Stárněme úspěšně

Chcete účinně zpomalit vaše stárnutí? Chcete být ve stáří soběstační? Je to vůbec možné? Jak toho můžete dosáhnout? Jaké je to být starý? Na tyto a mnohé další otázky se nám dostalo odpovědi ve volitelném biologickém praktiku, kam nás přišel navštívit pan Kellner z LF MU. Jelikož jeho tým je z oddělení geriatrie, má k dispozici reálné zkušenosti z praxe.

Projekt "Stárněme úspěšně" se zabývá prevencí, kterou můžete ovlivnit rychlost postupu stárnutí vašeho těla i mysli. Málokdo ví, že první známky aterosklerózy se v našich cévách objevují již v 10-ti letech. Proto je nejdůležitější s prevencí začít co nejdříve. Co k takové prevenci patří, nás nepřekvapilo (je to zdravá strava, dostatek pohybu nejlépe na čerstvém vzduchu, absence kouření a dostatek slunečního záření). Co nás překvapilo je, jak moc průběh našeho stárnutí opravdu můžeme svým životním stylem ovlivnit.

Abychom se mohli stáří trochu více přiblížit, zkusili jsme si speciální pomůcky pro simulaci stáří. Najednou jsme cítili jaké to je, když se někdo nemůže ohnout pro brýle, pro hůl, nemůže rychle vstát ze židle, špatně slyší nebo vidí apod. Všichni jsme byli rádi, že si tyto pomůcky můžeme zase sundat a být opět "mladí".

Víme, že jednou nás to čeká také. Pozitivní ale je, že záleží na nás, jak moc dobře naše tělo a mysl připravíme - teď, když to ještě můžeme ovlivnit.

Zpět do sekce

Aktuality

Přátelé Slovaňáku

Spolek Přátelé Slovaňáku sdružuje rodiče a další přátele školy. Základní informace si můžete přečíst v samostatném článku. Rozhodnete-li se činnost spolku podpořit, můžete využít vzor darovací smlouvy, kterou najdete v sekci Dokumenty.

14.1.2016
Odkazy
22.3.2019
Telefonní klapky

Nová ústředna umožňuje přímé volání. Také došlo ke změně některých klapek, viz seznam.

8.9.2018
Informace o ubytování

Ubytování a stravování pro naše studenty nabízí Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno. Info na www.cichnovabrno.cz.

14.3.2013
Informace o stravování

Přečtěte si základní informace o stravování na naší škole.

18.4.2017
DofE
Zapojujeme se do programu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu
DofE logo

 

27.9.2020
Doučování žáků škol

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

logo MŠMT

logo Next Generation EU

logo NPO

22.2.2022