Výzkum motivace k učení se angličtiny

Vážení rodiče a zákonní zástupci,
naše škola se bude podílet na realizaci celonárodního výzkumu s podporou Grantové
agentury České republiky: Analýza determinantů sebehodnocení znalostí anglického jazyka
a motivace k učení se anglickému jazyku (grant č.: 20-05484S).
Výzkumníci z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy by rádi s využitím nové výzkumné
metody u žáků 9. ročníků základních škol, resp. odpovídajících ročníků víceletých gymnázií
zjistili jejich postoje a motivaci k učení se anglickému jazyku, úroveň jejich znalostí a
dovedností v anglickém jazyce a současně by též rádi zjistili, jak své znalosti a dovednosti v
oblasti anglického jazyka sami hodnotí. Výzkum bude realizován formou elektronického
dotazníku.
Celé výzkumné šetření bude anonymní, žáci budou reprezentováni číselnými kódy. Žák tedy
nebude nikde vyplňovat své jméno ani jiné osobní údaje, tudíž nebude možné zjistit, jak
odpovídal právě daný žák.
Všechna získaná data budou použita výhradně pro výzkumné účely a publikovány budou
pouze souhrnné výsledky za všechny školy dohromady. Vyplnění dotazníku je pro žáky
dobrovolné. Každý žák bude před započetím výzkumu poskytovat svůj dobrovolný souhlas s
účastí. Zároveň může žák kdykoliv přestat dotazník vyplňovat, práci přerušit a své dosavadní
odpovědi smazat. Přerušení práce či neúčast v šetření pro žáka nebude mít žádné negativní
důsledky.
V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte vyučující Mgr. Kristýnu Urbánkovou
Velice děkujeme,
Mgr. Dalibor Kott, ředitel školy.

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

naše škola se bude podílet na realizaci celonárodního výzkumu s podporou Grantové

agentury České republiky: Analýza determinantů sebehodnocení znalostí anglického jazyka a motivace k učení se anglickému jazyku (grant č.: 20-05484S).

Výzkumníci z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy by rádi s využitím nové výzkumné metody u žáků 9. ročníků základních škol, resp. odpovídajících ročníků víceletých gymnázií zjistili jejich postoje a motivaci k učení se anglickému jazyku, úroveň jejich znalostí a dovedností v anglickém jazyce a současně by též rádi zjistili, jak své znalosti a dovednosti v oblasti anglického jazyka sami hodnotí. Výzkum bude realizován formou elektronického dotazníku.

Celé výzkumné šetření bude anonymní, žáci budou reprezentováni číselnými kódy. Žák tedy nebude nikde vyplňovat své jméno ani jiné osobní údaje, tudíž nebude možné zjistit, jak odpovídal právě daný žák.

Všechna získaná data budou použita výhradně pro výzkumné účely a publikovány budou pouze souhrnné výsledky za všechny školy dohromady. Vyplnění dotazníku je pro žáky dobrovolné. Každý žák bude před započetím výzkumu poskytovat svůj dobrovolný souhlas s účastí. Zároveň může žák kdykoliv přestat dotazník vyplňovat, práci přerušit a své dosavadní odpovědi smazat. Přerušení práce či neúčast v šetření pro žáka nebude mít žádné negativní důsledky.

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte vyučující Mgr. Kristýnu Urbánkovou (email: urbankova@gymnaslo.cz).

Velice děkujeme,

Mgr. Dalibor Kott, ředitel školy.

Zpět do sekce

Aktuality

Přátelé Slovaňáku

Spolek Přátelé Slovaňáku sdružuje rodiče a další přátele školy. Základní informace si můžete přečíst v samostatném článku. Rozhodnete-li se činnost spolku podpořit, můžete využít vzor darovací smlouvy, kterou najdete v sekci Dokumenty.

14.1.2016
Odkazy
22.3.2019
Telefonní klapky

Nová ústředna umožňuje přímé volání. Také došlo ke změně některých klapek, viz seznam.

8.9.2018
Informace o ubytování

Ubytování a stravování pro naše studenty nabízí Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno. Info na www.cichnovabrno.cz.

14.3.2013
Informace o stravování

Přečtěte si základní informace o stravování na naší škole.

18.4.2017
DofE
Zapojujeme se do programu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu
DofE logo

 

27.9.2020
Doučování žáků škol

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

logo MŠMT

logo Next Generation EU

logo NPO

22.2.2022