Ze života školy

Exkurze, akce a oficiální dění na škole

Výměna Brno–Rennes 2015

Výměna s Rennes 30.9.-14.10.2015
Letos profesorky francouzštiny z naší školy opět dokázaly, že jazyky a poznávání nových lidí je baví a uspořádaly výměnu pro 21 studentů francouzštiny s žáky z města Rennes ležícím v Bretani. Proč Rennes? Není to náhoda. Rennes právě letos slaví výročí 50 let vztahů s Brnem, takže kromě tradičních výletů a akcí nás čekalo i například přivítání na radnici.
Je 30. 9., 22:30 hodin večer. V osmistupňové zimě netrpělivě čekáme před hotelem Grand, kam má každou chvilku přijet žlutý autobus Student Agency s našimi francouzskými kamarády. Zatím jsme si psali jen přes Facebook, kde jsme se zděšením zjistili, že anglicky umí říct tak ,,Hello“ a ,,Presse to see you“ (což doteď nevíme co mělo znamenat) a že my francouzsky taky neumíme. Autobus přijíždí, ven utíká 18 Francouzů s cigaretami v rukou a jejich dvě profesorky. Všichni se vítají, berou kufry, hledají rodiče a do pěti minut se rozjíždí domů. Nerozumíme jim ani slovo.
Druhý den ráno nás čeká uvítání v aule školy, kde pak zástupce ředitelky Miroslav Hruška anglicky vítá žáky, kteří mu nadšeně tleskají, a když se ptá, jestli už někdo v České republice byl, všichni vrtí hlavou, že ne. Po zahájení ještě hrají Eliška a Tomáš na klavír hudbu z Amélie. Francouzům se to moc líbí. V jídelně jíme české dobroty a bereme Francouze na prohlídku školy. Rychle chápou, jak to tu funguje, a jdou si lehnout do studovny na pohovky.
Po obědě ve škole jsme se vydali na radnici, kde je přivítala místostarostka Brna, dostali dárečky a Brněnské oko natočilo krátkou reportáž. Ukázali jsme jim centrum a po skončení oficiálního programu šli všichni společně do čajovny, kde se konečně prolomily ledy a povídali jsme si asi 3 hodiny ve ‚frenglish‘ (francais+english).
Co dalšího jsme v Česku stihli? Výlet na Mohylu Míru, kterou kvůli své napoleonské historii nesměli přeskočit, večeři v restauraci Pod radničním kolem, ke které jim hrála cimbálovka (na jejich vlastní přání), návštěva pivovaru Černá Hora, Jumppark, bowling, piknik na Hádech, koncert v Trojce, celodenní výlet do Prahy s francouzskou průvodkyní, Technické muzeum a na závěr hrad Špilberk.
Je 7. 10., 6 hodin 20 minut ráno, a my stojíme ve vestibulu hlavního nádraží. Na rozdíl od většiny výměn jedeme všichni do Rennes společně, druhý týden výměny hned navazuje na ten v Brně. Po skončení jsme se shodli, že to bylo sice náročnější, ale o to intenzivnější zážitek máme. Do Prahy nás přepravil vlak, do Paříže letadlo a po třech hodinách v Paříži TGV do Rennes. Hlavní město Francie jsme stihli v jeho večerní kráse, viděli Montparnasse, Sorbonnu a Notre Dame. V TGV všem zaléhaly uši a asi jsme vypadali dost vtipně, ale z celodenní únavy jsme se tomu už jenom smáli. V Rennes nás na nádraží vyzvedli rodiče a jeli jsme se ubytovat do rodin. Tak jsme zjistili, že v Rennes ve skutečnosti nikdo nebydlí, všichni jsou rozházení ve vesničkách cca 20 km od Rennes, což pak u dopravy nebylo zcela praktické. (Ale kdo by nechtěl zažít francouzský venkov?)
Jako Francouze i nás čekalo uvítání na radnici, společná fotka, která potom vyšla v místních novinách, prohlídka města, prohlídka školy, návštěva muzea Bretaně, moštárny, ostrova Mont Saint-Michel, třetí nejnavštěvovanější památky ve Francii, přímořského městečka Saint Malo, nakupování (v největší Zaře v Evropě!). Viděli jsme zajímavou elektroinstalaci robota, který maloval na zeď a rozvinul tak hodinovou debatu, jestli je to umění či ne, a mnoho dalších úžasných míst. Na konec bylo promítání videa v aule školy – Lycée de la Salle – a společné zpívání písniček, kterým rozuměli jenom Francouzi. Překvapil nás místní pain au chocolat (čokoládový chléb), cidre, bretaňský přízvuk, který jsme tak trochu všichni chytli, to, jak drahé jsou cigarety (a tím se vysvětlilo, proč jich u nás nakupovali každý 3 kartony), jak špatnou hudbu Francouzi poslouchají, jejich vřelost i to, jak neskutečně upovídání jsou, i když vědí, že jim nerozumíte.
Je 14. 10., 9 hodin ráno. Stojíme na Renneském nádraží a loučíme se. Pár lidí brečí, hodně má slzy v očích. Quentin, který jednou Vojtu nechal ve městě a zapomněl na něj, hraje na klavír, Louis-Paul, který se všem líbil, nechce vrátit Natce medvídka (taky po něm ještě dlouho voněl), Kubovi vytekla všude coca cola snaží se nacpat všem do kufrů svoje věci, protože nemá místo. Všichni se líbají na tváře tak, jak se to ve Francii dělá, profesorky spolu naposledy debatují o tom, jak úžasné a talentované žáky mají (o tom si přece učitelky povídají pořád, ne?) a všichni si říkají ,,Á bientot!“, tedy ,,Brzo se uvidíme!“ – počítáme přece s tím, že se nejpozději za rok zase potkáme.
Všichni už si rozumí.
Za krásný zážitek musíme všichni poděkovat profesorkám Křížové a Pernicové, francouzským profesorkám i českým a francouzským rodinám. Budeme na Rennes douho vzpomínat. :)
Anna Bělková, V.A

Výměna s RennesLetos profesorky francouzštiny z naší školy opět dokázaly, že jazyky a poznávání nových lidí je baví, a uspořádaly výměnu pro 21 studentů francouzštiny s žáky z města Rennes ležícího v Bretani. Proč Rennes? Není to náhoda. Rennes právě letos slaví výročí 50 let vztahů s Brnem, takže kromě tradičních výletů a akcí nás čekalo i například přivítání na radnici.

Je 30. 9., 22:30 hodin večer. V osmistupňové zimě netrpělivě čekáme před hotelem Grand, kam má každou chvilku přijet žlutý autobus Student Agency s našimi francouzskými kamarády. Zatím jsme si psali jen přes Facebook, kde jsme se zděšením zjistili, že anglicky umí říct tak ,,Hello“ a ,,Presse to see you“ (což doteď nevíme co mělo znamenat) a že my francouzsky taky neumíme.

Ekologie v regionu, 2.A

 

Od 30. října se naše třída 2.A zúčastnila třídenního pobytu v nádherné přírodě v okolí Kaprálova mlýna. Tímto kurzem nás mimozdejší lektory a dobrovolníky provázeli také p.profesorka Voráčková a p.profesor Kadlec. Časně z rána jsme se sešli na nádraží v Židenicích a asi o hodinu později jsme se dopravili na Kaprálův mlýn. Po ubytování nás čekala úvodní schůzka. Na té jsme se dozvěděli základní pokyny a upřesnili si program, který nás čekal. Po obědě jsme se dle plánu rozdělili do čtyř skupin, z nichž každou čekala jiná trasa po okolí ochozské přírody. Na všech trasách byl umístěn určitý počet otázek na přírodní téma, které jsme měli zodpovědět. Všechny skupinky trasu dokončily až k večeru, a po večeři svou trasu prezentovali pomocí zodpovězených otázek a fotek, které byly během cesty pořízeny. Druhý den jsme se po snídani rozdělili do šesti skupin, z nichž každé dvě dostaly stejné téma, a to hydrobiologie, biotopy, hydrozoologie. Na konci dne byla opět prezentace, jež obsahovala závěry našeho zkoumání látek, rostlin a živočichů, které jsme po celý den dělali. Všechny skupiny daly do výzkumu velké úsilí, avšak jako nejlepší závěrečnou prezentací byla ohodnocena "voda". Vítězové si jako první mohli vybrat ze tří možností, jak strávit následující dopoledne a to:
1. Slaňování 2. Aquazorbing 3. Zkoumání jeskyní Na konci dne jsme si poslechli přednášku p.Zajíčka na téma "Plazi" s živými ukázkami, jako např.: želva nádherná, z hadů jsme viděli korálovku a exotické užovky. Na konci jsme se dozvěděli také rizika týkající se pašování exotických zvířat. Díky příhodám a vlastním zkušenostem p.Zajíčka přednáška byla velice zábavná a poučná. Třetí, poslední den, jsme strávili podle toho, kam jsme se zapsali. Všichni si to moc užili a mají spoustu zážitků. Poté už nás čekal jen oběd a jeli jsme domů.
Všichni jsme si odnesli informace týkající se různých odvětví biologie, fyziky a dalších věcí.Všem se nám tam moc líbilo a kurz můžeme jen doporučit.

 

Od 30. října se naše třída 2.A zúčastnila třídenního pobytu v nádherné přírodě v okolí Kaprálova mlýna. Tímto kurzem nás mimozdejší lektory a dobrovolníky provázeli také profesorka Voráčková a profesor Kadlec. Časně z rána jsme se sešli na nádraží v Židenicích a asi o hodinu později jsme se dopravili na Kaprálův mlýn. Po ubytování nás čekala úvodní schůzka. Na té jsme se dozvěděli základní pokyny a upřesnili si program, který nás čekal.

Slavnostní akademie a den otevřených dveří

Srdečně vás zveme na slavnostní akademii, kterou pořádáme u příležitosti 95. výročí založení školy ve čtvrtek 15. října 2015 od 17.00 hodin v sále KC Semilasso.

Veřejnost, zejména pak naše absolventy, uvítáme ve stejný den také přímo v budově naší školy na dnu otevřených dveří, který proběhne od 12 do 16 hodin.

Ekokurz

Jak je již na našem gymnáziu zvykem, druhé ročníky vyjíždí do okolí Brna na kurz zvaný "Ekologie v regionu". 2.B byla letos první třídou, která se kurzu zúčastnila.
V pondělí, 14. 9. 2015, jsme se sešli v Brně-Židenicích, odkud jsme se autobusem vydali do Ochozu u Brna. Měli jsme namířeno do nově zrekonstruovaného střediska ekologické výchovy - Kaprálova mlýna. Po příchodu jsme byli ubytováni, provedeni po celém areálu a seznámeni s lektory. Dozvěděli jsme se něco o jeho historii a především o Aleši Kaprálovi, významném chemikovi, původním řediteli továrny Biochema v Modřicích a majiteli mlýna.
Ani chvíli jsme nezaháleli. Proto jsme se rozdělili do skupin a vyrazili na naši první túru. Celou cestu jsme plnili úkoly, které byly zaznačeny v tabletu, podle něhož jsme navíc i orientovali (GPS). Doprovázeli nás dobrovolníci z různých zemí Evropy, kteří zde byli na stáži. Po návratu do budovy jsme ostatním skupinám prezentovali získané poznatky společně s fotkami. Večer jsme dostali možnost pozorovat netopýry na zahradě areálu, naučili jsme se pracovat s echolokátorem.
Druhý den ráno jsme začali přednáškou o vědeckých výzkumech a myšlení. Poté jsme byli opět rozděleni do skupin a dostali témata, na kterých jsme celý den v terénu pracovali - lovení bezobratlých živočichů, měření průtoku Říčky, sběr místních rostlin. Po splnění úkolu jsme se vrátili zpět na mlýn a dodělali potřebné věci k vytvoření  prezentace, např.: identifikace rostlin a živočichů. Náročný den jsme zakončili noční hrou, která se konala v námi již dobře známém prostředí Moravského krasu.
Poslední den, tedy středa, byl pro nás oddychový. Po snídani jsme se mohli rozhodnout pro jednu ze dvou aktivit - slaňování nebo prolézání jeskyní. V této části programu se hodně studentů překonalo (někteří se báli výšek a jiní třeba malých prostorů) a ukázalo, že mají pro strach uděláno. Tato část kurzu bavila mnohé z nás nejvíce. Po obědě jsme se sbalili a odjeli zpět do Brna.
Celý kurz byl pro nás velmi přínosný. Dostali jsme se do přírody, dozvěděli se a podrobně prozkoumali část Moravského krasu, ještě více "stmelili" kolektiv a hlavně - užili jsme si spoustu zábavy.
Martina Nečasová, Dominika Miklišová, 2.B

 

ekokurzJak je již na našem gymnáziu zvykem, druhé ročníky vyjíždí do okolí Brna na kurz zvaný Ekologie v regionu. 2.B byla letos první třídou, která se kurzu zúčastnila.

V pondělí, 14. 9. 2015, jsme se sešli v Brně-Židenicích, odkud jsme se autobusem vydali do Ochozu u Brna. Měli jsme namířeno do nově zrekonstruovaného střediska ekologické výchovy - Kaprálova mlýna. Po příchodu jsme byli ubytováni, provedeni po celém areálu a seznámeni s lektory. Dozvěděli jsme se něco o jeho historii a především o Aleši Kaprálovi, významném chemikovi, původním řediteli továrny Biochema v Modřicích a majiteli mlýna.

Maturanti 4.X navštívili Prahu

Třída 4.X měla ve dnech 21. - 23. září pěknou příležitost zopakovat si a prohloubit mnohé znalosti i vědomosti z české historie, kultury, politiky či literárního života a to v rámci kurzu pro maturitní ročníky. Kromě představení Othello ve Stavovském divadle si maturanti rozšířili kulturní obzory během představení Dolls na scéně La Putyka. Ve sněmovně debatovali o současné politické scéně s poslancem Ing. Bohuslavem Chalupou, v Josefově pronikli do tajů Židovského města a na Pražském hradě shlédli např. unikátní prostory s ostatky našich nejvýznamnějších panovníků. Více napoví fotogalerie.

Katalánsko 2015

Dne 4. 9. 2015 jsme vyjeli od školy směr Monaco přes Rakousko, Itálii a Francii. V Monaku jsme měli prohlídku Monte Carla, navštívili jsme Oceánografické muzeum, katedrálu s hrobem Grace Kelly a měli jsme možnost zhlédnout střídání stráží u Knížecího paláce. Poté jsme přešli do přístavní čtvrti La Condamine, kde probíhají závody Formule 1.

Učitelé francouzštiny z celého světa ve Vichy

 

Každoročně se do Vichy  o prázdninách sjíždí stovky učitelů francouzštiny ze všech kontinentů, aby prohlubovali své znalosti, vyměňovali si zkušenosti a seznamovali se s novými metodami výuky.

Vichy je pro mnohé synonymem kolaborantského režimu maršála Petaina, už za Římanů zde byly objeveny minerální prameny, město si oblíbil Napoleon III a dnes profituje z blahodárných účinků pramenů kosmetická značka Vichy Laboratoires.

Exkurze: OSN Vídeň a VW Bratislava

Dne 22.6. měly možnost třídy III.A a 2.X navštívit dvě hlavní města ve střední Evropě a ověřit si tak některé znalosti a vědomosti z hodin geografie a to na základě vlastní zkušenosti. Pod reportáží jednoho z účastníků můžete shlédnout názorné forografie.

Jednodenní cesta do Rakouska

 

Dne 11.června 2015 jsme vyjeli na jednodenní geografickou zahraniční exkurzi do Dolního Rakouska. Dvě třídy (2.A a 2.B), profesorka M. Šmídová a profesor J. Kadlec, odborný průvodce pan Vlk viděli a zažili následující: První více než hodinová zastávka byla v benediktinském klášteře Götweig, založeném v 11.století, který má velmi bohatou a místy i pohnutou historii. Včetně nacistické minulosti a dnešní duchovně komerční podoby.Taktéž je tato velkolepá památka zapsána na seznamu Světového dědictví UNESCO. Od kláštera, který se tyčil na vrcholku kopce, jsme mohli vidět široko do kraje. Už sama vyhlídka na majestátné dunajské údolí Wachau, město Kremži a i samotnou řeku Dunaj stála za to. Zajímavá byla ale i prohlídka místní baziliky, vlastního areálu kláštera a dnešního využití komplexu. Při cestě k další zastávce naší cesty jsme projížděli Göstlingskými Alpami na rozhraní Dolního Rakouska a Štýrska. Krajina a její využití byla hodně odlišná od toho, co známe od nás z Moravy. Delší zastávka byla až u krásné a průzračné alpské říčky Mendling, jež je známá tím, že na ní je vybudovaná mj. dřevěná vodní stezka, která kdysi sloužila pro splavování dřevěných klád z okolních kopců. Po cestě jsme ale viděli i funkční a zachovalá původní mlýnská kola, starou pilu nebo rybářské sádky. Zde byl úsek, kde jsme si mohly vyzout boty a přebrodit řeku, místní to doporučují návštěvníkům ke zlepšení krevního oběhu a vůbec ke zdraví a dlouhověkosti. Na konci procházky byla menší hospůdka, kde jsme se občerstvili. Zpátky jsme šli po stejné trase, začalo pršet a zmokli jsme, ale výlet nám to rozhodně nepokazilo. Exkurze se všem účastníkům líbila, přinesla perfektní zážitek a také jsme se o našich jižních sousedech a nejen o nich mnohé dozvěděli.
Beáta Šusliková, 2.B

Dne 11.června 2015 jsme vyjeli na jednodenní geografickou zahraniční exkurzi do Dolního Rakouska. Dvě třídy (2.A a 2.B), profesorka M. Šmídová a profesor J. Kadlec, odborný průvodce pan Vlk viděli a zažili následující: První více než hodinová zastávka byla v benediktinském klášteře Götweig, založeném v 11.století, který má velmi bohatou a místy i pohnutou historii. Včetně nacistické minulosti a dnešní duchovně komerční podoby.Taktéž je tato velkolepá památka zapsána na seznamu Světového dědictví UNESCO. Od kláštera, který se tyčil na vrcholku kopce, jsme mohli vidět široko do kraje. Už sama vyhlídka na majestátné dunajské údolí Wachau, město Kremži a i samotnou řeku Dunaj stála za to. Zajímavá byla ale i prohlídka místní baziliky, vlastního areálu kláštera a dnešního využití komplexu. Při cestě k další zastávce naší cesty jsme projížděli Göstlingskými Alpami na rozhraní Dolního Rakouska a Štýrska. Krajina a její využití byla hodně odlišná od toho, co známe od nás z Moravy.

Den jazyků

 

Náhodný návštěvník, který by zavítal do naší školy v pátek 12. června 2015, by nutně musel mít pocit, že se ocitl v Babylónu. Zatímco z jedné strany by možná zaslechl češtinu, z druhé se ozývala ruština, po pár krocích střídaná slovy pronesenými v italštině nebo možná francouzštině. Také angličtinu, němčinu a španělštinu bylo tento den možné slyšet všude. To proto, že se poprvé konal Den jazyků – a protože všechny zmíněné jazyky se u nás vyučují. Tedy, v předchozích letech už probíhaly podobné aktivity, vždy ale současně věnované jen jedinému jazyku a určené jen pro studenty tohoto jazyka.
Letos si všechny předmětové komise připravily program ve stejný den. Studenti tak měli možnost navštívit i aktivity jazyků, které sami nestudují. Samozřejmě s výhradami – proč chodit na německý film, když neumím německy. Všichni ale mohli zvládnout anglické slovní hry a Pub Quiz uváděný moderátorem v pravém skotském kiltu. Rovněž ukázky ruských popových klipů mohly potěšit i diváky bez hlubokých jazykových schopností, stejně jako dílna tradičních francouzských rukodělných prací nebo španělské písně.  O něco složitější situaci měli neznalci francouzštiny na francouzském divadle připraveném studenty  pedagogické fakulty.
Mezi nejoblíbenější části programu pak patřila ochutnávka tradičních národních jídel. Kdo chtěl, mohl začít třeba polévkou gazpacho následovanou grilovanými Bratwurst, ke kterým se jako příloha samozřejmě hodí Kartoffelsalat. A co dezert? Třeba crêpes. Vše bylo možné zapít v samovaru připraveným чаем с вареньем.
Po takovém vydatném jídle je třeba trochu sportovat, ale přiměřeně. Takže pétanque. A na samotný závěr jsme si v krásném počasí pro sdělení bohatých zážitků dopřáli opravdový pique-nique v parku.

Den jazykůNáhodný návštěvník, který by zavítal do naší školy v pátek 12. června 2015, by nutně musel mít pocit, že se ocitl v Babylónu. Zatímco z jedné strany by možná zaslechl češtinu, z druhé se ozývala ruština, po pár krocích střídaná slovy pronesenými v italštině nebo možná francouzštině. Také angličtinu, němčinu a španělštinu bylo tento den možné slyšet všude. To proto, že se poprvé konal Den jazyků – a protože všechny zmíněné jazyky se u nás vyučují. Tedy, v předchozích letech už probíhaly podobné aktivity, vždy ale současně věnované jen jedinému jazyku a určené jen pro studenty tohoto jazyka.

Program SoVA

V letošním roce byli studenti naší školy zapojeni do programu SoVA, neboli “Soutěž studentských výzkumných projektů Akademie ICRC”. Akademie ICRC je vzdělávací program zaměřený na spolupráci se studenty v oblasti klinického výzkumu. Cílem bylo především navázání komunikace se zahraničními mentory, a tím si zdokonalit svoji znalost angličtiny.

Studenti v kůži uprchlíků

 

Strach, nebezpečí, nejistota. Toto všechno pociťují uprchlíci z různých zemí, kteří migrují do lepších krajin.
Třída I. A si takovou odysseu vyzkoušela v kině Scala. Po krátkém představení tohoto projektu a po seznámení se situací dnešních migrantů jsme obdrželi kartičky s identitami (jméno, důvod migrace, země původu, země migrace,..) a postupně jsme prošli 3 různá stanoviště, která prověřila naše dosavadní znalosti. Jedno takové hlavní stanoviště byl výslech imigrantů. Zde jsme řekli veškeré informace o sobě, proč žádáme o azyl v dané zemi a tak dále. Další stanoviště bylo zaměřeno na geografii. Na mapě světa jsme měli najít zemi původu a říct, co o ní víme. Pak nám byla položena otázka: „A jak byste se chtěli dostat z El Salvadoru do Belgie?“ V této situaci je jediná možnost – po moři. Při takové dlouhé cestě ale většina migrantů zemře hlady, nebo se ani nedostane na loď, protože je přeplněná. Na závěr programu jsme se sešli opět v sále, kde nám bylo řečeno, jestli nám byl azyl uznán, nebo ne. Nutno podotknout, že identity, které jsme obdrželi, byly podle skutečných lidí, jen lehce poupravené. Program, který pro nás byl připraven, se mi líbil a rozhodně bych se chtěla zúčastnit dalších podobných akcí.
Anna Kučerová

 

karta migrantaStrach, nebezpečí, nejistota. Toto všechno pociťují uprchlíci z různých zemí, kteří migrují do lepších krajin.

Třída I. A si takovou odysseu vyzkoušela v kině Scala. Po krátkém představení tohoto projektu a po seznámení se situací dnešních migrantů jsme obdrželi kartičky s identitami (jméno, důvod migrace, země původu, země migrace,..) a postupně jsme prošli 3 různá stanoviště, která prověřila naše dosavadní znalosti.

Stárněme úspěšně

Chcete účinně zpomalit vaše stárnutí? Chcete být ve stáří soběstační? Je to vůbec možné? Jak toho můžete dosáhnout? Jaké je to být starý? Na tyto a mnohé další otázky se nám dostalo odpovědi ve volitelném biologickém praktiku, kam nás přišel navštívit pan Kellner z LF MU. Jelikož jeho tým je z oddělení geriatrie, má k dispozici reálné zkušenosti z praxe.

Exkurze do Dukovan

 

„Jak to asi vypadá v jaderné elektrárně?“
Tuto otázku si asi moc z nás neklade, ale když se naskytne příležitost to zjistit, neváháme.
Třídy I. A a 1. X tuto příležitost dostaly a ihned se vypravily na cestu.
Je 12. května 2015 a právě nasedáme do autobusu, směr Přečerpávací vodní elektrárna Dalešice. Všichni se moc těšíme. Když dorazíme na místo určení, naskytne se nám pohled na velkou sypanou hráz, která zde stojí již přes 40 let. To, jakým způsobem byla hráz stavěna a mnoho dalších zajímavostí nám vysvětlila pracovnice právě z této elektrárny.  Po příchodu do budovy elektrárny jsme se přesunuli do sálu, kde nám by promítnut krátký film o tom, jak celá elektrárna funguje. Tak jsme zhlédli model elektrárny, kdy byla vidět všechna zákoutí. Dále jsme se přesunuli přímo do srdce elektrárny. K turbínám a generátorům. Ty má PVE Dalešice rovnou čtyři. Nasadili jsme ochranné přilby a mohli jsme vstoupit. Takový hluk, jaký byl u turbín, jsem si nedovedla ani představit. Bylo to ovšem velmi zajímavé, jelikož se turbína točila neuvěřitelnou rychlostí. Z toho hluku jsme se přesunuli zpět do autobusu, který nás převezl do Jaderné elektrárny Dukovany. Tam nám opět promítli filmy. První byl opět o tom, jak elektrárna funguje a druhý byl o tom, co je to tzv. blackout. V informační centru nám paní průvodkyně vysvětlila všechny modely, které zde měli. Nejvíc nás asi zaujal model reaktoru nebo celé jaderné elektrárny. Po tomto zajímavém, ovšem namáhavém dni jsem ráda, že jsem mohla načerpat sil cestou domů. Za obě třídy bych ráda poděkovala paní profesorce Pindryčové a Pospíšilové, že nám dali odpověď na otázku „Jak to asi vypadá v jaderné elektrárně?“.

návštěva v elektrárně„Jak to asi vypadá v jaderné elektrárně?“ Tuto otázku si asi moc z nás neklade, ale když se naskytne příležitost to zjistit, neváháme. Třídy I. A a 1. X tuto příležitost dostaly a ihned se vypravily na cestu.

Je 12. května 2015 a právě nasedáme do autobusu, směr Přečerpávací vodní elektrárna Dalešice. Všichni se moc těšíme. Když dorazíme na místo určení, naskytne se nám pohled na velkou sypanou hráz, která zde stojí již přes 40 let. To, jakým způsobem byla hráz stavěna a mnoho dalších zajímavostí nám vysvětlila pracovnice právě z této elektrárny.  

Staňte se hostitelskou rodinou zahraničního studenta

AFS Mezikulturní programy, o.p.s. hledá hostitelské rodiny pro zahraniční studenty na školní rok 2015/16. Studenti jsou ve věku 15-18 z prakticky celého světa. Do hostitelského programu se může zapojit každá bezúhonná rodina, která studentovi nezištně poskytne stravu a postel. Vyplnit přihlášku můžete právě nyní. Více informací na www.afs.cz .

AFS Mezikulturní programy, o.p.s. hledá hostitelské rodiny pro zahraniční studenty na školní rok 2015/16. Studenti jsou ve věku 15-18 z prakticky celého světa. Do hostitelského programu se může zapojit každá bezúhonná rodina, která studentovi nezištně poskytne stravu a postel. Vyplnit přihlášku můžete právě nyní. Více informací na www.afs.cz .

Zahraniční studenti

 

DNA detektivové

Ve čtvrtek 14. 5. 2015 se třída I.A oblékla do bílých plášt’ů a ponořila se do chodu chemické laboratoře v Bioskopu na Masarykově univerzitě.
Na starost si nás vzala paní profesorka s milou studentkou, které si pro nás připravily poutavý program o DNA.
V povídání jsme zabrouzdali i do těch nejodlehlejších uliček tématu a rázem jsme se ocitli v jiném světě.
Každý vypracoval svůj protokol a společně jsme se u toho podivovali nad genetikou. Pak už jsme se ale odebrali k naší závěrečné práci- experimentu, při kterém jsme oddělili DNA cibule od jejích ostatních buněk. Každý si potom tento vzorek odnesl domů.
Rozšířili jsme si naše obzory a zpestřili výuku. Děkujeme naší paní profesorce Voráčkové za organizaci exkurze, která se nám všem velice líbila a těšíme se, až do Bioskopu zase někdy zavítáme!

Ve čtvrtek 14. 5. 2015 se třída I.A oblékla do bílých plášt’ů a ponořila se do chodu chemické laboratoře v Bioskopu na Masarykově univerzitě. Na starost si nás vzala paní profesorka s milou studentkou, které si pro nás připravily poutavý program o DNA.
V povídání jsme zabrouzdali i do těch nejodlehlejších uliček tématu a rázem jsme se ocitli v jiném světě. Každý vypracoval svůj protokol a společně jsme se u toho podivovali nad genetikou.Pak už jsme se ale odebrali k naší závěrečné práci - experimentu, při kterém jsme oddělili DNA cibule od jejích ostatních buněk. Každý si potom tento vzorek odnesl domů.

Úspěch v krajském kole SOČ

Sára Provazníkova ze třídy 3.X se 14.5.2015 zúčastnila krajského kola Středoškolské odborné činnosti (SOČ). I přes velkou konkurenci se dokázala umístit na 2. místě, což znamená, že bude reprezentovat naši školu a Jihomoravský kraj v celostátním kole SOČ.

Velmi gratulujeme a přejeme hodně úspěchů i nadále!

Eurorebus - 4 studenti postupují do celostátního finále

Už se stalo vlastně pravidlem, že naši studenti v rámci nadstavby výuky geografie pravidelně bodují ve vědomostních soutěžích, kde se zájemci mohou poměřit své znalosti a schopnosti se studenty ostatních škol. V rámci krajského kola letošního ročníku geografické soutěže Eurorebus se našim zástupců dařilo vynikajícím způsobem.

V soutěži jednotlivců se Damir Solak (V.A) umístil na 2. a Petra Trkanová (3.B) na 4. místě.

V soutěži třídních družstev se tým ve složení Pavla Vitoulová, Sára Střítěžská a Damir Solak (všichni V.A) dočkal 2. místa a stříbrné radosti. Všichni výše jmenovaní budou naši školu a celý region reprezentovat v červnu v Praze v rámci celostátního kola! O jejich dalších krocích Vás budeme opět informovat. Více informací včetně kompletní výsledkové listiny najdete na www.eurorebus.cz.

Slavnostní vernisáž k otevření nástěnky s projekty I. A s tematikou 70 let od konce druhé světové války.

Třída I. A měla týden na to, aby si každý z nich vybral něco zajímavého z období druhé světové válka a zpracoval toto téma do poutavého projektu. Jejich práce byly tak vydařené, že jsme je umístili na nástěnku v učebně č. 202 a připomněli tak celé škole 70. výročí konce druhé světové války.

Seminář o EU s experty z FSS MU na Slovaňáku.

V pátek 24. dubna 2015 se pro studenty třetího ročníku uskutečnil seminář o EU s doc. PhDr. Markétou Pitrovou, Ph.D. a  doc. PhDr. Vítem Hlouškem, Ph.D., kteří působí na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity.

Mezinárodní projekt UNESCO je úspěšně za námi

Prohlédněte si fotografie z bohatého programu Mezinárodního projektu UNESCO, jehož organizátorem byla naše škola. Děkujeme všem zúčastněným žákům a učitelům.

Nejlepším oceněním naší společné práce je spokojenost všech našich hostů – studentů i jejich učitelů – a pochvala členů UNESCO Arbeitsgemeinschaft Wien.

Život se schizofrenií

 

Dne 14. 4. 2015 celá naše třída, společně s paní profesorkou Voráčkovou, navštívila přednášku na téma duševní choroby. Nikdo z nás netušil, co máme od přednášky očekávat - někteří z nás to spíše brali jako "únikovou cestu" z vyučování, ale nakonec se ukázalo, že si odneseme mnohem více než pár hodin spánku navíc.
Na začátku nám byly rozdány dotazníky týkající se jedné konkrétní choroby, a to schizofrenie. Abych Vám objasnila obsah otázek, uvedu pár příkladů: "Postihuje schizofrenie jen hloupé? Je schizofrenie čistě genetické onemocnění?" nebo "Postihuje schizofrenie více muže než ženy?" Na vyplnění měl každý přibližně 10 minut a pak následovalo podrobné rozebrání všech otázek.
Dozvěděli jsme se třeba, že schizofrenie neznamená jen rozdvojení osobnosti, jak si myslím snad všichni, kteří se s tímto pojmem setkají, ale jde o duševní onemocnění, kdy člověk ztrácí kontakt s realitou a nedokáže rozeznat co je skutečné a co už ne. Lidé se schizofrenii jsou často pronásledování halucinacemi a bludy, což nám přiblížilo video, které si pro nás sociální pracovnice nachystaly - šlo o pohled na svět očima schizofrenika. V tu chvíli se probudila i znuděná část třídy, nastražily uši a oči jim div nevypadávaly z důlků. Já za sebe můžu říct, že i když to bylo jen video, dost to se mnou zacloumalo. Nedokážu si představit v takovém stavu strávit jeden den, natož pak i několik týdnů či měsíců.
Přednášku dál doprovázely údivem otevřená ústa a návaly otázek následované dlouhými diskuzemi.
Zapomněla jsem opomenout hodně důležitou věc - celou dobu s námi společně v místnosti seděli další čtyři, nám neznámí lidé.
Prvně si každý myslel, že jelikož se jedná o veřejnosti přístupnou přednášku, tak jsou to jen takové ty typy lidi, kteří si rádi rozšiřují své znalosti, ale tohle tušení bylo mylné. Jednalo se totiž o lidi, co schizofrenii trpí (ten přítomný čas proto, že se nemoc může kdykoliv vrátit a nikdy z ní nejste úplně vyléčeni). Konec přednášky tedy okořenily příběhy z doby, kdy je nemoc měla "v hrsti". Otázky se na ně hrnuly ze všech stran a my se tedy mohli dozvědět o nemoci trochu víc než jen naučená fakta z učebnic, ale byli jsme vtaženi i do reálných příběhů těchto pacientů. Jeden z nich si například asi tři měsíce myslel, že je Bůh, což nejednoho v místnosti trošku pobavilo.
Při odchodu měl každý možnost vzít si papíry se seznamem knih a filmů, které se zabývají právě touto tématikou.
Myslím, že to pro všechny byla velká zkušenost a každý si odnesl něco do života.

 

Dne 14. 4. 2015 celá naše třída, společně s paní profesorkou Voráčkovou, navštívila přednášku na téma duševní choroby. Nikdo z nás netušil, co máme od přednášky očekávat - někteří z nás to spíše brali jako "únikovou cestu" z vyučování, ale nakonec se ukázalo, že si odneseme mnohem více než "pár hodin spánku navíc".

 

Na začátku nám byly rozdány dotazníky týkající se jedné konkrétní choroby, a to schizofrenie. Abych Vám objasnila obsah otázek, uvedu pár příkladů: "Postihuje schizofrenie jen hloupé? Je schizofrenie čistě genetické onemocnění?" nebo

Předání diplomů DELF

V úterý 7.4. zavítala na naše gymnázium ředitelka Francouzské alliance Aude Martin. Studentům, kteří zde skládali zkoušku DELF scolaire předala diplomy, které mají mezinárodní, časově neomezenou platnost. Všem srdečně gratulujeme. Další příležitost udělat si zkoušku v některé z úrovní A1-B2 bude opět na podzim 2015.

Úspěch v krajském kole konverzační soutěže v německém jazyce

Tereza Kalábová ze třídy 2.A, jež obsadila 1. místo v kategorii III A,  bude reprezentovat naši školu a Jihomoravský kraj v celostátním kole konverzační soutěže v německém jazyce.
Také Nicole Heimová ze třídy III. A byla úspěšná - obsadila 2. místo v kategorii III B.
Oběma studentkám gratulujeme a přejeme další úspěchy!

Tereza Kalábová ze třídy 2.A, jež obsadila 1. místo v kategorii III A,  bude reprezentovat naši školu a Jihomoravský kraj v celostátním kole konverzační soutěže v německém jazyce.

Také Nicole Heimová ze třídy III. A byla úspěšná - obsadila 2. místo v kategorii III B.

Oběma studentkám gratulujeme a přejeme další úspěchy!

Exkurze ChF VUT

 

Dne 23.3.2015 třída I.A v rámci předmětu Světa práce opustila školu a vydala se na exkurzi do Fakulty chemické VUT, to vše za doprovodu profesorky Voráčkové.
Hned na počátku jsme byli rozděleni do dvou skupin, které se měly později vystřídat v aktivitách. Jakožto třídu, která ještě nemá pravidelné výuky chemie, nás paní inženýrka s pomocí prezentace seznámila se základními informacemi o tomto předmětu a jeho budoucím uplatnění.  S většinou odborných pojmů jsme se již někdy v životě setkali, přesto bylo dobré si definice a významy chemických termínů projít a upřesnit. Následně jsme se odebrali do chemických laboratoří přímo na fakultě. Chemik nám ukázal několik zajímavých pokusů, které bychom si mohli udělat i sami doma.
Celá třída se shodla na jednom, všem se exkurze líbila.

 

Dne 23.3.2015 třída I.A v rámci předmětu Světa práce opustila školu a vydala se na exkurzi do Fakulty chemické VUT, to vše za doprovodu profesorky Voráčkové.

Hned na počátku jsme byli rozděleni do dvou skupin, které se měly později vystřídat v aktivitách. Jakožto třídu, která ještě nemá pravidelné výuky chemie, nás paní inženýrka s pomocí prezentace seznámila se základními informacemi o tomto

SOČ - školní kolo

doškolské odborné činnosti (SOČ). Byla představena tato témata:
1. Sára Provazníková: Příčiny školní neúspěšnosti romských žáků na základních školách
2. Sára Střítežská: Vývoj půdních hydrogelových kondicionérů
3. Michaela Krulová, Anna Zdařilová: Vliv světla na poziční magnetorecepci rusa domácího (Blattela germanica)
4. Petra Lovecká: Parazitické hlístice (zatím rozpracovaná SOČ)Ve středu 18.3.2015 se uskutečnilo školní kolo Středoškolské odborné činnosti (SOČ). Byla představena tato témat1. Sára Provazníková: Příčiny školní neúspěšnosti romských žáků na základních školáchVe středu 18.3.2015 se uskutečnilo školní kolo Středoškolské odborné činnosti (SOČ). Byla představena tato témata:

Ve středu 18.3.2015 se uskutečnilo školní kolo Středoškolské odborné činnosti (SOČ). Byla představena tato témata:

1. Sára Provazníková: Příčiny školní neúspěšnosti romských žáků na základních školách

2. Sára Střítežská: Vývoj půdních hydrogelových kondicionérů

3. Michaela Krulová, Anna Zdařilová: Vliv světla na poziční magnetorecepci rusa domácího (Blattela germanica)

4. Petra Lovecká: Parazitické hlístice (zatím rozpracovaná SOČ)

1. Sára Provazníková: Příčiny školní neúspěšnosti romských žáků na základních školách
2. Sára Střítežská: Vývoj půdních hydrogelových kondicionérů
3. Michaela Krulová, Anna Zdařilová: Vliv světla na poziční magnetorecepci rusa domácího (Blattela germanica)
4. Petra Lovecká: Parazitické hlístice (zatím rozpracovaná SOČ)

Obrovský úspěch našich studentek na půdě Evropského parlamentu mládeže.

O neziskové organizaci Evropský parlament mládeže jsem se dozvěděla od pana profesora Císaře a možnost zúčastnit se modelového jednání evropského parlamentu, které je ještě navíc celé v angličtině, mě hned zaujala. Po brněnském předkole, kterého se zúčastnilo dvanáct čtyřčlenných delegací, byly vybrány čtyři postupující – mezi nimi i my – delegace našeho gymnázia. Se svou delegací (Jana Zápotocká z 3. X a Jiří Stýblo z V. A) jsem tedy byla vybrána na Národní výběrovou konferenci ve Zlíně. Konferenci pořádal Evropský parlament mládeže České republiky s cílem rozšířit povědomí o evropské politice mezi mladými lidmi. S účastí více než 90 českých i zahraničních delegátů, 23 členů organizačního týmu a mnohých pedagogů byl 4 denní pobyt ve Zlíně jednou z největších politických soutěží v Česku.

Pro život

 

Masáž srdce, umělé dýchání- kardiopulmonální resuscitace. Každý z nás o první pomoci někdy slyšel, avšak jen někdo ji dokáže poskytnout. Lidé se bojí. A to je chyba. I proto podle statistik  je masáž srdce poskytována jen u 20 % případů.
Abychom se správně zachovali v takové situaci, obohatili nám ve čtvrtek 19. 3. 2015 výchovu ke zdraví studenti medicíny z organizace Pro život. Měli jediný cíl- zaujmout naši třídu I.A a naučit nás první pomoc. A to se jim skutečně povedlo.
Všechno ve třídě rázem ztichlo, když byla naše výuka zahájena přehráváním hovorů lidí, kteří vytočili číslo 155. Většina studentů pocítila strach. Ze záznamu jsme slyšeli, jak se ozývá zoufalé volání o pomoc lidí, vedle kterých ležel někdo z jejich blízkých.
Důležité je, abychom do telefonu nejprve nahlásili místo, kde se postižený nachází. Pak může záchranná služba přijet.
Než jsme se s chutí vrhli na praktickou část, nechali jsme si nejprve vše vysvětlit teoreticky. Na speciálních figurínách jsme si potom každý vyzkoušel masáž srdce i umělé dýchání. Je to opravdu snadné, není co zkazit!
Ať už kardiopulmonální resuscitaci umíte či ne, je dobré si ji jednou za čas zopakovat. Nejednou už první pomoc zachránila lidský život

Masáž srdce, umělé dýchání- kardiopulmonální resuscitace. Každý z nás o první pomoci někdy slyšel, avšak jen někdo ji dokáže poskytnout. Lidé se bojí. A to je chyba. I proto podle statistik  je masáž srdce poskytována jen u 20 % případů.

Abychom se správně zachovali v takové situaci, obohatili nám ve čtvrtek 19. 3. 2015 výchovu ke zdraví studenti medicíny z organizace Pro život. Měli jediný cíl: zaujmout naši třídu I.A a naučit nás první pomoc. A to se jim skutečně povedlo.

Prezentační soutěž

účastníciStejně jako minulý rok se i letos na naší škole konala Prezentační soutěž. Letos se nám do školního kola přihlásilo 6 soutěžících skoro ze všech věkových kategorií. Účastníci si mohli vybrat z několika témat - na škole nám zazněla například Vesmírná kolonizace, Doprava v Brně či Ukrajinská krize. Do finálového kola, které se letos koná 20.3. na gymnáziu Vídeňská, postupují dva soutěžící, Andrej Roštek z V.A a Simona Machačová z 2.B.
Gratulujeme všem zúčastněným a vítězům držíme palce do dalšího kola!
Za organizační tým Prezentační soutěže

Anna Bělková, IV.A

Ze života školy

Aktuality

Přátelé Slovaňáku

Spolek Přátelé Slovaňáku sdružuje rodiče a další přátele školy. Základní informace si můžete přečíst v samostatném článku. Rozhodnete-li se činnost spolku podpořit, můžete využít vzor darovací smlouvy, kterou najdete v sekci Dokumenty.

14.1.2016
Odkazy
22.3.2019
Telefonní klapky

Nová ústředna umožňuje přímé volání. Také došlo ke změně některých klapek, viz seznam.

8.9.2018
Informace o ubytování

Ubytování a stravování pro naše studenty nabízí Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno. Info na www.cichnovabrno.cz.

14.3.2013
Informace o stravování

Přečtěte si základní informace o stravování na naší škole.

18.4.2017
DofE
Zapojujeme se do programu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu
DofE logo

 

27.9.2020
Doučování žáků škol

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

logo MŠMT

logo Next Generation EU

logo NPO

22.2.2022