Ze života školy

Exkurze, akce a oficiální dění na škole

Ekokurz 2.X

V pondělí 17.9.2018 jsme se s naší třídou 2.X vydali na kurz terénní ekologie do Kaprálova Mlýna poblíž Ochozu u Brna. Hned po obědě jsme se ve čtyřech skupinách vydali do přírody na program zvaný „tabletovka“, při čemž jsme měli za úkol následovat trasu zaznačenou v mapě na tabletu a cestou na různých stanovištích odpovídat na zadané otázky. Cílem bylo blíže se seznámit s okolím, abychom se další den už lépe orientovali, a dozvědět se o údolí i něco zajímavého.
Hlavní část programu – vědecké bádání – přišlo na řadu v úterý. Rozdělili jsme do tří větších týmů a vybrali si jedno z nabízených témat a vyrazili do terénu. První ze skupin se zabývala biotopy na dvou protějších kopcích (Lysá hora a jižní svah) a srovnávala současnou situaci s údaji naměřenými v předešlých letech. Druhá skupina lovila příšerky (=bezobratlé) v místních vodách a vysvětlovala, proč žijí zrovna v tom daném toku či rybníce. Zbylá skupinka zjišťovala pomocí nasbíraných informací o vlastnostech vody v okolí a o průtoku několika vývěrek, proč v krasové oblasti dochází k úbytku vody a zda je možné, že tamní podzemní vodní systém vypadá jinak, než jsme si doposud mysleli.
Všechny tři skupinky si na závěr dne připravily prezentace ke svému tématu a předaly tak informace o bádání zbytku třídy. Oba volné večery jsme strávili příjemným posezením u ohně a celý kurz jsme pak ve středu za odměnu zakončili jednou ze dvou nabízených aktivit. Polovina se podívala do hlubin jeskyně Netopýrky, zatímco si ta druhá vyzkoušela slaňování. Když k tomu všemu přidáme i vydařené počasí, je téměř zřejmé, že jsme si výlet společně skvěle užili.

 

V pondělí 17.9.2018 jsme se s naší třídou 2.X vydali na kurz terénní ekologie do Kaprálova Mlýna poblíž Ochozu u Brna. Hned po obědě jsme se ve čtyřech skupinách vydali do přírody na program zvaný „tabletovka“, při čemž jsme měli za úkol následovat trasu zaznačenou v mapě na tabletu a cestou na různých stanovištích odpovídat na zadané otázky. Cílem bylo blíže se seznámit s okolím, abychom se další den už lépe orientovali, a dozvědět se o údolí i něco zajímavého.

PEER 2018

Na začátku října 5.-7.10. jsme strávili krásný slunečný víkend v RS Prudká, Doubravník. Konal se totiž již pravidelný PEER program pro první ročníky. Užili jsme si na vlastní kůži velké množství dramatických forem a přístupů, které umožnili každému možnost sebepoznávání. Žáci si procvičovali komunikační schopnosti, schopnost sebeprosazení a sebevyjádření,

Měsíc bláznovství

Ve středu 20. října 2018 se třída 2.X spolu s paní profesorkou Voráčkovovou zúčastnila workshopu s názvem "Jak se pozná, že už jsem se zbláznil/a".

Akci pořádal Práh jižní Morava, která pomáhá lidem s duševním onemocněním. Workshop se konal v kavárně Café Práh u Vaňkovky a vedli ho psycholožka a peer konzultant - člověk s vlastní zkušeností.
Hlavním smyslem této akce i dalších v rámci tzv. Měsíce bláznovství, který Práh každoročně pořádá, je boření předsudků o lidech s těmito onemocněními.
Diskutovali jsme se hodně o schizofrenii, o tom, jak si lidé, často ovlivněni médiemi, nemocné představují a jací ve skutečnosti jsou. Že lidé s duševními nemocemi můžou při správné léčbě vést běžný život a ničím se neliší od ostatních. A to je právě cílem Prahu.
Eliška Kocourková, 2.X

 

Ve středu 20. října 2018 se třída 2.X spolu s paní profesorkou Voráčkovovou zúčastnila workshopu s názvem "Jak se pozná, že už jsem se zbláznil/a".

Akci pořádal Práh jižní Morava, která pomáhá lidem s duševním onemocněním. Workshop se konal v kavárně Café Práh u Vaňkovky a vedli ho psycholožka a peer konzultant - člověk s vlastní zkušeností.

Volby do školské rady

Ve čtvrtek 1. listopadu 2018 proběhnou doplňující volby do školské rady.

Můžete si přečíst oznámení o kandidátech.

"Přírodovědci" z 2A pokračovali v ekologických aktivitách.

Na Kaprálově mlýně pokračovali studenti 2A v řešení ekologických projektů. Po sběru vzorků a dat v přírodě usedli do učebny, vzali do rukou mikroskopy i další vědecké pomůcky a vše se snažili vyhodnotit.

Ekologický kurz 2A v lokalitě Kaprálův mlýn

Ve středu 19. září 2018 se studenti 2A vydali řešit ekologické projekty, které jim připravili lektoři z Kaprálova mlýna. Během prvního dne mapovali terén, aby se následný den vydalit plnit vědecké úkoly.

Setkání absolventů školy s maturanty.

V úterý 18. září 2018 se odehrálo již potřetí setkání absolventů školy s maturanty. Cílem tohoto setkání je předávání osobních zkušeností se studiem jednotlivých oborů na vysokých školách. V letošním roce přijalo pozvání 26 bývalých "Slovaňáků", kteří se rozmístili do 17 workshopů podle oborů, jež studují, či studovali. Doufáme, že tato tradice bude pokračovat i v příštích letech.

Fotografie pořídil Ondřej Jarolím z III.A.

Jazykový pobyt ve Francii

studenti před Evropským parlamentemNěkterým studentům naší školy začal školní rok už v neděli 2. září. Vydali jsme se totiž do alsaského města Štrasburku. Šestnáctihodinová jízda autobusem byla náročná, ale zvládli jsme ji a v ranních hodinách již stáli na francouzské půdě. Po krátké prohlídce historického centra města Petit France a výborném obědě jsme se lehce unavení, přesto s nadšením, vydali na kurz francouzštiny na Alliance Française. Kurz trval každý den čtyři hodiny, při kterých jsme probrali zajímavá témata, například jak funguje EU a Evropský parlament.

V Podmitrově bylo k dispozici i lanové centrum.

Všechny třídy prvního ročníku měly možnost vyzkoušet své síly a důvěru ve spolužáky v lanovém centru. To bylo vystavěno v lese poblíž penzionu a před výkony všech zúčastněných je nutno smeknout. Posuďte sami.

Zahájení školního roku

slavnostní zahájeníLetošní školní rok začal 3. září netradičně. Po úvodních třídnických hodinách se všechny třídy a profesoři potkali na slavnostním shromáždění školy v kostele Husův sbor na ulici Charvatská. Setkání zahájil a dále moderoval nový ředitel gymnázia Mgr. Dalibor Kott. Představil své zástupce, nové členy pedagogického sboru a také studenty prvních ročníků a jejich třídní učitele. Zároveň se seznámil i se všemi stávajícími třídami. Vystoupení školního sboru pak jen podtrhlo slavnostní atmosféru prvního školního dne!  Na závěr setkání ke studentům promluvili také zástupci studentského senátu a představili jeho aktivity. Ředitel gymnázia ještě ocenil nejlepší studenty ročníků za minulý školní rok a popřál všem úspěšný školní rok 2018/2019.

Fotografie ze slavnostního zahájení školního roku pořídil Ondřej Jarolím z III. A.

Adaptační kurz studentů prvního ročníku 2018/2019 je v plném proudu.

Nádherné rekreakční zazíření v Podmitrově nedaleko Tišnova hostí (ako už několik let) adaptační kurz celého prvního ročníku "Slovaňáku". Společně s jejich třídními učiteli a pomocníky z řad kolegů a strarších studentů jsme zachytili několik  prvních fotografií z tohoto kurzu. Posuďte sami...

Budova, kde se kurz odehrává.

Zahájení školního roku 2018/2019

 

Vážení studenti,
zahájení školního roku proběhne v pondělí 3. září 2018 v 8.00 hodin. Čekají
vás dvě třídnické hodiny do 9.40 hodin a následně od 10.00 do 11.00 hodin
společné slavnostní zahájení školního roku v kostele nad divadlem Barka.
První ročníky pokračují dále v aktivitách v rámci adaptačního kurzu.
Obědy mohou objednávat pouze studenti prvních ročníků.
Vážení studenti, moc se na vás všechny těšíme
Pedagogický sbor Gymnázia Brno, Slovanské náměstí, příspěvkové organizace

 

Vážení studenti,

zahájení školního roku proběhne

v pondělí 3. září 2018 v 8.00 hodin.

Čekají nás dvě třídnické hodiny do 9.40 hodin a následně od 10.00 do 11.00 hodin

společné slavnostní zahájení školního roku v kostele nad divadlem Barka.

První ročníky pokračují dále v aktivitách v rámci adaptačního kurzu zhruba do 13.30 hodin.

Obědy mohou objednávat pouze studenti prvních ročníků.

Vážení studenti, celý pedagogický sbor se na vás již moc těší!

Adaptační kurz

Dokumenty k adaptačnímu kurzu:

Přihláška

Poučení

Posudek zdravotní způsobilosti

Výměna Brno-Utrecht

UtrechtJednadvacet našich studentů se v prvním červnovém týdnu zúčastnilo druhé poloviny výměnného pobytu s naší partnerskou školou, klasickým městským gymnáziem v Utrechtu, Nizozemí. Během šestidenního pobytu měli možnost seznámit se zblízka s tamní kulturou, dobře poznat univerzitní město Utrecht, a také třeba navštívit největší evropský přístav v Rotterdamu nebo Rijksmuseum umění a historie v hlavním městě, Amsterdamu.

Úspěch ve výtvarné a literární soutěži vyhlášené Památníkem Terezín

Eliška Hlaváčková z II. A zaujala svým výtvarným dílem na zadané téma "domov" porotce XXIV. celostátní výtvarné soutěže - Memoriálu Hany Greenfieldové vyhlašované Památníkem Terezín do té míry, že se rozhodli z důvodu vysoké kvality její výtvarné práce pro udělení ocenění zvláštní cenou, která se uděluje  za  dílo hodnocené nejen po výtvarné stránce, ale také ideové, za dílo neobyčejné působnosti  a výpovědní hodnoty.
Cenu Erika Poláka převezme Eliška Hlaváčková ve středu dne 6. června 2018 osobně v prostorách Památníku Terezín přímo z rukou syna Dr. Erika Poláka.
fr. František J. Teister OSB

 

soutěžní díloEliška Hlaváčková z II. A zaujala svým výtvarným dílem na zadané téma "domov" porotce XXIV. celostátní výtvarné soutěže - Memoriálu Hany Greenfieldové vyhlašované Památníkem Terezín do té míry, že se rozhodli z důvodu vysoké kvality její výtvarné práce pro udělení ocenění zvláštní cenou, která se uděluje  za  dílo hodnocené nejen po výtvarné stránce, ale také ideové, za dílo neobyčejné působnosti  a výpovědní hodnoty.

Naše škola a Brno poetické

odhalení paneluV úterý 24. dubna 2018 zažila naše škola malou slavnost spojenou s projektem Brno poetické. Jeden z autorů projektu, Prof. PhDr. Jiří Trávníček, MA, náš absolvent, společně s básníkem (a naším bývalým učitelem) Vítem Slívou odhalili panel s básní věnovanou Slovanskému náměstí. Vít Slíva pak pronesl řeč, ve které zavzpomínal na časy, kdy na našem gymnáziu učil.

Naše škola a Brno poetické

Zveme širokou veřejnost ke slavnostní instalaci panelu s básní Víta Slívy (našeho bývalého učitele) na budovu školy v úterý 24. 4. 2018 ve 14.00 hodin. Instalace je součástí projektu Brno poetické, který vytvořili náš absolvent Prof. PhDr. Jiří Trávníček, MA spolu s PhDr. Františkem Schildbergerem. Součástí slavnosti je i vystoupení školního pěveckého sboru.

Pozor! Omezení dopravy na Slovanském náměstí!

V pondělí 9. dubna začne rekonstrukce kanalizace na Slovanském náměstí. V první fázi to znamená zrušení kruhového objezdu - silnice před naší školou bude obousměrná. Mění se trasy některých linek MHD.

V této mapce najdete změny pro motoristy.

Popis změn v MHD naleznete na stránkách Dopravního podniku města Brna.

Římané dobyli VIDA! science centrum

Poslední únorový den se tým I.A zúčastnil soutěže České televize Ostrava U6 – úžasný svět vědy. Naši soutěžící Bořivoj Bergmann, Tomáš Grünwald, Pavel Kučera, Klára Kunčická a Tadeáš Topinka se utkali s družstvem brněnského Cyrilometodějského gymnázia a střední odborné školy pedagogické. Natáčení pořadu, který odvysílá kanál Déčko, probíhal v prostorách zábavního vědeckého parku VIDA! science centrum na brněnském výstavišti.
V první polovině soutěžního dne se našim nedařilo. Soupeř byl opravdu silný a také herní štěstí nám ukazovalo záda. Bodový odstup mezi týmy rostl do hrozivé výše. Ale Slovaňák nikdy nedává svou kůži zadarmo. V poslední třetině soutěžního dne se boj zdál již zcela ztracený. Nálada v týmu klesla na nulu, ale přesto se naši rozhodli vzdorovat nepřízni až do posledního okamžiku. Náhle přichází nová naděje a nasazení našeho kapitána se ukazuje jako dobrá taktika v soutěžním úkolu, kde je třeba pevné ruky. V další, předposlední soutěži však opět následovala smolná prohra.
Je tu finále. Bodový rozdíl je velký, ale dobrá taktika při sázení na celkový výsledek by ještě mohla nepříznivý vývoj celého utkání zvrátit. Nemáme co ztratit, hrajeme vabank. Vsázíme všechny naše dosud získané body.
V posledním úkolu je třeba podle indicií uhodnout slavnou osobnost. Celá soutěž byla tentokrát tematicky zaměřena na šifry a kódování. Bude to snad Alan Turing, který sestrojil pradědečka dnešních počítačů? Dnes ještě jeho jméno nepadlo!
Finálový úkol se odehrává v odděleném prostoru. Vše rozhodne pouze jeden hráč z každého týmu, sám, bez opory ostatních. Týmy sledují odpovědi svých spoluhráčů pouze na obrazovce na druhém konci pavilonu. Napětí. Tomáši, věříme ti!
Dlouhý den plný silných zážitků ze hry stál za to, vidět dokonalou souhru profesionálního televizního štábu v praxi, to se jen tak nezapomene. Z VIDA! science centra odcházíme unaveni, ale šťastni. Ano, Caesare, i naši římani mohou říct VENI, VIDI, VICI!
V televizi náš tým uvidíte 16. dubna 2018 v 15:55 na Déčku.

 

Vítězný týmPoslední únorový den se tým I.A zúčastnil soutěže České televize Ostrava U6 – úžasný svět vědy. Naši soutěžící Bořivoj Bergmann, Tomáš Grünwald, Pavel Kučera, Klára Kunčická a Tadeáš Topinka se utkali s družstvem brněnského Cyrilometodějského gymnázia a střední odborné školy pedagogické. Natáčení pořadu, který odvysílá kanál Déčko, probíhal v prostorách zábavního vědeckého parku VIDA! science centrum na brněnském výstavišti.

Úspěch v soutěži Business Point

Studenti naší školy se zúčastnili marketingové soutěže BusinessPoint, kterou pořádala Podnikatelská fakulta VUT. Tým byl utvořen studenty čtvrtého ročníku - Annou Szewieczkovou, Kryštofem Čižmářem a také s podporou Marka Krejčiříka. Studenti museli napsat odbornou práci na téma “Vliv země původu na spotřebitele”. Úspěšně se propojovali do druhého kola, kde bez použití techniky vypracovali marketingovou strategii ohledně využití stoletého výročí založení ČSR. Práce byla následně Annou a Kryštofem odprezentována a obhájena. Studenti byli odbornou porotou oceněni za široké vnímání marketingových aktivit a prezentační schopnosti. Mezi týmy z celé ČR se umístili na druhém místě.

 

Vítězný týmStudenti naší školy se zúčastnili marketingové soutěže BusinessPoint, kterou pořádala Podnikatelská fakulta VUT. Tým byl utvořen studenty čtvrtého ročníku - Annou Szewieczkovou a Kryštofem Čižmářem s podporou Marka Krejčiříka. Studenti museli napsat odbornou práci na téma “Vliv země původu na spotřebitele”. Úspěšně se probojovali do druhého kola, kde bez použití techniky vypracovali marketingovou strategii ohledně využití stoletého výročí založení ČSR.

Studentský filmový festival

studentský festivalPoslední týden před Vánocemi proběhl na Slovaňáku vůbec první filmový festival. Promítaly se mimo jiné dokumenty o nucených manželstvích, ekologii a migraci. K vybraným filmům přišli i hosté, kteří přidali své komentáře k filmům a poté vedli se studenty diskuzi. Tímto bychom chtěli poděkovat hostům, organizačnímu týmu i vedení školy, že nám umožnilo celou akci zorganizovat. Takže příští rok zase, ok?

Soutěž ve francouzském jazyce – kategorie 12–15 let

Ještě před Vánocemi vyhlásil Francouzský institut v Praze celorepublikovou soutěž ve francouzštině pod názvem „Dessine-moi Noël“. Soutěžilo se o nejlépe výtvarně zpracované přání k Vánocům, které mělo co nejoriginálněji popřát osobě z frankofonní země do Nového roku.
1. místo v této soutěži získala studentka našeho gymnázia – ANNA HRABALOVÁ z II.A!
Moc gratulujeme!
Petra Pernicová, Irena Trávníčková
Vyučující francouzštiny

Ještě před Vánocemi vyhlásil Francouzský institut v Praze celorepublikovou soutěž ve francouzštině pod názvem „Dessine-moi Noël“. Soutěžilo se o nejlépe výtvarně zpracované přání k Vánocům, které mělo co nejoriginálněji popřát osobě z frankofonní země do Nového roku.

1. místo v této soutěži získala studentka našeho gymnázia – ANNA HRABALOVÁ z II.A!

Moc gratulujeme!

Petra Pernicová, Irena Trávníčková, vyučující francouzštiny

Úspěšné složení mezinárodní zkoušky z francouzštiny DELF 2017

Během listopadu se tyto vybrané studentky :
HANA PROCHÁZKOVÁ 3.X
ANEŽKA BARTOŇKOVÁ 4.X
ELIŠKA MICHALČÍKOVÁ VI.A
ANNA SZEWIECZKOVÁ VI.A
EVA FRÝBORTOVÁ VI.A
zúčastnily mezinárodní zkoušky z francouzštiny – DELF SCOLAIRE.
Všechny byly úspěšné, a proto bychom jim chtěly touto cestou velmi poblahopřát!!!
FÉLICITATIONS
Petra Pernicová
Irena Trávníčková
Vyučující francouzštiny

Během listopadu se tyto vybrané studentky :

HANA PROCHÁZKOVÁ 3.X

ANEŽKA BARTOŇKOVÁ 4.X

ELIŠKA MICHALČÍKOVÁ VI.A

ANNA SZEWIECZKOVÁ VI.A

EVA FRÝBORTOVÁ VI.A

zúčastnily mezinárodní zkoušky z francouzštiny – DELF SCOLAIRE.

Všechny byly úspěšné, a proto bychom jim chtěly touto cestou velmi poblahopřát!!!

FÉLICITATIONS

Petra Pernicová

Irena Trávníčková

Vyučující francouzštiny

Úspěch v soutěži Angličtinář roku

Best in English30. listopadu 2017 proběhl další ročník mezinárodní soutěže Best in English. Letos se zúčastnilo celkem 17 612 studentů z 750 škol v 29 evropských zemích, z toho v České republice 8 152 studentů z 337 škol. V takto bohaté konkurenci se nám podařilo vylepšit loňské umístění: mezi českými školami jsme se umístili na druhém místě, mezi školami z celé Evropy na 14. místě.

Nejúspěšnějším studentem naší školy se stal Alexander Komvos ze 4.X, který obsadil 18. místo mezi českými účastníky.

Děkujeme všem našim studentům, kteří nás tak dobře reprezentovali. A děkujeme rovněž učitelům angličtiny.

Exkurze do planetária

Planetárium Kraví hora - fyzikální exkurze
Ve středu 29. listopadu jsme navštívili brněnské planetárium na Kraví hoře. Zúčastnili jsme se zde fyzikálního vystoupení zaměřeného na geometrickou optiku. Pomocí experimentů jsme si zopakovali letošní učivo, jako například lom a šíření světla. Výstupem z akce byl pracovní list, ve kterém jsme zužitkovali nově nabyté znalosti, převážně tedy o chování světla ve vesmíru.

Ve středu 29. listopadu jsme navštívili brněnské planetárium na Kraví hoře. Zúčastnili jsme se zde fyzikálního vystoupení zaměřeného na geometrickou optiku. Pomocí experimentů jsme si zopakovali letošní učivo, jako například lom a šíření světla. Výstupem z akce byl pracovní list, ve kterém jsme zužitkovali nově nabyté znalosti, převážně tedy o chování světla ve vesmíru.

Barbora Čermáková, V.A

Návštěva ČVUT v Praze

Dne 11. 12. 2017 navštívila třída V. A s pí. profesorkou Pindryčovou a pí. profesorkou Kopáčkovou Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou v Praze. Zdejší absolventi, studenti či vyučující obohatili naše znalosti fyziky zajímavými přednáškami. Také nám podali informace o studiu nejrůznějších oborů na této univerzitě.
Prvně zazněla přednáška na téma termojaderná fúze. Poté jsme si přístroj zvaný tokamak, což už se těm z nás, kteří nehodlají fyziku dále studovat, prý v životě jen tak nepoštěstí. U tokamaku jsme také viděli pokus, který dokazoval změnu toku částic působením magnetického pole. Druhá přednáška se týkala dozimetrie. Po ní jsme si šli prohlédnout přístroje pro měření a předměty vyzařující rentgenové (a jiné) záření.
Přestože nás fyzika samozřejmě všechny velmi baví, se spolužáky jsme se shodli, že cesta na místo i obsah celé exkurze byly poněkud namáhavé, a proto jsme po prožitém dni s chutí uvítali návrat domů. 
Barbora Zouharová, V. A

 

Dne 11. 12. 2017 navštívila třída V. A s pí. profesorkou Pindryčovou a pí. profesorkou Kopáčkovou Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou v Praze. Zdejší absolventi, studenti či vyučující obohatili naše znalosti fyziky zajímavými přednáškami. Také nám podali informace o studiu nejrůznějších oborů na této univerzitě.

Poznávací zájezd do Anglie

Poznávací zájezd do Anglie
Dne 8. 10. 2017 se ráno u budovy našeho gymnázia sešla celá skupina účastníků letošního výletu do Velké Británie a po složitém nakládání věcí a loučení se s rodiči jsme vyjeli. Na břehu Velké Británie jsme se vylodili druhý den velmi brzy ráno a dojeli až do hlavního města Londýna, kde jsme následně strávili celý den. Až k večeru jsme se pak přemístili do Andoveru na parkoviště, odkud si nás po menších skupinkách odvážely hostitelské rodiny.
Na tomto výletu jsme nasadili přímo bleskové tempo a každý den jsme stihli navštívit nespočet zajímavých míst. Stihli jsme skrz naskrz projít celý Londýn a dokonce se i projet ve slavném londýnském metru. Každičký den jsme se o Spojeném království dozvěděli něco nového z historie. Také jsme nezapomněli na slavné britské spisovatele a navštívili proto Shakespearovo rodné město Stratford upon Avon (další den i divadlo Globe),  prošli Warner Bros studio, kde byl zfilmován světoznámý příběh Harryho Pottera a navštívily i Oxfordskou univerzitu, kde studoval například tvůrce Alenky v říši divů nebo Pána prstenů. Nezapomněli jsme ani na slavného Sherlocka Holmese. V hostitelských rodinách jsme ochutnali typické britské pokrmy a slyšeli o britské kultuře od Angličanů samotných, přičemž jsme si skvěle zkusili využít angličtinu v praxi.
Celý výlet jsme si moc užili, dozvěděli se o Velké Británii spoustu nových informací, viděli všechna místa, která známe tak důvěrně z obrázků v učebnicích, procvičili naši angličtinu a ještě více posílili třídní kolektiv. Děkujeme moc.
Eliška Pavlíková, II. A

 

Dne 8. 10. 2017 se ráno u budovy našeho gymnázia sešla celá skupina účastníků letošního výletu do Velké Británie a po složitém nakládání věcí a loučení se s rodiči jsme vyjeli. Na břehu Velké Británie jsme se vylodili druhý den velmi brzy ráno a dojeli až do hlavního města Londýna, kde jsme následně strávili celý den. Až k večeru jsme se pak přemístili do Andoveru na parkoviště, odkud si nás po menších skupinkách odvážely hostitelské rodiny.

Zveme vás na vánoční akademii

Zveme vás na vánoční akademii, která proběhne ve středu 13. prosince od 18.00 v sále Semilasso. Na programu bude vystoupení pěveckého sboru, sólových zpěváků a hudebníků z řad studentů naší školy, taneční improvizace i ukázka společenských tanců.

pozvánka na akademii

GDPR dodatek:

Účastí na Vánoční akademii vyslovuje účastník akce nebo jeho zákonný zástupce souhlas s bezplatným pořizováním, použitím a šířením obrazových a zvukových záznamů, týkajících se účastníka nebo jeho projevů osobní povahy, pořízených v průběhu akce nebo bezprostředně před a po ni.

V sobotu bude Den poezie

Už tradičně se naše škola zapojuje do festivalu Den poezie, jehož letošní téma je inspirováno prací Jana Amose Komenského.

Zveme vás na program, který jsme připravili na sobotu 25. listopadu 2017.  Premiéra začne v 10.00, repríza pak ve 14.00 v budově školy na Slovanském náměstí. Čeká na vás přednes, hudba, divadlo, výstava výtvarných prací i malé občerstvení.

Podrobnější program:

Ze života školy

Aktuality

Přátelé Slovaňáku

Spolek Přátelé Slovaňáku sdružuje rodiče a další přátele školy. Základní informace si můžete přečíst v samostatném článku. Rozhodnete-li se činnost spolku podpořit, můžete využít vzor darovací smlouvy, kterou najdete v sekci Dokumenty.

14.1.2016
Odkazy
22.3.2019
Telefonní klapky

Nová ústředna umožňuje přímé volání. Také došlo ke změně některých klapek, viz seznam.

8.9.2018
Informace o ubytování

Ubytování a stravování pro naše studenty nabízí Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno. Info na www.cichnovabrno.cz.

14.3.2013
Informace o stravování

Přečtěte si základní informace o stravování na naší škole.

18.4.2017
DofE
Zapojujeme se do programu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu
DofE logo

 

27.9.2020
Doučování žáků škol

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

logo MŠMT

logo Next Generation EU

logo NPO

22.2.2022