Ze života školy

Exkurze, akce a oficiální dění na škole

Slavnostní vernisáž k otevření nástěnky s projekty I. A s tematikou 70 let od konce druhé světové války.

Třída I. A měla týden na to, aby si každý z nich vybral něco zajímavého z období druhé světové válka a zpracoval toto téma do poutavého projektu. Jejich práce byly tak vydařené, že jsme je umístili na nástěnku v učebně č. 202 a připomněli tak celé škole 70. výročí konce druhé světové války.

Seminář o EU s experty z FSS MU na Slovaňáku.

V pátek 24. dubna 2015 se pro studenty třetího ročníku uskutečnil seminář o EU s doc. PhDr. Markétou Pitrovou, Ph.D. a  doc. PhDr. Vítem Hlouškem, Ph.D., kteří působí na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity.

Mezinárodní projekt UNESCO je úspěšně za námi

Prohlédněte si fotografie z bohatého programu Mezinárodního projektu UNESCO, jehož organizátorem byla naše škola. Děkujeme všem zúčastněným žákům a učitelům.

Nejlepším oceněním naší společné práce je spokojenost všech našich hostů – studentů i jejich učitelů – a pochvala členů UNESCO Arbeitsgemeinschaft Wien.

Život se schizofrenií

 

Dne 14. 4. 2015 celá naše třída, společně s paní profesorkou Voráčkovou, navštívila přednášku na téma duševní choroby. Nikdo z nás netušil, co máme od přednášky očekávat - někteří z nás to spíše brali jako "únikovou cestu" z vyučování, ale nakonec se ukázalo, že si odneseme mnohem více než pár hodin spánku navíc.
Na začátku nám byly rozdány dotazníky týkající se jedné konkrétní choroby, a to schizofrenie. Abych Vám objasnila obsah otázek, uvedu pár příkladů: "Postihuje schizofrenie jen hloupé? Je schizofrenie čistě genetické onemocnění?" nebo "Postihuje schizofrenie více muže než ženy?" Na vyplnění měl každý přibližně 10 minut a pak následovalo podrobné rozebrání všech otázek.
Dozvěděli jsme se třeba, že schizofrenie neznamená jen rozdvojení osobnosti, jak si myslím snad všichni, kteří se s tímto pojmem setkají, ale jde o duševní onemocnění, kdy člověk ztrácí kontakt s realitou a nedokáže rozeznat co je skutečné a co už ne. Lidé se schizofrenii jsou často pronásledování halucinacemi a bludy, což nám přiblížilo video, které si pro nás sociální pracovnice nachystaly - šlo o pohled na svět očima schizofrenika. V tu chvíli se probudila i znuděná část třídy, nastražily uši a oči jim div nevypadávaly z důlků. Já za sebe můžu říct, že i když to bylo jen video, dost to se mnou zacloumalo. Nedokážu si představit v takovém stavu strávit jeden den, natož pak i několik týdnů či měsíců.
Přednášku dál doprovázely údivem otevřená ústa a návaly otázek následované dlouhými diskuzemi.
Zapomněla jsem opomenout hodně důležitou věc - celou dobu s námi společně v místnosti seděli další čtyři, nám neznámí lidé.
Prvně si každý myslel, že jelikož se jedná o veřejnosti přístupnou přednášku, tak jsou to jen takové ty typy lidi, kteří si rádi rozšiřují své znalosti, ale tohle tušení bylo mylné. Jednalo se totiž o lidi, co schizofrenii trpí (ten přítomný čas proto, že se nemoc může kdykoliv vrátit a nikdy z ní nejste úplně vyléčeni). Konec přednášky tedy okořenily příběhy z doby, kdy je nemoc měla "v hrsti". Otázky se na ně hrnuly ze všech stran a my se tedy mohli dozvědět o nemoci trochu víc než jen naučená fakta z učebnic, ale byli jsme vtaženi i do reálných příběhů těchto pacientů. Jeden z nich si například asi tři měsíce myslel, že je Bůh, což nejednoho v místnosti trošku pobavilo.
Při odchodu měl každý možnost vzít si papíry se seznamem knih a filmů, které se zabývají právě touto tématikou.
Myslím, že to pro všechny byla velká zkušenost a každý si odnesl něco do života.

 

Dne 14. 4. 2015 celá naše třída, společně s paní profesorkou Voráčkovou, navštívila přednášku na téma duševní choroby. Nikdo z nás netušil, co máme od přednášky očekávat - někteří z nás to spíše brali jako "únikovou cestu" z vyučování, ale nakonec se ukázalo, že si odneseme mnohem více než "pár hodin spánku navíc".

 

Na začátku nám byly rozdány dotazníky týkající se jedné konkrétní choroby, a to schizofrenie. Abych Vám objasnila obsah otázek, uvedu pár příkladů: "Postihuje schizofrenie jen hloupé? Je schizofrenie čistě genetické onemocnění?" nebo

Předání diplomů DELF

V úterý 7.4. zavítala na naše gymnázium ředitelka Francouzské alliance Aude Martin. Studentům, kteří zde skládali zkoušku DELF scolaire předala diplomy, které mají mezinárodní, časově neomezenou platnost. Všem srdečně gratulujeme. Další příležitost udělat si zkoušku v některé z úrovní A1-B2 bude opět na podzim 2015.

Úspěch v krajském kole konverzační soutěže v německém jazyce

Tereza Kalábová ze třídy 2.A, jež obsadila 1. místo v kategorii III A,  bude reprezentovat naši školu a Jihomoravský kraj v celostátním kole konverzační soutěže v německém jazyce.
Také Nicole Heimová ze třídy III. A byla úspěšná - obsadila 2. místo v kategorii III B.
Oběma studentkám gratulujeme a přejeme další úspěchy!

Tereza Kalábová ze třídy 2.A, jež obsadila 1. místo v kategorii III A,  bude reprezentovat naši školu a Jihomoravský kraj v celostátním kole konverzační soutěže v německém jazyce.

Také Nicole Heimová ze třídy III. A byla úspěšná - obsadila 2. místo v kategorii III B.

Oběma studentkám gratulujeme a přejeme další úspěchy!

Exkurze ChF VUT

 

Dne 23.3.2015 třída I.A v rámci předmětu Světa práce opustila školu a vydala se na exkurzi do Fakulty chemické VUT, to vše za doprovodu profesorky Voráčkové.
Hned na počátku jsme byli rozděleni do dvou skupin, které se měly později vystřídat v aktivitách. Jakožto třídu, která ještě nemá pravidelné výuky chemie, nás paní inženýrka s pomocí prezentace seznámila se základními informacemi o tomto předmětu a jeho budoucím uplatnění.  S většinou odborných pojmů jsme se již někdy v životě setkali, přesto bylo dobré si definice a významy chemických termínů projít a upřesnit. Následně jsme se odebrali do chemických laboratoří přímo na fakultě. Chemik nám ukázal několik zajímavých pokusů, které bychom si mohli udělat i sami doma.
Celá třída se shodla na jednom, všem se exkurze líbila.

 

Dne 23.3.2015 třída I.A v rámci předmětu Světa práce opustila školu a vydala se na exkurzi do Fakulty chemické VUT, to vše za doprovodu profesorky Voráčkové.

Hned na počátku jsme byli rozděleni do dvou skupin, které se měly později vystřídat v aktivitách. Jakožto třídu, která ještě nemá pravidelné výuky chemie, nás paní inženýrka s pomocí prezentace seznámila se základními informacemi o tomto

SOČ - školní kolo

doškolské odborné činnosti (SOČ). Byla představena tato témata:
1. Sára Provazníková: Příčiny školní neúspěšnosti romských žáků na základních školách
2. Sára Střítežská: Vývoj půdních hydrogelových kondicionérů
3. Michaela Krulová, Anna Zdařilová: Vliv světla na poziční magnetorecepci rusa domácího (Blattela germanica)
4. Petra Lovecká: Parazitické hlístice (zatím rozpracovaná SOČ)Ve středu 18.3.2015 se uskutečnilo školní kolo Středoškolské odborné činnosti (SOČ). Byla představena tato témat1. Sára Provazníková: Příčiny školní neúspěšnosti romských žáků na základních školáchVe středu 18.3.2015 se uskutečnilo školní kolo Středoškolské odborné činnosti (SOČ). Byla představena tato témata:

Ve středu 18.3.2015 se uskutečnilo školní kolo Středoškolské odborné činnosti (SOČ). Byla představena tato témata:

1. Sára Provazníková: Příčiny školní neúspěšnosti romských žáků na základních školách

2. Sára Střítežská: Vývoj půdních hydrogelových kondicionérů

3. Michaela Krulová, Anna Zdařilová: Vliv světla na poziční magnetorecepci rusa domácího (Blattela germanica)

4. Petra Lovecká: Parazitické hlístice (zatím rozpracovaná SOČ)

1. Sára Provazníková: Příčiny školní neúspěšnosti romských žáků na základních školách
2. Sára Střítežská: Vývoj půdních hydrogelových kondicionérů
3. Michaela Krulová, Anna Zdařilová: Vliv světla na poziční magnetorecepci rusa domácího (Blattela germanica)
4. Petra Lovecká: Parazitické hlístice (zatím rozpracovaná SOČ)

Obrovský úspěch našich studentek na půdě Evropského parlamentu mládeže.

O neziskové organizaci Evropský parlament mládeže jsem se dozvěděla od pana profesora Císaře a možnost zúčastnit se modelového jednání evropského parlamentu, které je ještě navíc celé v angličtině, mě hned zaujala. Po brněnském předkole, kterého se zúčastnilo dvanáct čtyřčlenných delegací, byly vybrány čtyři postupující – mezi nimi i my – delegace našeho gymnázia. Se svou delegací (Jana Zápotocká z 3. X a Jiří Stýblo z V. A) jsem tedy byla vybrána na Národní výběrovou konferenci ve Zlíně. Konferenci pořádal Evropský parlament mládeže České republiky s cílem rozšířit povědomí o evropské politice mezi mladými lidmi. S účastí více než 90 českých i zahraničních delegátů, 23 členů organizačního týmu a mnohých pedagogů byl 4 denní pobyt ve Zlíně jednou z největších politických soutěží v Česku.

Pro život

 

Masáž srdce, umělé dýchání- kardiopulmonální resuscitace. Každý z nás o první pomoci někdy slyšel, avšak jen někdo ji dokáže poskytnout. Lidé se bojí. A to je chyba. I proto podle statistik  je masáž srdce poskytována jen u 20 % případů.
Abychom se správně zachovali v takové situaci, obohatili nám ve čtvrtek 19. 3. 2015 výchovu ke zdraví studenti medicíny z organizace Pro život. Měli jediný cíl- zaujmout naši třídu I.A a naučit nás první pomoc. A to se jim skutečně povedlo.
Všechno ve třídě rázem ztichlo, když byla naše výuka zahájena přehráváním hovorů lidí, kteří vytočili číslo 155. Většina studentů pocítila strach. Ze záznamu jsme slyšeli, jak se ozývá zoufalé volání o pomoc lidí, vedle kterých ležel někdo z jejich blízkých.
Důležité je, abychom do telefonu nejprve nahlásili místo, kde se postižený nachází. Pak může záchranná služba přijet.
Než jsme se s chutí vrhli na praktickou část, nechali jsme si nejprve vše vysvětlit teoreticky. Na speciálních figurínách jsme si potom každý vyzkoušel masáž srdce i umělé dýchání. Je to opravdu snadné, není co zkazit!
Ať už kardiopulmonální resuscitaci umíte či ne, je dobré si ji jednou za čas zopakovat. Nejednou už první pomoc zachránila lidský život

Masáž srdce, umělé dýchání- kardiopulmonální resuscitace. Každý z nás o první pomoci někdy slyšel, avšak jen někdo ji dokáže poskytnout. Lidé se bojí. A to je chyba. I proto podle statistik  je masáž srdce poskytována jen u 20 % případů.

Abychom se správně zachovali v takové situaci, obohatili nám ve čtvrtek 19. 3. 2015 výchovu ke zdraví studenti medicíny z organizace Pro život. Měli jediný cíl: zaujmout naši třídu I.A a naučit nás první pomoc. A to se jim skutečně povedlo.

Prezentační soutěž

účastníciStejně jako minulý rok se i letos na naší škole konala Prezentační soutěž. Letos se nám do školního kola přihlásilo 6 soutěžících skoro ze všech věkových kategorií. Účastníci si mohli vybrat z několika témat - na škole nám zazněla například Vesmírná kolonizace, Doprava v Brně či Ukrajinská krize. Do finálového kola, které se letos koná 20.3. na gymnáziu Vídeňská, postupují dva soutěžící, Andrej Roštek z V.A a Simona Machačová z 2.B.
Gratulujeme všem zúčastněným a vítězům držíme palce do dalšího kola!
Za organizační tým Prezentační soutěže

Anna Bělková, IV.A

Anglická konverzační soutěž

Výsledky krajského kola anglické konverzační soutěže

Kategorie II.C
2.místo: Michaela Padrtová z II.A

Kategorie III.B
2. místo: Veronika Chvátalová z 2.X

Gratulujeme!

Olympiáda v českém jazyce

Zuzana Vrbková ze 4.A obsadila v konkurenci 58 soutěžících 2. místo v okresním kole Olympiády v českém jazyce a zajistila si tak postup do kola krajského.

Blahopřejeme k úspěchu – a samozřejmě držíme palce v krajském kole.

Drogy

Pravidelná výuka dvouhodinového předmětu Výchovy ke zdraví byla ve čtvrtek 19.2.2015 pro třídu I.A ozvláštněna, jak pan Roman Povala sám řekl, besedou nesoucí název Drogy. Už sám titul je částečně zavádějící, skoro každý si pod pojmem drogy představí její různé materiální podoby, avšak tato přednáška se spíše zabývala tím, co tato věc provede s jejím uživatelem.

Nedozvěděli jsme se, co ten pověstný bílý prášek obsahuje, ani to, co přesně si lidé pomocí tlustých jehel bolestně píchají do žil, někdy dokonce do svalů. Celou dobu jsme nebyli zatěžováni žádnými fakty či čísly, které by samy o sobě měly nahánět strach. Jsem si jistá, že tyto informace jsme všichni předpokládali. Pochybnosti k tomu, abychom lehce propadli drogám, v nás vyvolalo naprosto něco jiného. Příběhy lidí, kterým se to stalo. Celá beseda příběhem začala a na závěr jím i skončila.

Úspěch v soutěži v německém jazyce

Tereza Kalábová ze třídy 2. A reprezentovala naši školu v okresním kole
soutěže v německém jazyce a získala 1. místo.
Blahopřejeme a budeme držet palce při účasti v krajském kole!

Tereza Kalábová ze třídy 2. A reprezentovala naši školu v okresním kole

soutěže v německém jazyce a získala 1. místo.

Blahopřejeme a budeme držet palce při účasti v krajském kole!

Soutěž YPEF

YPEFDne 12.2.2015 se třída I. A za doprovodu prof. Voráčkové zúčastnila soutěže YPEF (Young People in European Forests). Tento rok to byl již druhý ročník této soutěže.
Při začátku soutěže nás pořadatelé soutěže uvítali a obeznámili s pravidly a průběhem dopoledne. Zhruba po deseti minutách jsme začali vyplňovat test s dvaceti otázkami. Na test jsme měli 20 minut. Po dopsání testu nás podrobněji „proškolili“ o druhé části soutěže, což byla praktická část.

Návštěva Alliance française

Dne 23.1.2015 jsme celá francouzská polovina I.A a 1.X navštívili takovou malou Francii v Brně. Vydali jsme se do Francouzské aliance.
Hned u vchodu do historické budovy nás zaujaly nápisy na zdech schodiště. Když jsme se dostali do vstupní místnosti, tak nás uvítal Mathis -  asistent z Francie. Ten nás provedl celým patrem patřící Francouzské alianci. Velmi se nám líbila odpočinková místnost, jejíž název nás upoutal takovou hrou se slovy - Aubyvak, kde Au je francouzsky v a byvak -  už asi všichni rozumíme. Zde jsme se rozdělili. Polovina z nás šla na obhlídku aliance samostatně a druhá polovina pokračovala s Mathisem v programu o mediatéce. Poté jsme se vyměnili.
Všichni jsme se v kroužku francouzsky představili a potom nás Mathis seznámil s historií aliance v Brně i ve světě, a to pomocí zábavných her. Nakonec nám nabídnul členství v klubu, díky kterému si můžeme například vypůjčit francouzské knížky, komiksy či filmy na DVD.
Poté jsme se vrátili zpět do školy. Byl to pěkný zážitek a rádi bychom se tam někdy znovu vrátili. Někteří z nás chtějí navštěvovat Francouzkou alianci pravidelně, protože je zde možné chodit do knihovny, využít různých jazykových kurzů, akcí a představení pro veřejnost.

Dne 23.1.2015 jsme celá francouzská polovina I.A a 1.X navštívili takovou malou Francii v Brně. Vydali jsme se do Francouzské aliance.

Hned u vchodu do historické budovy nás zaujaly nápisy na zdech schodiště. Když jsme se dostali do vstupní místnosti, tak nás uvítal Mathis -  asistent z Francie. Ten nás provedl celým patrem patřící Francouzské alianci. Velmi se nám líbila odpočinková místnost, jejíž název nás upoutal takovou hrou se slovy - Aubyvak, kde Au je francouzsky v a byvak -  už asi všichni rozumíme. Zde jsme se rozdělili. Polovina z nás šla na obhlídku aliance samostatně a druhá polovina pokračovala s Mathisem v programu o mediatéce. Poté jsme se vyměnili.

Biologická olympiáda

biologická olympiáda 2015Výsledky letošní biologické olympiády pro kategorie A a B:

kat. A:

1. Redlová Adriena (3.X)

2. Plačková Klára (V.A)

3. Lovecká Petra (3.B)

kat. B:

1. Vardanová Wanda (2.A)

2. Šusliková Beáta (2.B)

3. Zipser Martin (III.A)

 

Všem umístěným studentům gratulujeme.

Natáčení videa pro projekt Hobit

 

Naše škola je zapojena do projektu HOBIT a dvě naše studentky se o víkendu zúčastnily natáčení promo videa právě pro tento projekt.
Po příchodu do Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně jsme šly rovnou na natáčení. Poté si nás převzal MUDr. Ondřej Volný, který nám ukázal jednotku intenzivní péče, jak se o takovéto pacienty starají, veškeré přístroje na nejrůznější testy  a ultrazvukové vyšetření tepen a žil. Toto vyšetření jsme si také mohli vyzkoušet. Bylo to opravdu náročné hledat tepny a zároveň obsluhovat přístroj. Byla jsem překvapena, co všechno takový přístroj dovede. Já sama jsem si zkoušela měřit rychlost, objem a hustotu krve v tepnách. Dále jsme se přesunuly opět do konferenční místnosti na kurz první pomoci. Tam jsme si vyzkoušeli resuscitaci a MUDr. Petr Bauer nám zodpověděl naše dotazy. Z celého dne jsem si odnesla jednu velice důležitou informaci. „Špatnou první pomocí člověku neublížíte. Ublížíte mu tím, že nebudete dělat nic.“
Celé odpoledne ve FN Brno se mi velmi líbilo a doufám, že tento projekt uspořádá další podobné události.

projekt HobitNaše škola je zapojena do projektu HOBIT a dvě naše studentky se o víkendu zúčastnily natáčení promo videa právě pro tento projekt.

Po příchodu do Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně jsme šly rovnou na natáčení. Poté si nás převzal MUDr. Ondřej Volný, který nám ukázal jednotku intenzivní péče, jak se o takovéto pacienty starají, veškeré přístroje na nejrůznější testy  a ultrazvukové vyšetření tepen a žil. Toto vyšetření jsme si také mohli vyzkoušet. Bylo to opravdu náročné hledat tepny a zároveň obsluhovat přístroj. Byla jsem překvapena, co všechno takový přístroj dovede.

Ples gymnázia

plakát - plesZveme vás
na společenský ples Gymnázia Slovanské náměstí, který se koná

14. března 2015
od 18.30 hodin
v kulturním centru Semilasso.

 

 

K tanci bude hrát Pavel Helan band.

 

Součástí programu je šerpování maturantů, taneční vystoupení, soutěž o ceny.

 

Lístky se budou prodávat ve škole v průběhu února.

 

 

Výsledky anglické konverzační soutěže

Kategorie II.B

1. místo: Ondřej Novák z II.A

2. místo: Věra Zlevorová z I.A

3. místo: Kateřina Lojdová z I.A

Kategorie II.C

1. místo: Michaela Padrtová z II.A

Kategorie III.A

1. místo: Thi Diem Hang Nguyen z 1.X

2. místo: Barbora Varmužová z V.A

3. místo: Damir Solak z V.A

Kategorie III.B

1. místo: Anna Bělková z IV.A a Veronika Chvátalová z 2.X

3. místo: Alex Komvos z 1.X

Gratulujeme vítězům.

Do dalšího kola postupuje vždy první.

Úspěch ve Studentské vědecké konferenci

4.-5.12.2014 se konala Studentská vědecká konference Chemie je život. Konferenci pořádala Chemická fakulta VUT a bylo do ní nakonec vybráno 20 studenů z ČR a SR. Jednou z nich byla i naše studentka Sára Střítežská z V.A, která prezentovala své dosavadní výsledky SOČ na téma Vývoj půdních hydrogelových kondicionérů. Na základě hodnocení vědeckých výborů a studentského hlasování se Sára umístila na 2. místě.

K takovému úspěchu upřímně gratulujeme.

 

Na exkurzi v Londýně

 

21 studentů naší školy jelo v termínu 8. – 12. 12. 2014 na vzdělávací exkurzi do Anglie. Do Londýna jsme dorazili v 10:00 tamního času a ihned vyrazili po památkách. Nejvíce se mi líbila prohlídka Tower Bridge a korunovační klenoty v Tower of London. K zahození ovšem nebylo ani vánočně ozdobené Trafalgar Square. Po namáhávém dni jsme se dostali do přidělených rodin, u kterých jsme strávili dvě noci. Nikdo si naštěstí na svou rodinu nestěžoval. Druhý den jsme navštívili hrad Winsdor i malebné městečko stejného názvu, kde jsme se zastavili i u Eton College. Odpoledne jsme dostali velký rozchod na nakupování, jenž mnoho lidí využilo a spokojeně utrácelo své peníze v obchodech londýnského obvodu Croydon. A poslední namáhavý den jsme strávili opět v Londýně. Prošli jsme se okolo Big Benu, Westminster Abbey a dalších významných pamětihodností. Den jsme příjemně zakončili výhledem na noční Londýn z lanovky Emirates Air Line. Poté jsme vyrazili zpět domů.
Cesta byla sice dlouhá a neobešla se bez pár problémů, ale i tak jsem ráda, že jsem jela. Myslím, že výlet si všichni užili a nikdo toho nelitoval. Určitě se těším na další podobný zájezd.
Natálie Cheníčková, II. A

 

Big Ben21 studentů naší školy jelo v termínu 8. – 12. 12. 2014 na vzdělávací exkurzi do Anglie. Do Londýna jsme dorazili v 10:00 tamního času a ihned vyrazili po památkách. Nejvíce se mi líbila prohlídka Tower Bridge a korunovační klenoty v Tower of London. K zahození ovšem nebylo ani vánočně ozdobené Trafalgar Square. Po namáhávém dni jsme se dostali do přidělených rodin, u kterých jsme strávili dvě noci. Nikdo si naštěstí na svou rodinu nestěžoval. Druhý den jsme navštívili hrad Winsdor i malebné městečko stejného názvu, kde jsme se zastavili i u Eton College.

Na Rosničce se odehraje basketbalové utkání gymnázií již potřetí

 

Upoutávka na basketbalové utkání gymnázií 2014 z radia KISS Hády je zde.

Osvětim i Březinka na nás hluboce zapůsobily

Šestého prosince, těsně před pátou hodinou ranní jsme se všichni sešli u školy, kde na nás čekal autobus, který nás dopravil na naši první zastávku. Tou byl bývalý koncentrační tabor Osvětim.

PEER program 2014

O Mikulášském víkendu studenti 1. A, 1. B a 1.X podnikli seznamovací akci na Vysočině v Křižanově. Celkem nás ze tří ročníků bylo 26 studentů. Do budovy, kde jsme strávili úžasné dva dny, jsme se museli dopravit po vlastních nohou. Zavazadla nám odvezl majitel chaty. Ubytovali jsme se na pokojích po třech. Všechno bylo úžasné a super, jen „papáníčko“ za moc nestálo. Abychom ukojili naše chuťové buňky, bylo nám dovoleno jedenkrát za víkend, nakoupit si nějakou skvělou dobrůtku.

Den poezie 2014? Řezaná poezie!

den poezieUž šestnáctý ročník největšího tuzemského festivalu poezie proběhl ve dnech 8. až 24. listopadu, tentokrát pod názvem Řezaná poezie. Festivalový program se rozprostřel do celkem 65 měst a obcí, malou částí do něj, jako už tradičně, přispěla i naše škola.

V sobotu 22. listopadu tak na diváky, kteří přišli do budovy gymnázia na Slovanském náměstí,  čekala od 10 hodin premiéra a od 14 hodin repríza programu, který začal ukázkami z divadelních her Cyrano z Bergeracu, Lakomec a Pygmalion.

Spolupracujeme na projektu AFS

 

Dne 10.listopadu se díky paní profesorce Barboře Cvejnové a Štěpánce Forejtkové sešli studenti AFS se třídou ||.A na společné hodině zpěvu. Pearl z Hongkongu, Megan z USA, Rebecca z Itálie,  Nils z Belgie, Mora z Argentiny a Sae z Japonska si společné zpívání v češtině opravdu užili. Však jsme se také v  hodinách češtiny poctivě připravovali. A protože komunikace v angličtině s českými studenty byla bezproblémová a zájem byl oboustranný,  domluvili se studenti na dalším setkání.
Mgr. Ludmila Zabloudilová

afsDne 10.listopadu se díky paní profesorce Barboře Cvejnové a Štěpánce Forejtkové sešli studenti AFS se třídou ||.A na společné hodině zpěvu. Pearl z Hongkongu, Megan z USA, Rebecca z Itálie,  Nils z Belgie, Mora z Argentiny a Sae z Japonska si společné zpívání v češtině opravdu užili.Však jsme se také v  hodinách češtiny poctivě připravovali.

Jak to chodí na mléčné farmě

 

Jak to vlastně funguje na mléčné farmě? Tato otázka mě popravdě nikdy nenapadla, ale když se naskytla možnost zjistit to, neváhala jsem. A takhle začíná exkurze třídy I. A na mléčnou farmu v Kněžicích dne 20.11.2014 s paní profesorkou Voráčkovou. Sraz jsme si dali na autobusovém nádraží, kam pro nás přijel autobus, který nás po asi 2 hodinách dovezl na místo určení. Rozdělili jsme se na tři skupinky a každá si šla na své stanoviště. Skupina, ve které jsem byla já, šla prvně na výrobu sýra. Tam nám paní vysvětlila poutavou řečí, jak se sýr vyrábí a jak dlouho jaký sýr zraje. Také jsme měli možnost ochutnat nepasterizované mléko a nebo syrovátku. Na závěr jsme si zkusili vyrobit vlastní sýr. Jelikož jsme ale neměli dost času, tak jsme jeho výrobu dokončili až doma.
Na řadu přichází druhé stanoviště – ekonomika. Zde jsme se dozvěděli zajímavé věci o tom, jak může vesnice vydělávat a jak to je s podporou místních farmářů.
Třetí stanoviště aneb Nazujte holinky! Vyrazili jsme totiž ven za hospodářskými zvířaty. Mohli jsme si všechny pohladit. Od hus až po koně. Ovšem jsme o nich zjistili i několik zajímavých faktů.
Po vysilujícím odpoledni nás zavezli na oběd do Chaloupek a za 2 hodiny jsme byli zase doma v Brně.
Anna Kučerová, I. A

Mléčná farmaJak to vlastně funguje na mléčné farmě? Tato otázka mě popravdě nikdy nenapadla, ale když se naskytla možnost zjistit to, neváhala jsem. A takhle začíná exkurze třídy I. A na mléčnou farmu v Kněžicích dne 20.11.2014 s paní profesorkou Voráčkovou. Sraz jsme si dali na autobusovém nádraží, kam pro nás přijel autobus, který nás po asi 2 hodinách dovezl na místo určení. Rozdělili jsme se na tři skupinky a každá si šla na své stanoviště.

Anketa Gympl roku

hlasování gympl rokuV úterý 18. listopadu začalo hlasování v dalším ročníku ankety Gympl roku, hlasovat lze až do 15. ledna 2015. 
Studenti a absolventi, budeme rádi, když se do hlasování zapojíte a vyjádříte tak svůj názor na úroveň naší školy.

Ze života školy

Aktuality

Přátelé Slovaňáku

Spolek Přátelé Slovaňáku sdružuje rodiče a další přátele školy. Základní informace si můžete přečíst v samostatném článku. Rozhodnete-li se činnost spolku podpořit, můžete využít vzor darovací smlouvy, kterou najdete v sekci Dokumenty.

14.1.2016
Odkazy
22.3.2019
Telefonní klapky

Nová ústředna umožňuje přímé volání. Také došlo ke změně některých klapek, viz seznam.

8.9.2018
Informace o ubytování

Ubytování a stravování pro naše studenty nabízí Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno. Info na www.cichnovabrno.cz.

14.3.2013
Informace o stravování

Přečtěte si základní informace o stravování na naší škole.

18.4.2017
DofE
Zapojujeme se do programu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu
DofE logo

 

27.9.2020