Výstava kremelských pokladů v Praze

V kalendáři bylo datum pátek třináctého. Pro studenty ruského semináře a další zájemce z různých tříd však tento den nebyl ani trochu nešťastný. Sešli jsme se ráno na nádraží, odkud jsme, pod dohledem RNDr. Radoslavy Vysloužilové a PhDr. Luboše Holého, vyrazili na cestu do Prahy. Těšili jsme se na výstavu pokladů a cenností z moskevského Kremlu, které se pojí s vládou prvních carů z rodu Romanovců. Většina z těchto unikátních exponátů vůbec poprvé opustila Rusko.

Cesta rychle ubíhala, až jsme úplně zapomněli, kolikátého dnes je. Pátek třináctého o sobě dal vědět v Kolíně, kde se náš vlak zastavil a nabíral zpoždění. Po hodině čekání jsme si začínali říkat, že nedojedeme. Nakonec jsme po dlouhém objíždění konečně dorazili do Prahy a zamířili na Pražský hrad.

Na Hradě nás přivítala nádherná sbírka carských pokladů, která čítala 150 exponátů. K vidění byly překrásné portréty prvních dvou romanovských panovníků: Michaila I., který na trůn nastoupil v roce 1613 a položil tak základy po více než třísetleté panování Romanovců, a jeho syna Alexeje I..

První část výstavy nás seznámila s oběma cary a ukázala symboly neomezené carské moci. Ve druhé části jsme se přenesli do víru slavností v carském paláci: vojenských ceremonií, bohatých carských hostin a slavnostních průvodů. Poslední část výstavy se soustředila na osobní život panovníků, ukazovala, jak probíhala výchova carských dětí, a zahrnovala i cenné náboženské artefakty (ikony, pozlacené evangelium a zdobné kříže).

Po prohlídce výstavy jsme došli na Staroměstské náměstí, kde byl dvouhodinový rozchod, takže volného času mohl každý využít po svém. Za dvě hodiny jsme se znovu sešli, vrátili se na nádraží a odjeli zpátky do Brna.

 

Výstava kremelských pokladů nás všechny zaujala, přiblížila nám život na carském dvoře v 17. a 18. století a nabídla nám ruskou historii z trochu jiného pohledu.

Kremelské cennosti
Kremelské cennosti
Car Michail I. Fjodorovič Romanov
Ikona přesvaté Bohorodičky
Znak romanovského rodu

Aktuality

Přátelé Slovaňáku

Spolek Přátelé Slovaňáku sdružuje rodiče a další přátele školy. Základní informace si můžete přečíst v samostatném článku. Rozhodnete-li se činnost spolku podpořit, můžete využít vzor darovací smlouvy, kterou najdete v sekci Dokumenty.

14.1.2016
Odkazy
22.3.2019
Telefonní klapky

Nová ústředna umožňuje přímé volání. Také došlo ke změně některých klapek, viz seznam.

8.9.2018
Informace o ubytování

Ubytování a stravování pro naše studenty nabízí Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno. Info na www.cichnovabrno.cz.

14.3.2013
Informace o stravování

Přečtěte si základní informace o stravování na naší škole.

18.4.2017
DofE
Zapojujeme se do programu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu
DofE logo

 

27.9.2020
Doučování žáků škol

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

logo MŠMT

logo Next Generation EU

logo NPO

22.2.2022