Život se schizofrenií

 

Dne 14. 4. 2015 celá naše třída, společně s paní profesorkou Voráčkovou, navštívila přednášku na téma duševní choroby. Nikdo z nás netušil, co máme od přednášky očekávat - někteří z nás to spíše brali jako "únikovou cestu" z vyučování, ale nakonec se ukázalo, že si odneseme mnohem více než pár hodin spánku navíc.
Na začátku nám byly rozdány dotazníky týkající se jedné konkrétní choroby, a to schizofrenie. Abych Vám objasnila obsah otázek, uvedu pár příkladů: "Postihuje schizofrenie jen hloupé? Je schizofrenie čistě genetické onemocnění?" nebo "Postihuje schizofrenie více muže než ženy?" Na vyplnění měl každý přibližně 10 minut a pak následovalo podrobné rozebrání všech otázek.
Dozvěděli jsme se třeba, že schizofrenie neznamená jen rozdvojení osobnosti, jak si myslím snad všichni, kteří se s tímto pojmem setkají, ale jde o duševní onemocnění, kdy člověk ztrácí kontakt s realitou a nedokáže rozeznat co je skutečné a co už ne. Lidé se schizofrenii jsou často pronásledování halucinacemi a bludy, což nám přiblížilo video, které si pro nás sociální pracovnice nachystaly - šlo o pohled na svět očima schizofrenika. V tu chvíli se probudila i znuděná část třídy, nastražily uši a oči jim div nevypadávaly z důlků. Já za sebe můžu říct, že i když to bylo jen video, dost to se mnou zacloumalo. Nedokážu si představit v takovém stavu strávit jeden den, natož pak i několik týdnů či měsíců.
Přednášku dál doprovázely údivem otevřená ústa a návaly otázek následované dlouhými diskuzemi.
Zapomněla jsem opomenout hodně důležitou věc - celou dobu s námi společně v místnosti seděli další čtyři, nám neznámí lidé.
Prvně si každý myslel, že jelikož se jedná o veřejnosti přístupnou přednášku, tak jsou to jen takové ty typy lidi, kteří si rádi rozšiřují své znalosti, ale tohle tušení bylo mylné. Jednalo se totiž o lidi, co schizofrenii trpí (ten přítomný čas proto, že se nemoc může kdykoliv vrátit a nikdy z ní nejste úplně vyléčeni). Konec přednášky tedy okořenily příběhy z doby, kdy je nemoc měla "v hrsti". Otázky se na ně hrnuly ze všech stran a my se tedy mohli dozvědět o nemoci trochu víc než jen naučená fakta z učebnic, ale byli jsme vtaženi i do reálných příběhů těchto pacientů. Jeden z nich si například asi tři měsíce myslel, že je Bůh, což nejednoho v místnosti trošku pobavilo.
Při odchodu měl každý možnost vzít si papíry se seznamem knih a filmů, které se zabývají právě touto tématikou.
Myslím, že to pro všechny byla velká zkušenost a každý si odnesl něco do života.

 

Dne 14. 4. 2015 celá naše třída, společně s paní profesorkou Voráčkovou, navštívila přednášku na téma duševní choroby. Nikdo z nás netušil, co máme od přednášky očekávat - někteří z nás to spíše brali jako "únikovou cestu" z vyučování, ale nakonec se ukázalo, že si odneseme mnohem více než "pár hodin spánku navíc".

 

Na začátku nám byly rozdány dotazníky týkající se jedné konkrétní choroby, a to schizofrenie. Abych Vám objasnila obsah otázek, uvedu pár příkladů: "Postihuje schizofrenie jen hloupé? Je schizofrenie čistě genetické onemocnění?" nebo "Postihuje schizofrenie více muže než ženy?" Na vyplnění měl každý přibližně 10 minut a pak následovalo podrobné rozebrání všech otázek.

Dozvěděli jsme se třeba, že schizofrenie neznamená jen rozdvojení osobnosti, jak si myslím snad všichni, kteří se s tímto pojmem setkají, ale jde o duševní onemocnění, kdy člověk ztrácí kontakt s realitou a nedokáže rozeznat co je skutečné a co už ne. Lidé se schizofrenii jsou často pronásledování halucinacemi a bludy, což nám přiblížilo video, které si pro nás sociální pracovnice nachystaly - šlo o pohled na svět očima schizofrenika. V tu chvíli se probudila i znuděná část třídy, nastražily uši a oči jim div nevypadávaly z důlků. Já za sebe můžu říct, že i když to bylo jen video, dost to se mnou zacloumalo. Nedokážu si představit v takovém stavu strávit jeden den, natož pak i několik týdnů či měsíců.

Přednášku dál doprovázely údivem otevřená ústa a návaly otázek následované dlouhými diskuzemi.

Zapomněla jsem opomenout hodně důležitou věc - celou dobu s námi společně v místnosti seděli další čtyři, nám neznámí lidé.

Prvně si každý myslel, že jelikož se jedná o veřejnosti přístupnou přednášku, tak jsou to jen takové ty typy lidi, kteří si rádi rozšiřují své znalosti, ale tohle tušení bylo mylné. Jednalo se totiž o lidi, co schizofrenii trpí (ten přítomný čas proto, že se nemoc může kdykoliv vrátit a nikdy z ní nejste úplně vyléčeni). Konec přednášky tedy okořenily příběhy z doby, kdy je nemoc měla "v hrsti". Otázky se na ně hrnuly ze všech stran a my se tedy mohli dozvědět o nemoci trochu víc než jen naučená fakta z učebnic, ale byli jsme vtaženi i do reálných příběhů těchto pacientů. Jeden z nich si například asi tři měsíce myslel, že je Bůh, což nejednoho v místnosti trošku pobavilo.

 

Při odchodu měl každý možnost vzít si papíry se seznamem knih a filmů, které se zabývají právě touto tématikou.

Myslím, že to pro všechny byla velká zkušenost a každý si odnesl něco do života.

Lenka Zimová, 2.A
Zpět do sekce

Aktuality

Přátelé Slovaňáku

Spolek Přátelé Slovaňáku sdružuje rodiče a další přátele školy. Základní informace si můžete přečíst v samostatném článku. Rozhodnete-li se činnost spolku podpořit, můžete využít vzor darovací smlouvy, kterou najdete v sekci Dokumenty.

14.1.2016
Odkazy
22.3.2019
Telefonní klapky

Nová ústředna umožňuje přímé volání. Také došlo ke změně některých klapek, viz seznam.

8.9.2018
Informace o ubytování

Ubytování a stravování pro naše studenty nabízí Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno. Info na www.cichnovabrno.cz.

14.3.2013
Informace o stravování

Přečtěte si základní informace o stravování na naší škole.

18.4.2017
DofE
Zapojujeme se do programu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu
DofE logo

 

27.9.2020
Doučování žáků škol

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

logo MŠMT

logo Next Generation EU

logo NPO

22.2.2022