Ze života školy

Exkurze, akce a oficiální dění na škole

Výměna Brno-Utrecht 2016

V dubnu a červnu letošního roku se uskutečnil další ročník studentského výměnného pobytu mezi partnerskými městy Brno a Utrecht v Nizozemí. Tentokrát se projektu zúčastnilo 25 českých a 25 holandských studentů, kteří byli během celé výměny spárováni do dvojic a to nejen v rámci ubytování, ale také přes den v průběhu projektů, exkurzí a výletů. V mnoha případech se tak trvalou vzpomínkou tohoto projektu pro mnoho studentů stanou nová přátelství, která je dnes díky moderní technologii mnohem snadnější udržovat i na velké vzdálenosti.
V poledne, třináctého dubna, kdy dorazila skupina studentů z Nizozemí v doprovodu svých učitelů na brněnské letiště v Tuřanech, začala první polovina projektu. Během ní studenti navštívili množství památek v historickém centru Brna, jako hrad Špilberk, kapucínskou hrobku nebo katedrálu sv. Petra a Pavla; absolvovali výlet k propasti Macocha v Moravském krasu; a navštívili také hlavní město sousedního Rakouska, Vídeň. Svůj pobyt v České republice studenti z Nizozemí zakončili návštěvou Prahy, odkud se letecky vraceli domů.
O měsíc a půl později přišel čas, aby ukázali svoje město a zemi na oplátku zase českým studentům. Během osmi dnů od prvního do osmého června stihli naši studenti dobře poznat město Utrecht, ve kterém se nachází naše partnerská škola, městské gymnázium v Utrechtu. Navštívili také město Haag, sídlo mezinárodního soudního dvora, a samozřejmě hlavní město Nizozemí, Amsterdam. Studenti ochutnávali národní speciality, navštěvovali muzea, jezdili na kole i lodí, šplhali na věže katedrály a díky pobytu v rodinách poznali holandskou společnost nejen ve veřejném, ale i soukromém prostoru.
Díky každoročnímu výměnnému projektu naší školy tak měli studenti prvních ročníků opět možnost zevnitř poznat a srovnat společnost a vzdělávací systém jiné země, uplatnit v reálných komunikačních situacích svoje jazykové schopnosti a navázat nové vztahy.
Projekt byl realizován za finančního přispění Jihomoravského kraje.

 

účastníci výměnyV dubnu a červnu letošního roku se uskutečnil další ročník studentského výměnného pobytu mezi partnerskými městy Brno a Utrecht v Nizozemí. Tentokrát se projektu zúčastnilo 25 českých a 25 holandských studentů, kteří byli během celé výměny spárováni do dvojic a to nejen v rámci ubytování, ale také přes den v průběhu projektů, exkurzí a výletů. V mnoha případech se tak trvalou vzpomínkou tohoto projektu pro mnoho studentů stanou nová přátelství, která je dnes díky moderní technologii mnohem snadnější udržovat i na velké vzdálenosti.

Konverzační soutěž ve španělském jazyce

Výsledky krajského kola španělské konverzační soutěže:
Kategorie SŠ I
1. místo: Kristýna Spurná z 2.X
Kategorie SŠ II
2. místo: Klára Wiltavská z 3.A
Gratulujeme

Výsledky krajského kola španělské konverzační soutěže:

Kategorie SŠ I

1. místo: Kristýna Spurná z 2.X

Kategorie SŠ II

2. místo: Klára Wiltavská z 3.A

Gratulujeme

I.A ví, jak čelit alkoholu

Jedno páteční ráno vyrazila naše třída I.A do centra Podané ruce v Řečkovicích na přednášku. Jen jsme se ale usadili, dozvěděli jsme se, že vlastně o přednášku nejde. Program byl totiž udělán tak, že v první části nám herci zahráli tři různé scénky, které měly špatný konec. Ten konec ovlivňoval vždy alkohol. První, červený příběh byl o dívce, která byla zamilovaná do jednoho kluka, Davida. Se svojí nejlepší kamarádkou se vydává na párty, kde poprvé nic nepije a s Davidem poté chvíli chodí, ale pak se jí přestane ozývat. Když tam jde podruhé, aby Davida zase potkala, chová se k ní pěkně, ale chce, aby pila, a tak, aby zapadla, se opije. Začnou spolu chodit opravdu, ale dívka, aby si Davida udržela, pije, platí útratu i za něj, a aby měla peníze, začne nakonec krást a skončí v diagnostickém ústavu. David už se jí neozve.
Druhý, modrý příběh byl o chlapci, který se chtěl začít bavit s jednou partou lidí v jeho nové třídě. Pozve je do domu, kde bydlí. Jeho rodiče jsou bohatí a jeho otec holduje alkoholu,tudíž ho mají doma plno. Když parta přijde, hrají hru na způsob, že na koho padne láhev, kterou budou točit, ten se napije. Chlapec to přežene a příběh končí, že leží na zemi asi v bezvědomí a parta utíká.
Poslední, zelený příběh byl o dívce Markétě, která hrála volejbal. Spolu se svým týmem porazila nejsilnějšího hráče z tabulky a jsou první. Jejich kapitán ji má rád a jsou nejlepší přátelé. Na oslavu vítězství si celý tým jde dát kofolu. Najednou na kole přijede bratr kapitána týmu a napadne ho, že by měli oslavovat něčím lepším, alkoholem. Donese pivo a poté i nějaké panáky. Markéta sama nepije, ale když pak zjistí, že už měla být doma, nabídne jí kapitán odvoz na kole. Ona po přemlouvání souhlasí, ale jelikož kapitán pil, vybourali se a Markéta skončila v nemocnici.
Po této scénce proběhlo hlasování, kterým jsme rozhodli, který příběh chceme přetvořit. Vybrali jsme si ten zelený. Hlavní role v přetvořeném příběhu si zahráli dobrovolníci z našich řad.
Celý program byl přínosný a velmi zajímavý, všechno postavy byly totiž mladší patnácti let. A co víc, všechny příběhy byly založeny na skutečných událostech. Odnesli jsme si z toho plno poznatků o tom, jak se nevinná zábava a jedno pivo může obrátit třeba až k tomu, že někdo zemře.
Kristýna Pospíšilová, I.A

 

Podané ruceJedno páteční ráno vyrazila naše třída I.A do centra Podané ruce v Řečkovicích na přednášku. Jen jsme se ale usadili, dozvěděli jsme se, že vlastně o přednášku nejde. Program byl totiž udělán tak, že v první části nám herci zahráli tři různé scénky, které měly špatný konec. Ten konec ovlivňoval vždy alkohol. První, červený příběh byl o dívce, která byla zamilovaná do jednoho kluka, Davida. Se svojí nejlepší kamarádkou se vydává na párty, kde poprvé nic nepije a s Davidem poté chvíli chodí, ale pak se jí přestane ozývat. Když tam jde podruhé, aby Davida zase potkala, chová se k ní pěkně, ale chce, aby pila, a tak, aby zapadla, se opije. Začnou spolu chodit opravdu, ale dívka, aby si Davida udržela, pije, platí útratu i za něj, a aby měla peníze, začne nakonec krást a skončí v diagnostickém ústavu. David už se jí neozve.

Mladí lidé v evropském lese

YPEFV pátek 12. 2. 2016 se nadšenci ze třídy II.A s paní profesorkou Voráčkovou zúčastnili týmové lesnické soutěže YPEF (Young People in European Forests). Jejím cílem bylo seznámit nás s hospodařením v lese, prací lesníků a činnostmi, které v lese probíhají, a na které jsme při procházce určitě už někdy narazili. Prví částí soutěže byl teoretický test, na který jsme se předem připravovali. K dispozici nám totiž byly rozsáhlé studijní materiály zahrnující vše od historie lesnictví přes lesní školkařství až po chránění lesa. Se znělkou lesního rohu byla tato část úspěšně za námi a začala ta druhá, tentokrát testující naše praktické dovednosti.

UNESCO projekt v Pécsi

UNESCO projekt v Pécsi
Naše gymnázium je již několik let zapojeno do projektu UNESCO, jehož jednacím jazykem je němčina. Ve dnech 7. až 10. března se proto vydalo 14 studentů napříč druhým až čtvrtým ročníkem společně s profesorkami Zuzanou Autratovou a Štěpánkou Forejtkovou na tento projekt do Pécse v jižním Maďarsku. Setkání se také účastnili studenti z Vídně, Nitry a pořadatelského gymnázia PTE Babits Mihály.
Tématem setkání bylo: Hudba spojuje, upoutává a osvobozuje. Naše setkání jsme zahájili hudebním koncertem gymnaziálního sboru. Druhý den nás ráno čekala prohlídka centra města, kterou jsme zakončili varhanním koncertem. Odpoledne jsme se rozdělili do čtyř workshopů. Ty se zabývaly muzikoterapií, koncertní hudbou, varhanní hudbou a zpěvem. V rámci workshopů byly naplánovány různé exkurze, například do moderního koncertního sálu Kodály Központ nebo výrobny varhan.
Třetí den odpoledne jsme výsledky naší práce prezentovali na závěrečné konferenci, která se konala v kulturní čtvrti Zsolnay Negyed, kde v minulém století probíhala výroba porcelánu rodinného podniku Zsolnay. Konference byla zakončena vystoupením pěveckého sboru.
Účast v tomto projektu hodnotíme velmi kladně. O tom, jak jsme se měli, se můžete přesvědčit ve fotogalerii níže.
Damir Solak, VI.A

Naše gymnázium je již několik let zapojeno do projektu UNESCO, jehož jednacím jazykem je němčina. Ve dnech 7. až 10. března se proto vydalo 14 studentů napříč druhým až čtvrtým ročníkem společně s profesorkami Zuzanou Autratovou a Štěpánkou Forejtkovou na tento projekt do Pécse v jižním Maďarsku. Setkání se také účastnili studenti z Vídně, Nitry a pořadatelského gymnázia PTE Babits Mihály.

Jeden den (s) hejtmanem

23.3. 2015 proběhlo na krajském úřadě vyhlášení soutěže Jeden den (s) hejtmanem, kterého se účastnil i náš školní tým. O post hejtmana se v této soutěži ucházel student maturitního ročníku – Damir Solak. Spolu se svými poradci ve složení: Kryštof Čižmář – PR poradce, Kamila Zouharová – poradkyně pro kulturu a Simona Machačová – poradkyně pro školství, si tak společně mohli na vlastní kůži vyzkoušet např. sestavení volebního programu, natočení volebního klipu a vlastní prezentaci před odbornou porotou. O tom, že důlěžité není jenom vyhrát, ale i zúčastnit se svědčí i fakt, že si soutěžící odnesli 4. místo, cenné informace o fungování volebních kampaní a prohloubili své znalosti krajské politiky. Tento projekt byl uskutečněn ve spolupráci MU, Gymnázium Vídeňská a hejtmanem Jihomoravského kraje. Doufám, že se projekt uskuteční i následující rok a studenti tak budou moct znovu nahlédnout pod pokličku volebním kampaním.
Za celý tým Simona Machačová.

 

23. března 2016 proběhlo na krajském úřadě vyhlášení soutěže Jeden den (s) hejtmanem, kterého se účastnil i náš školní tým. O post hejtmana se v této soutěži ucházel student maturitního ročníku – Damir Solak. Spolu se svými poradci ve složení Kryštof Čižmář – PR poradce, Kamila Zouharová – poradkyně pro kulturu a Simona Machačová – poradkyně pro školství si tak společně mohli na vlastní kůži vyzkoušet např. sestavení volebního programu, natočení volebního klipu a vlastní prezentaci před odbornou porotou. O tom, že důležité není jenom vyhrát, ale i zúčastnit se, svědčí i fakt, že si soutěžící odnesli 4. místo a cenné informace o fungování volebních kampaní a prohloubili své znalosti krajské politiky. Tento projekt byl uskutečněn ve spolupráci Masarykovy univerzity, Gymnázia Vídeňská a hejtmana Jihomoravského kraje. Doufám, že se projekt uskuteční i v následujícím roce a studenti tak budou moci znovu nahlédnout pod pokličku volebním kampaním.

Za celý tým Simona Machačová.

SOČ 2016

SOČ je soutěží talentovaných středoškoláků v řešení odborných problémů v 18 vědních oborech. Probíhá zpravidla ve třech kolech formou soutěžních přehlídek, ve kterých soutěžící své práce obhajují. Nejúspěšnější řešitelé jsou často vybíráni k účasti na obdobných mezinárodních soutěžích.


V tomto roce naši školu velmi dobře reprezentovali:
Anna Konečná, V.A: obor zemědělství
Petra Lovecká, 4.B: obor biologie
Simona Machačová, 3.B: obor chemie
Filip Trbušek, VI.A: obor chemie


Konkurence byla velká, přesto se ve svém oboru do krajského kola probojovaly Anna Konečná a Petra Lovecká.
Gratulujeme všem zúčastněným a postupujícím přejeme hodně štěstí v dalším kole.

Olympiáda z francouzštiny

Ve středu 16. 3. se ve Francouzské alianci konalo KRAJSKÉ KOLO KONVERZAČNÍ SOUTĚŽE VE FRANCOUZSKÉM ZAZYCE. Naši školu v kategorii A1, která je určena základním školám a víceletým gymnáziím, reprezentovala Veronika Adámková z II.A.
Soutěž se skládala ze dvou částí – poslechového testu a konverzace na zadané téma, při které se hodnotila jazyková pohotovost, bohatost slovní zásoby, výslovnost a gramatická správnost.
Veronika Adámková získala krásné 3. místo!
Gratulujeme!
Mgr. Petra Pernicová

vítězka s diplomemVe středu 16. 3. se ve Francouzské alianci konalo KRAJSKÉ KOLO KONVERZAČNÍ SOUTĚŽE VE FRANCOUZSKÉM ZAZYCE. Naši školu v kategorii A1, která je určena základním školám a víceletým gymnáziím, reprezentovala Veronika Adámková z II.A.

Soutěž se skládala ze dvou částí – poslechového testu a konverzace na zadané téma, při které se hodnotila jazyková pohotovost, bohatost slovní zásoby, výslovnost a gramatická správnost.

Veronika Adámková získala krásné 3. místo!

Gratulujeme!

Mgr. Petra Pernicová

Angličtinář roku

V této prestižní mezinárodní soutěži se naše škola umístila na 6. místě z celkového počtu 255 českých škol.
Barbora Luňáková ze 3.X obsadila 16. místo v konkurenci 6 310 soutěžících v ČR a 39. místo z celkového počtu 10 985 studentů z 19 zemí.
V Evropské unii naše škola získala krásné 10. místo v konkurenci 479 škol.
Mockrát děkujeme všem účastníkům (celkem 35 studentů z 1. – 4. X, 2. a 4. A a V. a VI. A) za výbornou reprezentaci naší školy.
Jsme dobří 
Předmětová sekce anglického jazyka

V této prestižní mezinárodní soutěži se naše škola umístila na 6. místě z celkového počtu 255 českých škol.

Barbora Luňáková ze 3.X obsadila 16. místo v konkurenci 6 310 soutěžících v ČR a 39. místo z celkového počtu 10 985 studentů z 19 zemí.

V Evropské unii naše škola získala krásné 10. místo v konkurenci 479 škol.

Mockrát děkujeme všem účastníkům (celkem 35 studentů z 1. – 4. X, 2. a 4. A a V. a VI. A) za výbornou reprezentaci naší školy.

Jsme dobří :-)

Předmětová sekce anglického jazyka

Nebezpečí pornografie

V rámci preventivního programu dne 12.2.2016 naše třída 2.A absolvovala přednášku na téma "pornografie".
Stejně jako s tím, co pornografie obnáší, jsme se seznámili i s riziky, které z tohoto průmyslu plynou. Poslechli jsme si příběhy ze soukromého života lidí, kteří s pornografií mají nějakou zkušenost. Probírali jsme důvody, proč se třeba lidé k porno-průmyslu vůbec dostanou, jak to zasáhne do jejich soukromého života a i to, že mnohdy není úniku, protože minulost se s vámi potáhne dál. Tito lidé málokdy získají novou práci, partnera nebo přátele, protože bývají odsuzováni druhými.
Probírali jsme také, jaký vliv má pornografie na člověka, jak ho ovlivňuje a jaké jsou často následky. Dozvěděli jsme se i pár rad, jak se takovým případům vyvarovat a věci obrátit v náš prospěch.
Myslíme si, že přednáška byla poučná a poutavá díky vlastním zkušenostem, které jsme měli možnost vyslechnout.
Kateřina Ondrášková, 2.A

V rámci preventivního programu dne 12.2.2016 naše třída 2.A absolvovala přednášku na téma "pornografie".

Stejně jako s tím, co pornografie obnáší, jsme se seznámili i s riziky, které z tohoto průmyslu plynou. Poslechli jsme si příběhy ze soukromého života lidí, kteří s pornografií mají nějakou zkušenost. Probírali jsme důvody, proč se třeba lidé k porno-průmyslu vůbec dostanou, jak to zasáhne do jejich soukromého života a i to, že mnohdy není úniku, protože minulost se s vámi potáhne dál. Tito lidé málokdy získají novou práci, partnera nebo přátele, protože bývají odsuzováni druhými.

Výsledky anglické konverzační soutěže

Kategorie II.B
1. místo: Marija Lytvynyšynová z II.A
2. místo: Vanesa Lazárková z I.A
3. místo: Anna Kučerová z II.A
Kategorie II.C
1. místo: Kristýna Masařová z I.A
2. místo: Martin Giňa z I.A
Kategorie III.A
1. místo: Nguyen Thi Dien Hang z 2.X
2. místo: David Přerovský z 3.X
3. místo: Patrik Kopřiva z 3.X
Kategorie III.B
1.místo: Michaela Padrtová z III.A
2. místo: Leana Terkavi z 1.X
Vítězové jednotlivých kategorií postupují do dalšího kola.
12.2. 2016 – další kolo pro kategorie II.B a III.A
17.3. 2016 – další kolo pro kategorie II.C a III.B
Gratulujeme a přejeme hodně štěstí v dalších kolech!

Kategorie II.B

  • 1. místo: Marija Lytvynyšynová z II.A
  • 2. místo: Vanesa Lazárková z I.A
  • 3. místo: Anna Kučerová z II.A

Kategorie II.C

  • 1. místo: Kristýna Masařová z I.A
  • 2. místo: Martin Giňa z I.A

Zkoušky DELF B1 byly úspěšné

Gratulujeme našim studentům francouzštiny. Všichni kandidáti, kteří absolvovali v listopadu zkoušku DELF B1 ji úspěšně složili. Přejeme si, aby jim mezinárodní certifikát, který obdrží, pomohl otevírat dveře do světa a své znalosti využili i v praxi.

logo DELFGratulujeme našim studentům francouzštiny. Všichni kandidáti, kteří absolvovali v listopadu zkoušku DELF B1, ji úspěšně složili. Přejeme si, aby jim mezinárodní certifikát, který obdrží, pomohl otevírat dveře do světa a aby své znalosti využili i v praxi.

 

Zdravé koule pro poučení i zábavu

Máte jasno v tom, kolik žen ročně onemocní rakovinou prsu? A co způsobuje rakovinu varlat u mužů? A hlavně, jak se tomu dá předejít?
My taky ne. A právě proto nás navštívili odborníci, kteří nám ukázali hned tři zajímavé programy. Prvním bylo, spíše pro holky, samovyšetření prsu. Viděli jsme, jak ho provádět, vyzkoušeli jsme si hledání nádorů a změn kůže na opravdu reálných modelech a dozvěděly se nějaké statistiky. Třeba, že na rakovinu prsu u nás ročně umírá 2000 žen. Naštěstí se tomu, právě samovyšetřením, dá předejít.
Podobně to bylo i u kluků, kde jsme si povídali o rakovině varlat, o důležitosti správné životosprávy i o aplikacích Zdravé koule a Sáhni si na prsa, které vás dokonce upozorní na vašem chytrém telefonu, že je čas se vyšetřit.
Na závěr jsme si užili hry v tělocvičně ve velkých plastových koulích ve kterých se dá hrát fotbal, narážet do sebe, utíkat nebo se jen tak válet, takže název programu, Zdravé koule, opravu dostál svému jménu.
Anna Bělková, V.A

 

zdravé kouleMáte jasno v tom, kolik žen ročně onemocní rakovinou prsu? A co způsobuje rakovinu varlat u mužů? A hlavně, jak se tomu dá předejít?

My taky ne. A právě proto nás navštívili odborníci, kteří nám ukázali hned tři zajímavé programy. Prvním bylo, spíše pro holky, samovyšetření prsu. Viděli jsme, jak ho provádět, vyzkoušeli jsme si hledání nádorů a změn kůže na opravdu reálných modelech a dozvěděly se nějaké statistiky. Třeba, že na rakovinu prsu u nás ročně umírá 2000 žen. Naštěstí se tomu, právě samovyšetřením, dá předejít.

Jak se nám líbilo v Berlíně

Jak se nám líbilo v Berlíně
Projekt s názvem Žáci v zahraničí, spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky, umožnil 36 studentům našeho gymnázia jet na zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt do Berlína. Zájezd se konal v prvním listopadovém týdnu.
Do Německa jsme vyjeli v brzkých ranních hodinách a do Berlína jsme dojeli v pozdních odpoledních hodinách. První zastávkou v Berlíně bylo Pergamon muzeum, kde
bylo mnoho památek. Poté jsme pokračovali s naší průvodkyní do samotného centra Berlína, kde jsme měli rozchod na Alexanderplatz. Poté jsme šli na světově proslulou berlínskou televizní věž, tzv. Berliner Fernsehturm. Naše cesta pokračovala do hotelu Tulip Inn, kde jsme strávili tři krásné noci. V dalších dnech jsme navštívili zámečky Cecilienhof, Charlottenburg a zámek v Postupimi, kde se konala Postupimská konference po 2.světové válce. Další významné památky byly Berlínská zeď, Reichstag, Braniborská brána a památník holocaustu. Každý den jsme chodili do školy, kde jsme měli výuku tři hodiny. Bavili jsme se s rodilými mluvčími, takže jsme si velice procvičili němčinu.
Poslední den jsme jeli nejrychlejším výtahem Evropy a z posledního patra mrakodrapu se nám otevřel krásný výhled na Berlín. Také jsme navštívili Checkpoint Charlie, kde jsme se vyfotili s vojáky. Následně jsme se odebrali k autobusu „Uchytil“ a v pozdních večerních hodinách jsme dojeli šťastně do Brna k naší milované škole, kde na nás již čekali rodiče.
Nicole Heimová, IV. A
Tereza Hloušková, 3. A

Projekt s názvem Žáci v zahraničí, spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky, umožnil 36 studentům našeho gymnázia jet na zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt do Berlína. Zájezd se konal v prvním listopadovém týdnu.

Moderní dějiny v Kounicových kolejích

Dne 19.11. navštívili studenti Semináře moderních dějin expozici věnovanou odboji za druhé světové války na Kounicových kolejích.

Hastings 8.–14. listopadu 2015

Díky dotaci z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost se mohlo 45 studentů a 4 pedagogové zúčastnit jazykově-vzdělávacího pobytu v Anglii, konkrétně v přímořském městečku Hastings. Studenti absolvovali 9 vyučovacích hodin v místní jazykové škole, ubytovaní byli v hostitelských rodinách a doprovodný program byl bohatý. Věřím, že se většině zájezd líbil a že si ho patřičně užili.
Mgr. Markéta Krčmářová
Jak bylo v Anglii?
V letošním roce naší škole EU umožnila zúčastnit se jazykově vzdělávacího zájezdu do Anglie, který se uskutečnil v první polovině listopadu. Do Velké Británie jsme přicestovali autobusem a trajektem, což byl zajisté mnohem příjemnější zážitek, než cesta tunelem. Naší první návštěvou se stalo městečko Canterbury, kde jsme mohli poznat významné britské památky, jako například Canterbury Cathedral. Ve stejný den večer nás v pobřežním městě Hastings přivítaly hostitelské rodiny. Druhý den ráno nás čekala první etapa jazykového kurzu s rodilými mluvčími, to pro nás všechny byla skvělá zkušenost. Naším dalším cílem byl Brighton, slavné britské město, kde asi polovina zájezdu navštívila královský palác, zatímco druhá část se vydala do mořského světa. Po prohlídkách nás čekal dlouhý rozchod, čili jsme mohli každý poznat Brighton podle svého. K večeři jsme se znovu, jako každý následující den vrátili do svých rodin a strávili s nimi zbytek času. Třetí den nás nemohlo minout velmi brzké vstávání, jelikož na programu dne byl Londýn a my chtěli vidět co nejvíc. Prohlídka začala u Saint Paul's Cathedral, pokračovala přes Millennium Bridge, odkud jsme se podél řeky Temže dostali až k legendárnímu Tower Bridge. Ten jsme přešli a ocitli jsme se u Tower of London, kde jsme měli jedinečnou příležitost prohlédnout si britské korunovační klenoty. Zažili jsme jízdu metrem, které nás dopravilo k Westminster Abbey, mohli jsme zde vidět také legendární Big Ben. Nezapomněli jsme ani na Buckinghamský palác, Downing Street či Trafalgar Square a v neposlední řadě jsme viděli i London Eye. Unavení po celodenní exkurzi jsme další den vstávali o něco později, protože v Anglii škola začíná až v devět hodin. Vyučování uběhlo rychle, metody vyučujících byly záživné a mnoho v nás zanechaly, avšak po jedné hodině odpoledne jsme už byli na dalším výletě. Prohlédli jsme si působivé White Cliffs, nadýchali se čerstvého vzduchu a pozorovali nekonečné zelené pláně. Počasí nám celý týden přálo, což bylo velké štěstí. Cestou zpět jsme zastavili ve vesnici Battle, kde se odehrála nejdůležitější bitva v historii Británie. Poslední den zájezdu jsme konečně poznali Hastings, od pláže po ty nejmenší obchody. Po skvělém týdnu v zahraničí se nikomu nechtělo zpět do Brna, naštěstí jsme si alespoň přivezli nové zkušenosti, nádherné zážitky a spoustu suvenýrů.
Lucie Čadová, III. A

 

Big BenDíky dotaci z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost se mohlo 45 studentů a 4 pedagogové zúčastnit jazykově-vzdělávacího pobytu v Anglii, konkrétně v přímořském městečku Hastings. Studenti absolvovali 9 vyučovacích hodin v místní jazykové škole, ubytovaní byli v hostitelských rodinách a doprovodný program byl bohatý. Věřím, že se většině zájezd líbil a že si ho patřičně užili.

Mgr. Markéta Krčmářová

PEER 2015

 

V pátek 23. 10. 2015 jsme se ráno na nádraží v Brně – Králově Poli sešli nejen my prváci, ale i studenti z vyšších ročníků. Navzájem jsme se ještě všichni neznali, a tak jsme nevěděli, co od toho očekávat. Přesto jsme se však na Peer program velmi těšili.
Vlakem jsme jeli do Tišnova, kde jsme přestoupili a dovezli se do Prudké. Překvapilo nás tam krásné podzimní počasí. Sluníčko svítilo a se zabarvenými lesy vytvářelo skoro až pohádkovou krajinu. Po příchodu do chaty nám paní profesorka Voráčková oznámila, že do oběda máme volno, protože musíme počkat na vyklizení pokojů. Skoro všichni tedy využili volný čas na procházku po okolí.
Po obědě přijel i psycholog Martin Hofman a my mohli začít s první aktivitou, kterou bylo seznamování. Každý se představil, něco o sobě řekl a sdělil nám svá očekávání, případně i obavy. Trochu se tím prolomily ledy, ale ani z daleka to nestačilo na to, abychom se navzájem lépe spoznali a naučili se svá jména. Proto byla na řadě další aktivita – vytváření Facebookových profilů. Ale ne těch obyčejných. Tyhle s internetem neměli co dočinění, byly totiž papírové. Ve dvojicích, do kterých jsme byli rozdělení, jsme si každý vymysleli svoji objednávku, jak by měl náš profil vypadat a co by měl vyjadřovat. Potom jsme jeden druhému vytvořili pomocí koláže, pastelek a fixů to, o co nás požádal. Byla to docela zábava.
Čím víc aktivit jsme spolu podnikali, tím líp jsme se znali a večer už to bylo fajn.
V sobotu ráno jsme se po snídani opět sešli, posedali jsme si do kroužku a řekli jsme si, jak se cítíme a jak se nám spalo. Potom jsme začali celodenní hru, která se jmenovala Andělská pošta a spočívala v tom, že každý dostal člověka, o kterého měl jeden den pečovat. Přitom nikdo nesměl říct, čí je anděl, a nesměl ani vědět, kdo je jeho anděl. Bylo hezké sledovat, jak všichni dostávali dárky a básničky a jak jim to dělá radost. Krásný pocit taky byl, když jsem sama něco dostala.
Samozřejmě jsme nehráli jen hry, ale taky jsme se něco málo naučili. S Martinem jsme se například bavili o šikaně a o tom, jak jí zabránit, ale taky nám poradil co dělat, abychom se sami nedostali do pozice oběti nebo agresora.
Odpoledne jsme pak díky pěknému počasí mohli uskutečnit hru Mafie, která všechny strašně moc bavila. Pracovali jsme při ní v týmech a to nám pomohlo ještě líp jeden druhého spoznat. Karetní hra Čertův mariáš nám naopak pomohla zjistit, jak je život nevyzpatatelný a jaké to je, když se člověk zaplete s drogami a postupně ztrácí všechno, na čem mu kdy záleželo. Naštěstí to ale byla jen hra a my jsme nic neztratili.
Večer probíhal ve volnějším tempu. Po vyhlášení vítězů hry Mafie a snězení pizzy, kterou každý tým za snahu dostal, jsme se podívali na prezentaci s našimi fotkami, u které jsme si zrekapitulovali naše zážitky a společně se zasmáli. Kdo byl moc unavený, šel spát a ostatní si ve skupinkách povídali. Potom se však zábava rozproudila a z klidného večera byl najednou večer plný různých druhů tance.
Poslední den, v neděli ráno přijely čtvrťačky, které s námi nemohly strávit celý víkend, ale chtěly se aspoň zastavit. Rozdělili jsme se do skupin a společně s nimi si povídali, co všechno můžou Peeři dělat a jak můžou být prospěšní. Padla tam spousta dobrých nápadů a já si myslím, že by bylo hezké aspoň jeden z nich uskutečnit.
Nakonec jsme si zahráli karetní hru, která byla zaměřená na zpětnou vazbu. Zjistili jsme, jak nás za celý ten víkend vnímali ostatní, co by se jim na nás líbilo jinak a co si máme zachovat.
Letošní Peer byl podle mě skvělý. Je samozřejmé, že ne všichni si to užili stejně. Někomu se tam líbilo víc, někomu míň. Je to hlavně o tom, co od toho očekávali a co si odtud odnesli. Já jsem ale spokojená, protože mám nové zážitky, na chodbách gymnázia teď potkávám víc známých tváří, dozvěděla jsem se spoustu zajímavých věcí a zjistila jsem tam i něco nového o sobě. Pokud by se naskytla vhodná příležitost, ráda bych na Peer jela znova.
Janka Gregorková, 1.AV pátek 23. 10. 2015 jsme se ráno na nádraží v Brně – Králově Poli sešli nejen my prváci, ale i studenti z vyšších ročníků. Navzájem jsme se ještě všichni neznali, a tak jsme nevěděli, co od toho očekávat. Přesto jsme se však na Peer program velmi těšili.

 

Vlakem jsme jeli do Tišnova, kde jsme přestoupili a dovezli se do Prudké. Překvapilo nás tam krásné podzimní počasí. Sluníčko svítilo a se zabarvenými lesy vytvářelo skoro až pohádkovou krajinu. Po příchodu do chaty nám paní profesorka Voráčková oznámila, že do oběda máme volno, protože musíme počkat na vyklizení pokojů. Skoro všichni tedy využili volný čas na procházku po okolí.
Po obědě přijel i psycholog Martin Hofman a my mohli začít s první aktivitou, kterou bylo seznamování. Každý se představil, něco o sobě řekl a sdělil nám svá očekávání, případně i obavy. Trochu se tím prolomily ledy, ale ani z daleka to nestačilo na to, abychom se navzájem lépe spoznali a naučili se svá jména. Proto byla na řadě další aktivita – vytváření Facebookových profilů. Ale ne těch obyčejných. Tyhle s internetem neměli co dočinění, byly totiž papírové. Ve dvojicích, do kterých jsme byli rozdělení, jsme si každý vymysleli svoji objednávku, jak by měl náš profil vypadat a co by měl vyjadřovat. Potom jsme jeden druhému vytvořili pomocí koláže, pastelek a fixů to, o co nás požádal. Byla to docela zábava.
Čím víc aktivit jsme spolu podnikali, tím líp jsme se znali a večer už to bylo fajn.

V sobotu ráno jsme se po snídani opět sešli, posedali jsme si do kroužku a řekli jsme si, jak se cítíme a jak se nám spalo. Potom jsme začali celodenní hru, která se jmenovala Andělská pošta a spočívala v tom, že každý dostal člověka, o kterého měl jeden den pečovat. Přitom nikdo nesměl říct, čí je anděl, a nesměl ani vědět, kdo je jeho anděl. Bylo hezké sledovat, jak všichni dostávali dárky a básničky a jak jim to dělá radost. Krásný pocit taky byl, když jsem sama něco dostala.
Samozřejmě jsme nehráli jen hry, ale taky jsme se něco málo naučili. S Martinem jsme se například bavili o šikaně a o tom, jak jí zabránit, ale taky nám poradil co dělat, abychom se sami nedostali do pozice oběti nebo agresora.
Odpoledne jsme pak díky pěknému počasí mohli uskutečnit hru Mafie, která všechny strašně moc bavila. Pracovali jsme při ní v týmech a to nám pomohlo ještě líp jeden druhého spoznat. Karetní hra Čertův mariáš nám naopak pomohla zjistit, jak je život nevyzpatatelný a jaké to je, když se člověk zaplete s drogami a postupně ztrácí všechno, na čem mu kdy záleželo. Naštěstí to ale byla jen hra a my jsme nic neztratili.
Večer probíhal ve volnějším tempu. Po vyhlášení vítězů hry Mafie a snězení pizzy, kterou každý tým za snahu dostal, jsme se podívali na prezentaci s našimi fotkami, u které jsme si zrekapitulovali naše zážitky a společně se zasmáli. Kdo byl moc unavený, šel spát a ostatní si ve skupinkách povídali. Potom se však zábava rozproudila a z klidného večera byl najednou večer plný různých druhů tance.

Poslední den, v neděli ráno přijely čtvrťačky, které s námi nemohly strávit celý víkend, ale chtěly se aspoň zastavit. Rozdělili jsme se do skupin a společně s nimi si povídali, co všechno můžou Peeři dělat a jak můžou být prospěšní. Padla tam spousta dobrých nápadů a já si myslím, že by bylo hezké aspoň jeden z nich uskutečnit.
Nakonec jsme si zahráli karetní hru, která byla zaměřená na zpětnou vazbu. Zjistili jsme, jak nás za celý ten víkend vnímali ostatní, co by se jim na nás líbilo jinak a co si máme zachovat.

Letošní Peer byl podle mě skvělý. Je samozřejmé, že ne všichni si to užili stejně. Někomu se tam líbilo víc, někomu míň. Je to hlavně o tom, co od toho očekávali a co si odtud odnesli. Já jsem ale spokojená, protože mám nové zážitky, na chodbách gymnázia teď potkávám víc známých tváří, dozvěděla jsem se spoustu zajímavých věcí a zjistila jsem tam i něco nového o sobě. Pokud by se naskytla vhodná příležitost, ráda bych na Peer jela znova.
Janka Gregorková, 1.A
V pátek 23. 10. 2015 jsme se ráno na nádraží v Brně – Králově Poli sešli nejen my prváci, ale i studenti z vyšších ročníků a paní profesorka Voráčková. Navzájem jsme se ještě všichni neznali, a tak jsme nevěděli, co od toho očekávat. Přesto jsme se však na Peer program velmi těšili.
Vlakem jsme jeli do Tišnova, kde jsme přestoupili a dovezli se do Prudké. Překvapilo nás tam krásné podzimní počasí. Sluníčko svítilo a se zabarvenými lesy vytvářelo skoro až pohádkovou krajinu.

Studenti semináře evropské integrace si prohlédli LEGIOVLAK.

Dne 5. 11. 2015 se studenti evropského semináře seznámili s historií první světové války na vlasní kůži. Na královopolském nádraží absolvovali prohlídku zrekonstruovaného vlaku československých legionářů, v něm v době první světové války a těsně po ní putovaly dlouhé roky po transsibiřské magistrále. Prohlídku i výklad průvodců v dobových unifornmách zachytila ve svých fotografiích Anička Bělková z V. A.

Staň se na den tvůrcem evropské politiky

Dne 4. listopadu 2015 v Mahenově divadle proběhlo krajské kolo soutěže Staň se na den tvůrcem evropské politiky s těmito výsledky:

1. místo:  Sára Provazníková (4. X) + Damir Solak (VI. A)

2. místo:  Nela Štefanigová (4. X) + Jan Adamec (Gymnázium Šlapanice)

Sára Provazníková a Damir Solak postupují do celostátního kola a jedou na exkurzi do evropských institucí v Bruselu.

GRATULUJEME!!!

Přednáška o duševních chorobách

Dne 7.10.2015 se naše třída 2.A zúčastnila s prof. Voráčkovou přednášky na téma ,,Duševní choroby".
Přednáška, která se odehrávala v Café Práh, začala tím, že jsme se seznámili s našimi přednášejícími. Byly to dvě velmi milé slečny, plné dobré nálady a optimismu. Po představení, jsme si vybírali témata, o kterých bychom chtěli vědět něco víc. A že jich nebylo málo. Protože čas ale rychle ubíhal, tak jsme se museli pustit do práce. Náš první úkol byl, že jsme dostali dotazníky s otázkami, které se týkaly mýtů o schizofrenii. Nejprve jsme měli ve skupinkách zaškrtnout, jestli si myslíme, že výrok je pravdivý nebo jen mýtus a poté jsme si vše společně zkontrolovali. K našemu překvapení to nebylo až tak jednoduché, jak jsme očekávali a o spoustě věcí jsme ani nevěděli. Dozvěděli jsme se například, že schizofrenie není rozdvojená osobnost tak, jak si většina lidí myslí, že se nedá přesně určit, jestli jí trpí více ženy nebo muži a také to, že i lidé se schizofrenií mohou žít smysluplný život stejně tak, jako my ostatní, i když jejich život s nějakou psychickou poruchou určitě nabere jiný smysl. Následovalo povídání, kde jsme se mohli ptát na různé otázky a bylo dobré se nestydět a přihlásit se, protože v tuto chvíli jsme se mohli vážně zeptat na to, co nás osobně zajímá a tím, vyvrátit nebo potvrdit naše představy. Například jedna otázka zněla- Proč děti netrpí schizofrenií?.... Co myslíte, jaké se nám dostalo odpovědi? Pokud doufáte jako my, že jsme jako odpověď dostali něco, co jsme si mysleli, že bude pravda, tak jste bohužel s námi na velkém omylu. Odpověď na tuto otázku byla, že i děti můžou trpět schizofrenií, ale doktoři si u nich s touto nemocí nejsou jistí, takže pro jistotu nikdy neřeknou, že je to schizofrenie. To, že jsme často dávali otázky, ke kterým jsme dostávali úplně jinou odpověď, než jsme čekali, pro nás bylo nepochopitelné. Tím víc zvědavců se ale hlásilo a chtělo se dozvědět víc a víc nových a užitečných informací. Otázek bylo čím dál tím víc, všechny nás to tak zaujalo, že jsme si ani nevšimli, jak ten čas rychle utíká. Až jsme ale zkontrolovali hodinky, tak jsme zjistili, že nám zbývá už jen pouhých 20 minut. Což znamenalo naši poslední část programu. Seznámení se s přítomným člověkem (nevěděli jsme, o koho půjde), který trpí nějakou psychickou poruchou. A k velkému překvapení nás všech, tento člověk co si s námi měl povídat a říct nám názor na to, jak se žije s nějakou psychickou poruchou, byla jedna ze dvou našich přednášejících - Andrea. Hned na začátku svého proslovu, se nám svěřila s tím, že ona sama trpí bipolární poruchou, nebo-li maniodepresivní psychózou, což je porucha stavů nálady, při které nálada postižené osoby může kolísat mezi dvěma extrémy, tudíž se střídá extrémně dobrá nálada s extrémně špatnou náladou. Vyprávěla nám, jak to všechno začalo, čím vším si musela projít a jak se z toho nakonec téměř dostala. Andrea byla důkazem toho, že i s touto poruchou se dá žít a za to od nás všech získala náš obdiv a veliký potlesk, který zaslouženě sklidila na konci svého proslovu a tím i na konci naší přednášky. Všichni jsme poté z kavárny odcházeli s různými smíšenými pocity, jedno ale bylo jasné, od teď už víme jak se chovat k lidem s různými psychickými poruchami, jaké mýty o těchto nemocích jsou, jak se lidé s touto nemocí cítí a spoustu dalších důležitých informací. Myslíme, že nejdůležitější věc, co jsme se dozvěděli je, že i psychické poruchy se dají zvládnout a že lidé trpící nějakou touto nemocí jsou samozřejmě taky jen lidé, a proto bychom se neměli ohlížet na to, jestli má někdo schizofrenii, nebo bipolární poruchu, ale koukat se na to, jací jsou a jakou mají snahu. Protože když se chce, tak jde všechno. Andrea toho byla příkladem, a stejně tak i spoustu dalších. 
Kateřina Tomková a Leona Mikšová, 2.A

 

Dne 7.10.2015 se naše třída 2.A zúčastnila s prof. Voráčkovou přednášky na téma ,,Duševní choroby".

Přednáška, která se odehrávala v Café Práh, začala tím, že jsme se seznámili s našimi přednášejícími. Byly to dvě velmi milé slečny, plné dobré nálady a optimismu. Po představení jsme si vybírali témata, o kterých bychom chtěli vědět něco víc. A že jich nebylo málo. Protože čas ale rychle ubíhal, tak jsme se museli pustit do práce.

Výměna Brno–Rennes 2015

Výměna s Rennes 30.9.-14.10.2015
Letos profesorky francouzštiny z naší školy opět dokázaly, že jazyky a poznávání nových lidí je baví a uspořádaly výměnu pro 21 studentů francouzštiny s žáky z města Rennes ležícím v Bretani. Proč Rennes? Není to náhoda. Rennes právě letos slaví výročí 50 let vztahů s Brnem, takže kromě tradičních výletů a akcí nás čekalo i například přivítání na radnici.
Je 30. 9., 22:30 hodin večer. V osmistupňové zimě netrpělivě čekáme před hotelem Grand, kam má každou chvilku přijet žlutý autobus Student Agency s našimi francouzskými kamarády. Zatím jsme si psali jen přes Facebook, kde jsme se zděšením zjistili, že anglicky umí říct tak ,,Hello“ a ,,Presse to see you“ (což doteď nevíme co mělo znamenat) a že my francouzsky taky neumíme. Autobus přijíždí, ven utíká 18 Francouzů s cigaretami v rukou a jejich dvě profesorky. Všichni se vítají, berou kufry, hledají rodiče a do pěti minut se rozjíždí domů. Nerozumíme jim ani slovo.
Druhý den ráno nás čeká uvítání v aule školy, kde pak zástupce ředitelky Miroslav Hruška anglicky vítá žáky, kteří mu nadšeně tleskají, a když se ptá, jestli už někdo v České republice byl, všichni vrtí hlavou, že ne. Po zahájení ještě hrají Eliška a Tomáš na klavír hudbu z Amélie. Francouzům se to moc líbí. V jídelně jíme české dobroty a bereme Francouze na prohlídku školy. Rychle chápou, jak to tu funguje, a jdou si lehnout do studovny na pohovky.
Po obědě ve škole jsme se vydali na radnici, kde je přivítala místostarostka Brna, dostali dárečky a Brněnské oko natočilo krátkou reportáž. Ukázali jsme jim centrum a po skončení oficiálního programu šli všichni společně do čajovny, kde se konečně prolomily ledy a povídali jsme si asi 3 hodiny ve ‚frenglish‘ (francais+english).
Co dalšího jsme v Česku stihli? Výlet na Mohylu Míru, kterou kvůli své napoleonské historii nesměli přeskočit, večeři v restauraci Pod radničním kolem, ke které jim hrála cimbálovka (na jejich vlastní přání), návštěva pivovaru Černá Hora, Jumppark, bowling, piknik na Hádech, koncert v Trojce, celodenní výlet do Prahy s francouzskou průvodkyní, Technické muzeum a na závěr hrad Špilberk.
Je 7. 10., 6 hodin 20 minut ráno, a my stojíme ve vestibulu hlavního nádraží. Na rozdíl od většiny výměn jedeme všichni do Rennes společně, druhý týden výměny hned navazuje na ten v Brně. Po skončení jsme se shodli, že to bylo sice náročnější, ale o to intenzivnější zážitek máme. Do Prahy nás přepravil vlak, do Paříže letadlo a po třech hodinách v Paříži TGV do Rennes. Hlavní město Francie jsme stihli v jeho večerní kráse, viděli Montparnasse, Sorbonnu a Notre Dame. V TGV všem zaléhaly uši a asi jsme vypadali dost vtipně, ale z celodenní únavy jsme se tomu už jenom smáli. V Rennes nás na nádraží vyzvedli rodiče a jeli jsme se ubytovat do rodin. Tak jsme zjistili, že v Rennes ve skutečnosti nikdo nebydlí, všichni jsou rozházení ve vesničkách cca 20 km od Rennes, což pak u dopravy nebylo zcela praktické. (Ale kdo by nechtěl zažít francouzský venkov?)
Jako Francouze i nás čekalo uvítání na radnici, společná fotka, která potom vyšla v místních novinách, prohlídka města, prohlídka školy, návštěva muzea Bretaně, moštárny, ostrova Mont Saint-Michel, třetí nejnavštěvovanější památky ve Francii, přímořského městečka Saint Malo, nakupování (v největší Zaře v Evropě!). Viděli jsme zajímavou elektroinstalaci robota, který maloval na zeď a rozvinul tak hodinovou debatu, jestli je to umění či ne, a mnoho dalších úžasných míst. Na konec bylo promítání videa v aule školy – Lycée de la Salle – a společné zpívání písniček, kterým rozuměli jenom Francouzi. Překvapil nás místní pain au chocolat (čokoládový chléb), cidre, bretaňský přízvuk, který jsme tak trochu všichni chytli, to, jak drahé jsou cigarety (a tím se vysvětlilo, proč jich u nás nakupovali každý 3 kartony), jak špatnou hudbu Francouzi poslouchají, jejich vřelost i to, jak neskutečně upovídání jsou, i když vědí, že jim nerozumíte.
Je 14. 10., 9 hodin ráno. Stojíme na Renneském nádraží a loučíme se. Pár lidí brečí, hodně má slzy v očích. Quentin, který jednou Vojtu nechal ve městě a zapomněl na něj, hraje na klavír, Louis-Paul, který se všem líbil, nechce vrátit Natce medvídka (taky po něm ještě dlouho voněl), Kubovi vytekla všude coca cola snaží se nacpat všem do kufrů svoje věci, protože nemá místo. Všichni se líbají na tváře tak, jak se to ve Francii dělá, profesorky spolu naposledy debatují o tom, jak úžasné a talentované žáky mají (o tom si přece učitelky povídají pořád, ne?) a všichni si říkají ,,Á bientot!“, tedy ,,Brzo se uvidíme!“ – počítáme přece s tím, že se nejpozději za rok zase potkáme.
Všichni už si rozumí.
Za krásný zážitek musíme všichni poděkovat profesorkám Křížové a Pernicové, francouzským profesorkám i českým a francouzským rodinám. Budeme na Rennes douho vzpomínat. :)
Anna Bělková, V.A

Výměna s RennesLetos profesorky francouzštiny z naší školy opět dokázaly, že jazyky a poznávání nových lidí je baví, a uspořádaly výměnu pro 21 studentů francouzštiny s žáky z města Rennes ležícího v Bretani. Proč Rennes? Není to náhoda. Rennes právě letos slaví výročí 50 let vztahů s Brnem, takže kromě tradičních výletů a akcí nás čekalo i například přivítání na radnici.

Je 30. 9., 22:30 hodin večer. V osmistupňové zimě netrpělivě čekáme před hotelem Grand, kam má každou chvilku přijet žlutý autobus Student Agency s našimi francouzskými kamarády. Zatím jsme si psali jen přes Facebook, kde jsme se zděšením zjistili, že anglicky umí říct tak ,,Hello“ a ,,Presse to see you“ (což doteď nevíme co mělo znamenat) a že my francouzsky taky neumíme.

Ekologie v regionu, 2.A

 

Od 30. října se naše třída 2.A zúčastnila třídenního pobytu v nádherné přírodě v okolí Kaprálova mlýna. Tímto kurzem nás mimozdejší lektory a dobrovolníky provázeli také p.profesorka Voráčková a p.profesor Kadlec. Časně z rána jsme se sešli na nádraží v Židenicích a asi o hodinu později jsme se dopravili na Kaprálův mlýn. Po ubytování nás čekala úvodní schůzka. Na té jsme se dozvěděli základní pokyny a upřesnili si program, který nás čekal. Po obědě jsme se dle plánu rozdělili do čtyř skupin, z nichž každou čekala jiná trasa po okolí ochozské přírody. Na všech trasách byl umístěn určitý počet otázek na přírodní téma, které jsme měli zodpovědět. Všechny skupinky trasu dokončily až k večeru, a po večeři svou trasu prezentovali pomocí zodpovězených otázek a fotek, které byly během cesty pořízeny. Druhý den jsme se po snídani rozdělili do šesti skupin, z nichž každé dvě dostaly stejné téma, a to hydrobiologie, biotopy, hydrozoologie. Na konci dne byla opět prezentace, jež obsahovala závěry našeho zkoumání látek, rostlin a živočichů, které jsme po celý den dělali. Všechny skupiny daly do výzkumu velké úsilí, avšak jako nejlepší závěrečnou prezentací byla ohodnocena "voda". Vítězové si jako první mohli vybrat ze tří možností, jak strávit následující dopoledne a to:
1. Slaňování 2. Aquazorbing 3. Zkoumání jeskyní Na konci dne jsme si poslechli přednášku p.Zajíčka na téma "Plazi" s živými ukázkami, jako např.: želva nádherná, z hadů jsme viděli korálovku a exotické užovky. Na konci jsme se dozvěděli také rizika týkající se pašování exotických zvířat. Díky příhodám a vlastním zkušenostem p.Zajíčka přednáška byla velice zábavná a poučná. Třetí, poslední den, jsme strávili podle toho, kam jsme se zapsali. Všichni si to moc užili a mají spoustu zážitků. Poté už nás čekal jen oběd a jeli jsme domů.
Všichni jsme si odnesli informace týkající se různých odvětví biologie, fyziky a dalších věcí.Všem se nám tam moc líbilo a kurz můžeme jen doporučit.

 

Od 30. října se naše třída 2.A zúčastnila třídenního pobytu v nádherné přírodě v okolí Kaprálova mlýna. Tímto kurzem nás mimozdejší lektory a dobrovolníky provázeli také profesorka Voráčková a profesor Kadlec. Časně z rána jsme se sešli na nádraží v Židenicích a asi o hodinu později jsme se dopravili na Kaprálův mlýn. Po ubytování nás čekala úvodní schůzka. Na té jsme se dozvěděli základní pokyny a upřesnili si program, který nás čekal.

Slavnostní akademie a den otevřených dveří

Srdečně vás zveme na slavnostní akademii, kterou pořádáme u příležitosti 95. výročí založení školy ve čtvrtek 15. října 2015 od 17.00 hodin v sále KC Semilasso.

Veřejnost, zejména pak naše absolventy, uvítáme ve stejný den také přímo v budově naší školy na dnu otevřených dveří, který proběhne od 12 do 16 hodin.

Ekokurz

Jak je již na našem gymnáziu zvykem, druhé ročníky vyjíždí do okolí Brna na kurz zvaný "Ekologie v regionu". 2.B byla letos první třídou, která se kurzu zúčastnila.
V pondělí, 14. 9. 2015, jsme se sešli v Brně-Židenicích, odkud jsme se autobusem vydali do Ochozu u Brna. Měli jsme namířeno do nově zrekonstruovaného střediska ekologické výchovy - Kaprálova mlýna. Po příchodu jsme byli ubytováni, provedeni po celém areálu a seznámeni s lektory. Dozvěděli jsme se něco o jeho historii a především o Aleši Kaprálovi, významném chemikovi, původním řediteli továrny Biochema v Modřicích a majiteli mlýna.
Ani chvíli jsme nezaháleli. Proto jsme se rozdělili do skupin a vyrazili na naši první túru. Celou cestu jsme plnili úkoly, které byly zaznačeny v tabletu, podle něhož jsme navíc i orientovali (GPS). Doprovázeli nás dobrovolníci z různých zemí Evropy, kteří zde byli na stáži. Po návratu do budovy jsme ostatním skupinám prezentovali získané poznatky společně s fotkami. Večer jsme dostali možnost pozorovat netopýry na zahradě areálu, naučili jsme se pracovat s echolokátorem.
Druhý den ráno jsme začali přednáškou o vědeckých výzkumech a myšlení. Poté jsme byli opět rozděleni do skupin a dostali témata, na kterých jsme celý den v terénu pracovali - lovení bezobratlých živočichů, měření průtoku Říčky, sběr místních rostlin. Po splnění úkolu jsme se vrátili zpět na mlýn a dodělali potřebné věci k vytvoření  prezentace, např.: identifikace rostlin a živočichů. Náročný den jsme zakončili noční hrou, která se konala v námi již dobře známém prostředí Moravského krasu.
Poslední den, tedy středa, byl pro nás oddychový. Po snídani jsme se mohli rozhodnout pro jednu ze dvou aktivit - slaňování nebo prolézání jeskyní. V této části programu se hodně studentů překonalo (někteří se báli výšek a jiní třeba malých prostorů) a ukázalo, že mají pro strach uděláno. Tato část kurzu bavila mnohé z nás nejvíce. Po obědě jsme se sbalili a odjeli zpět do Brna.
Celý kurz byl pro nás velmi přínosný. Dostali jsme se do přírody, dozvěděli se a podrobně prozkoumali část Moravského krasu, ještě více "stmelili" kolektiv a hlavně - užili jsme si spoustu zábavy.
Martina Nečasová, Dominika Miklišová, 2.B

 

ekokurzJak je již na našem gymnáziu zvykem, druhé ročníky vyjíždí do okolí Brna na kurz zvaný Ekologie v regionu. 2.B byla letos první třídou, která se kurzu zúčastnila.

V pondělí, 14. 9. 2015, jsme se sešli v Brně-Židenicích, odkud jsme se autobusem vydali do Ochozu u Brna. Měli jsme namířeno do nově zrekonstruovaného střediska ekologické výchovy - Kaprálova mlýna. Po příchodu jsme byli ubytováni, provedeni po celém areálu a seznámeni s lektory. Dozvěděli jsme se něco o jeho historii a především o Aleši Kaprálovi, významném chemikovi, původním řediteli továrny Biochema v Modřicích a majiteli mlýna.

Maturanti 4.X navštívili Prahu

Třída 4.X měla ve dnech 21. - 23. září pěknou příležitost zopakovat si a prohloubit mnohé znalosti i vědomosti z české historie, kultury, politiky či literárního života a to v rámci kurzu pro maturitní ročníky. Kromě představení Othello ve Stavovském divadle si maturanti rozšířili kulturní obzory během představení Dolls na scéně La Putyka. Ve sněmovně debatovali o současné politické scéně s poslancem Ing. Bohuslavem Chalupou, v Josefově pronikli do tajů Židovského města a na Pražském hradě shlédli např. unikátní prostory s ostatky našich nejvýznamnějších panovníků. Více napoví fotogalerie.

Katalánsko 2015

Dne 4. 9. 2015 jsme vyjeli od školy směr Monaco přes Rakousko, Itálii a Francii. V Monaku jsme měli prohlídku Monte Carla, navštívili jsme Oceánografické muzeum, katedrálu s hrobem Grace Kelly a měli jsme možnost zhlédnout střídání stráží u Knížecího paláce. Poté jsme přešli do přístavní čtvrti La Condamine, kde probíhají závody Formule 1.

Učitelé francouzštiny z celého světa ve Vichy

 

Každoročně se do Vichy  o prázdninách sjíždí stovky učitelů francouzštiny ze všech kontinentů, aby prohlubovali své znalosti, vyměňovali si zkušenosti a seznamovali se s novými metodami výuky.

Vichy je pro mnohé synonymem kolaborantského režimu maršála Petaina, už za Římanů zde byly objeveny minerální prameny, město si oblíbil Napoleon III a dnes profituje z blahodárných účinků pramenů kosmetická značka Vichy Laboratoires.

Exkurze: OSN Vídeň a VW Bratislava

Dne 22.6. měly možnost třídy III.A a 2.X navštívit dvě hlavní města ve střední Evropě a ověřit si tak některé znalosti a vědomosti z hodin geografie a to na základě vlastní zkušenosti. Pod reportáží jednoho z účastníků můžete shlédnout názorné forografie.

Jednodenní cesta do Rakouska

 

Dne 11.června 2015 jsme vyjeli na jednodenní geografickou zahraniční exkurzi do Dolního Rakouska. Dvě třídy (2.A a 2.B), profesorka M. Šmídová a profesor J. Kadlec, odborný průvodce pan Vlk viděli a zažili následující: První více než hodinová zastávka byla v benediktinském klášteře Götweig, založeném v 11.století, který má velmi bohatou a místy i pohnutou historii. Včetně nacistické minulosti a dnešní duchovně komerční podoby.Taktéž je tato velkolepá památka zapsána na seznamu Světového dědictví UNESCO. Od kláštera, který se tyčil na vrcholku kopce, jsme mohli vidět široko do kraje. Už sama vyhlídka na majestátné dunajské údolí Wachau, město Kremži a i samotnou řeku Dunaj stála za to. Zajímavá byla ale i prohlídka místní baziliky, vlastního areálu kláštera a dnešního využití komplexu. Při cestě k další zastávce naší cesty jsme projížděli Göstlingskými Alpami na rozhraní Dolního Rakouska a Štýrska. Krajina a její využití byla hodně odlišná od toho, co známe od nás z Moravy. Delší zastávka byla až u krásné a průzračné alpské říčky Mendling, jež je známá tím, že na ní je vybudovaná mj. dřevěná vodní stezka, která kdysi sloužila pro splavování dřevěných klád z okolních kopců. Po cestě jsme ale viděli i funkční a zachovalá původní mlýnská kola, starou pilu nebo rybářské sádky. Zde byl úsek, kde jsme si mohly vyzout boty a přebrodit řeku, místní to doporučují návštěvníkům ke zlepšení krevního oběhu a vůbec ke zdraví a dlouhověkosti. Na konci procházky byla menší hospůdka, kde jsme se občerstvili. Zpátky jsme šli po stejné trase, začalo pršet a zmokli jsme, ale výlet nám to rozhodně nepokazilo. Exkurze se všem účastníkům líbila, přinesla perfektní zážitek a také jsme se o našich jižních sousedech a nejen o nich mnohé dozvěděli.
Beáta Šusliková, 2.B

Dne 11.června 2015 jsme vyjeli na jednodenní geografickou zahraniční exkurzi do Dolního Rakouska. Dvě třídy (2.A a 2.B), profesorka M. Šmídová a profesor J. Kadlec, odborný průvodce pan Vlk viděli a zažili následující: První více než hodinová zastávka byla v benediktinském klášteře Götweig, založeném v 11.století, který má velmi bohatou a místy i pohnutou historii. Včetně nacistické minulosti a dnešní duchovně komerční podoby.Taktéž je tato velkolepá památka zapsána na seznamu Světového dědictví UNESCO. Od kláštera, který se tyčil na vrcholku kopce, jsme mohli vidět široko do kraje. Už sama vyhlídka na majestátné dunajské údolí Wachau, město Kremži a i samotnou řeku Dunaj stála za to. Zajímavá byla ale i prohlídka místní baziliky, vlastního areálu kláštera a dnešního využití komplexu. Při cestě k další zastávce naší cesty jsme projížděli Göstlingskými Alpami na rozhraní Dolního Rakouska a Štýrska. Krajina a její využití byla hodně odlišná od toho, co známe od nás z Moravy.

Ze života školy

Aktuality

Přátelé Slovaňáku

Spolek Přátelé Slovaňáku sdružuje rodiče a další přátele školy. Základní informace si můžete přečíst v samostatném článku. Rozhodnete-li se činnost spolku podpořit, můžete využít vzor darovací smlouvy, kterou najdete v sekci Dokumenty.

14.1.2016
Odkazy
22.3.2019
Telefonní klapky

Nová ústředna umožňuje přímé volání. Také došlo ke změně některých klapek, viz seznam.

8.9.2018
Informace o ubytování

Ubytování a stravování pro naše studenty nabízí Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno. Info na www.cichnovabrno.cz.

14.3.2013
Informace o stravování

Přečtěte si základní informace o stravování na naší škole.

18.4.2017
DofE
Zapojujeme se do programu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu
DofE logo

 

27.9.2020
Doučování žáků škol

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

logo MŠMT

logo Next Generation EU

logo NPO

22.2.2022