášky se také vyjádřila k aktuální situaci ve Středomoří.

V druhé části se slova ujal pan doc. Hloušek. Hovořil především o zahraniční politice a o možnostech rozšiřování EU. V diskuzi jsme se také dotkli tématu Ukrajinsko-ruských vztahů. Na závěr se zmínil o možnostech studia na Fakultě sociálních studií MU.

Seminář byl pro všechny účastníky velmi přínosný. Poděkování patří řečníkům a také panu profesorovi Rychteckému za organizaci semináře.

Damir Solak, V. A

Zpět do sekce

Aktuality

Přátelé Slovaňáku

Spolek Přátelé Slovaňáku sdružuje rodiče a další přátele školy. Základní informace si můžete přečíst v samostatném článku. Rozhodnete-li se činnost spolku podpořit, můžete využít vzor darovací smlouvy, kterou najdete v sekci Dokumenty.

14.1.2016
Odkazy
22.3.2019
Telefonní klapky

Nová ústředna umožňuje přímé volání. Také došlo ke změně některých klapek, viz seznam.

8.9.2018
Informace o ubytování

Ubytování a stravování pro naše studenty nabízí Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno. Info na www.cichnovabrno.cz.

14.3.2013
Informace o stravování

Přečtěte si základní informace o stravování na naší škole.

18.4.2017
DofE
Zapojujeme se do programu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu
DofE logo

 

27.9.2020
Doučování žáků škol

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

logo MŠMT

logo Next Generation EU

logo NPO

22.2.2022