Ze života školy

Exkurze, akce a oficiální dění na škole

Den jazyků

 

Náhodný návštěvník, který by zavítal do naší školy v pátek 12. června 2015, by nutně musel mít pocit, že se ocitl v Babylónu. Zatímco z jedné strany by možná zaslechl češtinu, z druhé se ozývala ruština, po pár krocích střídaná slovy pronesenými v italštině nebo možná francouzštině. Také angličtinu, němčinu a španělštinu bylo tento den možné slyšet všude. To proto, že se poprvé konal Den jazyků – a protože všechny zmíněné jazyky se u nás vyučují. Tedy, v předchozích letech už probíhaly podobné aktivity, vždy ale současně věnované jen jedinému jazyku a určené jen pro studenty tohoto jazyka.
Letos si všechny předmětové komise připravily program ve stejný den. Studenti tak měli možnost navštívit i aktivity jazyků, které sami nestudují. Samozřejmě s výhradami – proč chodit na německý film, když neumím německy. Všichni ale mohli zvládnout anglické slovní hry a Pub Quiz uváděný moderátorem v pravém skotském kiltu. Rovněž ukázky ruských popových klipů mohly potěšit i diváky bez hlubokých jazykových schopností, stejně jako dílna tradičních francouzských rukodělných prací nebo španělské písně.  O něco složitější situaci měli neznalci francouzštiny na francouzském divadle připraveném studenty  pedagogické fakulty.
Mezi nejoblíbenější části programu pak patřila ochutnávka tradičních národních jídel. Kdo chtěl, mohl začít třeba polévkou gazpacho následovanou grilovanými Bratwurst, ke kterým se jako příloha samozřejmě hodí Kartoffelsalat. A co dezert? Třeba crêpes. Vše bylo možné zapít v samovaru připraveným чаем с вареньем.
Po takovém vydatném jídle je třeba trochu sportovat, ale přiměřeně. Takže pétanque. A na samotný závěr jsme si v krásném počasí pro sdělení bohatých zážitků dopřáli opravdový pique-nique v parku.

Den jazykůNáhodný návštěvník, který by zavítal do naší školy v pátek 12. června 2015, by nutně musel mít pocit, že se ocitl v Babylónu. Zatímco z jedné strany by možná zaslechl češtinu, z druhé se ozývala ruština, po pár krocích střídaná slovy pronesenými v italštině nebo možná francouzštině. Také angličtinu, němčinu a španělštinu bylo tento den možné slyšet všude. To proto, že se poprvé konal Den jazyků – a protože všechny zmíněné jazyky se u nás vyučují. Tedy, v předchozích letech už probíhaly podobné aktivity, vždy ale současně věnované jen jedinému jazyku a určené jen pro studenty tohoto jazyka.

Program SoVA

V letošním roce byli studenti naší školy zapojeni do programu SoVA, neboli “Soutěž studentských výzkumných projektů Akademie ICRC”. Akademie ICRC je vzdělávací program zaměřený na spolupráci se studenty v oblasti klinického výzkumu. Cílem bylo především navázání komunikace se zahraničními mentory, a tím si zdokonalit svoji znalost angličtiny.

Studenti v kůži uprchlíků

 

Strach, nebezpečí, nejistota. Toto všechno pociťují uprchlíci z různých zemí, kteří migrují do lepších krajin.
Třída I. A si takovou odysseu vyzkoušela v kině Scala. Po krátkém představení tohoto projektu a po seznámení se situací dnešních migrantů jsme obdrželi kartičky s identitami (jméno, důvod migrace, země původu, země migrace,..) a postupně jsme prošli 3 různá stanoviště, která prověřila naše dosavadní znalosti. Jedno takové hlavní stanoviště byl výslech imigrantů. Zde jsme řekli veškeré informace o sobě, proč žádáme o azyl v dané zemi a tak dále. Další stanoviště bylo zaměřeno na geografii. Na mapě světa jsme měli najít zemi původu a říct, co o ní víme. Pak nám byla položena otázka: „A jak byste se chtěli dostat z El Salvadoru do Belgie?“ V této situaci je jediná možnost – po moři. Při takové dlouhé cestě ale většina migrantů zemře hlady, nebo se ani nedostane na loď, protože je přeplněná. Na závěr programu jsme se sešli opět v sále, kde nám bylo řečeno, jestli nám byl azyl uznán, nebo ne. Nutno podotknout, že identity, které jsme obdrželi, byly podle skutečných lidí, jen lehce poupravené. Program, který pro nás byl připraven, se mi líbil a rozhodně bych se chtěla zúčastnit dalších podobných akcí.
Anna Kučerová

 

karta migrantaStrach, nebezpečí, nejistota. Toto všechno pociťují uprchlíci z různých zemí, kteří migrují do lepších krajin.

Třída I. A si takovou odysseu vyzkoušela v kině Scala. Po krátkém představení tohoto projektu a po seznámení se situací dnešních migrantů jsme obdrželi kartičky s identitami (jméno, důvod migrace, země původu, země migrace,..) a postupně jsme prošli 3 různá stanoviště, která prověřila naše dosavadní znalosti.

Stárněme úspěšně

Chcete účinně zpomalit vaše stárnutí? Chcete být ve stáří soběstační? Je to vůbec možné? Jak toho můžete dosáhnout? Jaké je to být starý? Na tyto a mnohé další otázky se nám dostalo odpovědi ve volitelném biologickém praktiku, kam nás přišel navštívit pan Kellner z LF MU. Jelikož jeho tým je z oddělení geriatrie, má k dispozici reálné zkušenosti z praxe.

Exkurze do Dukovan

 

„Jak to asi vypadá v jaderné elektrárně?“
Tuto otázku si asi moc z nás neklade, ale když se naskytne příležitost to zjistit, neváháme.
Třídy I. A a 1. X tuto příležitost dostaly a ihned se vypravily na cestu.
Je 12. května 2015 a právě nasedáme do autobusu, směr Přečerpávací vodní elektrárna Dalešice. Všichni se moc těšíme. Když dorazíme na místo určení, naskytne se nám pohled na velkou sypanou hráz, která zde stojí již přes 40 let. To, jakým způsobem byla hráz stavěna a mnoho dalších zajímavostí nám vysvětlila pracovnice právě z této elektrárny.  Po příchodu do budovy elektrárny jsme se přesunuli do sálu, kde nám by promítnut krátký film o tom, jak celá elektrárna funguje. Tak jsme zhlédli model elektrárny, kdy byla vidět všechna zákoutí. Dále jsme se přesunuli přímo do srdce elektrárny. K turbínám a generátorům. Ty má PVE Dalešice rovnou čtyři. Nasadili jsme ochranné přilby a mohli jsme vstoupit. Takový hluk, jaký byl u turbín, jsem si nedovedla ani představit. Bylo to ovšem velmi zajímavé, jelikož se turbína točila neuvěřitelnou rychlostí. Z toho hluku jsme se přesunuli zpět do autobusu, který nás převezl do Jaderné elektrárny Dukovany. Tam nám opět promítli filmy. První byl opět o tom, jak elektrárna funguje a druhý byl o tom, co je to tzv. blackout. V informační centru nám paní průvodkyně vysvětlila všechny modely, které zde měli. Nejvíc nás asi zaujal model reaktoru nebo celé jaderné elektrárny. Po tomto zajímavém, ovšem namáhavém dni jsem ráda, že jsem mohla načerpat sil cestou domů. Za obě třídy bych ráda poděkovala paní profesorce Pindryčové a Pospíšilové, že nám dali odpověď na otázku „Jak to asi vypadá v jaderné elektrárně?“.

návštěva v elektrárně„Jak to asi vypadá v jaderné elektrárně?“ Tuto otázku si asi moc z nás neklade, ale když se naskytne příležitost to zjistit, neváháme. Třídy I. A a 1. X tuto příležitost dostaly a ihned se vypravily na cestu.

Je 12. května 2015 a právě nasedáme do autobusu, směr Přečerpávací vodní elektrárna Dalešice. Všichni se moc těšíme. Když dorazíme na místo určení, naskytne se nám pohled na velkou sypanou hráz, která zde stojí již přes 40 let. To, jakým způsobem byla hráz stavěna a mnoho dalších zajímavostí nám vysvětlila pracovnice právě z této elektrárny.  

Staňte se hostitelskou rodinou zahraničního studenta

AFS Mezikulturní programy, o.p.s. hledá hostitelské rodiny pro zahraniční studenty na školní rok 2015/16. Studenti jsou ve věku 15-18 z prakticky celého světa. Do hostitelského programu se může zapojit každá bezúhonná rodina, která studentovi nezištně poskytne stravu a postel. Vyplnit přihlášku můžete právě nyní. Více informací na www.afs.cz .

AFS Mezikulturní programy, o.p.s. hledá hostitelské rodiny pro zahraniční studenty na školní rok 2015/16. Studenti jsou ve věku 15-18 z prakticky celého světa. Do hostitelského programu se může zapojit každá bezúhonná rodina, která studentovi nezištně poskytne stravu a postel. Vyplnit přihlášku můžete právě nyní. Více informací na www.afs.cz .

Zahraniční studenti

 

DNA detektivové

Ve čtvrtek 14. 5. 2015 se třída I.A oblékla do bílých plášt’ů a ponořila se do chodu chemické laboratoře v Bioskopu na Masarykově univerzitě.
Na starost si nás vzala paní profesorka s milou studentkou, které si pro nás připravily poutavý program o DNA.
V povídání jsme zabrouzdali i do těch nejodlehlejších uliček tématu a rázem jsme se ocitli v jiném světě.
Každý vypracoval svůj protokol a společně jsme se u toho podivovali nad genetikou. Pak už jsme se ale odebrali k naší závěrečné práci- experimentu, při kterém jsme oddělili DNA cibule od jejích ostatních buněk. Každý si potom tento vzorek odnesl domů.
Rozšířili jsme si naše obzory a zpestřili výuku. Děkujeme naší paní profesorce Voráčkové za organizaci exkurze, která se nám všem velice líbila a těšíme se, až do Bioskopu zase někdy zavítáme!

Ve čtvrtek 14. 5. 2015 se třída I.A oblékla do bílých plášt’ů a ponořila se do chodu chemické laboratoře v Bioskopu na Masarykově univerzitě. Na starost si nás vzala paní profesorka s milou studentkou, které si pro nás připravily poutavý program o DNA.
V povídání jsme zabrouzdali i do těch nejodlehlejších uliček tématu a rázem jsme se ocitli v jiném světě. Každý vypracoval svůj protokol a společně jsme se u toho podivovali nad genetikou.Pak už jsme se ale odebrali k naší závěrečné práci - experimentu, při kterém jsme oddělili DNA cibule od jejích ostatních buněk. Každý si potom tento vzorek odnesl domů.

Úspěch v krajském kole SOČ

Sára Provazníkova ze třídy 3.X se 14.5.2015 zúčastnila krajského kola Středoškolské odborné činnosti (SOČ). I přes velkou konkurenci se dokázala umístit na 2. místě, což znamená, že bude reprezentovat naši školu a Jihomoravský kraj v celostátním kole SOČ.

Velmi gratulujeme a přejeme hodně úspěchů i nadále!

Eurorebus - 4 studenti postupují do celostátního finále

Už se stalo vlastně pravidlem, že naši studenti v rámci nadstavby výuky geografie pravidelně bodují ve vědomostních soutěžích, kde se zájemci mohou poměřit své znalosti a schopnosti se studenty ostatních škol. V rámci krajského kola letošního ročníku geografické soutěže Eurorebus se našim zástupců dařilo vynikajícím způsobem.

V soutěži jednotlivců se Damir Solak (V.A) umístil na 2. a Petra Trkanová (3.B) na 4. místě.

V soutěži třídních družstev se tým ve složení Pavla Vitoulová, Sára Střítěžská a Damir Solak (všichni V.A) dočkal 2. místa a stříbrné radosti. Všichni výše jmenovaní budou naši školu a celý region reprezentovat v červnu v Praze v rámci celostátního kola! O jejich dalších krocích Vás budeme opět informovat. Více informací včetně kompletní výsledkové listiny najdete na www.eurorebus.cz.

Slavnostní vernisáž k otevření nástěnky s projekty I. A s tematikou 70 let od konce druhé světové války.

Třída I. A měla týden na to, aby si každý z nich vybral něco zajímavého z období druhé světové válka a zpracoval toto téma do poutavého projektu. Jejich práce byly tak vydařené, že jsme je umístili na nástěnku v učebně č. 202 a připomněli tak celé škole 70. výročí konce druhé světové války.

Seminář o EU s experty z FSS MU na Slovaňáku.

V pátek 24. dubna 2015 se pro studenty třetího ročníku uskutečnil seminář o EU s doc. PhDr. Markétou Pitrovou, Ph.D. a  doc. PhDr. Vítem Hlouškem, Ph.D., kteří působí na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity.

Mezinárodní projekt UNESCO je úspěšně za námi

Prohlédněte si fotografie z bohatého programu Mezinárodního projektu UNESCO, jehož organizátorem byla naše škola. Děkujeme všem zúčastněným žákům a učitelům.

Nejlepším oceněním naší společné práce je spokojenost všech našich hostů – studentů i jejich učitelů – a pochvala členů UNESCO Arbeitsgemeinschaft Wien.

Život se schizofrenií

 

Dne 14. 4. 2015 celá naše třída, společně s paní profesorkou Voráčkovou, navštívila přednášku na téma duševní choroby. Nikdo z nás netušil, co máme od přednášky očekávat - někteří z nás to spíše brali jako "únikovou cestu" z vyučování, ale nakonec se ukázalo, že si odneseme mnohem více než pár hodin spánku navíc.
Na začátku nám byly rozdány dotazníky týkající se jedné konkrétní choroby, a to schizofrenie. Abych Vám objasnila obsah otázek, uvedu pár příkladů: "Postihuje schizofrenie jen hloupé? Je schizofrenie čistě genetické onemocnění?" nebo "Postihuje schizofrenie více muže než ženy?" Na vyplnění měl každý přibližně 10 minut a pak následovalo podrobné rozebrání všech otázek.
Dozvěděli jsme se třeba, že schizofrenie neznamená jen rozdvojení osobnosti, jak si myslím snad všichni, kteří se s tímto pojmem setkají, ale jde o duševní onemocnění, kdy člověk ztrácí kontakt s realitou a nedokáže rozeznat co je skutečné a co už ne. Lidé se schizofrenii jsou často pronásledování halucinacemi a bludy, což nám přiblížilo video, které si pro nás sociální pracovnice nachystaly - šlo o pohled na svět očima schizofrenika. V tu chvíli se probudila i znuděná část třídy, nastražily uši a oči jim div nevypadávaly z důlků. Já za sebe můžu říct, že i když to bylo jen video, dost to se mnou zacloumalo. Nedokážu si představit v takovém stavu strávit jeden den, natož pak i několik týdnů či měsíců.
Přednášku dál doprovázely údivem otevřená ústa a návaly otázek následované dlouhými diskuzemi.
Zapomněla jsem opomenout hodně důležitou věc - celou dobu s námi společně v místnosti seděli další čtyři, nám neznámí lidé.
Prvně si každý myslel, že jelikož se jedná o veřejnosti přístupnou přednášku, tak jsou to jen takové ty typy lidi, kteří si rádi rozšiřují své znalosti, ale tohle tušení bylo mylné. Jednalo se totiž o lidi, co schizofrenii trpí (ten přítomný čas proto, že se nemoc může kdykoliv vrátit a nikdy z ní nejste úplně vyléčeni). Konec přednášky tedy okořenily příběhy z doby, kdy je nemoc měla "v hrsti". Otázky se na ně hrnuly ze všech stran a my se tedy mohli dozvědět o nemoci trochu víc než jen naučená fakta z učebnic, ale byli jsme vtaženi i do reálných příběhů těchto pacientů. Jeden z nich si například asi tři měsíce myslel, že je Bůh, což nejednoho v místnosti trošku pobavilo.
Při odchodu měl každý možnost vzít si papíry se seznamem knih a filmů, které se zabývají právě touto tématikou.
Myslím, že to pro všechny byla velká zkušenost a každý si odnesl něco do života.

 

Dne 14. 4. 2015 celá naše třída, společně s paní profesorkou Voráčkovou, navštívila přednášku na téma duševní choroby. Nikdo z nás netušil, co máme od přednášky očekávat - někteří z nás to spíše brali jako "únikovou cestu" z vyučování, ale nakonec se ukázalo, že si odneseme mnohem více než "pár hodin spánku navíc".

 

Na začátku nám byly rozdány dotazníky týkající se jedné konkrétní choroby, a to schizofrenie. Abych Vám objasnila obsah otázek, uvedu pár příkladů: "Postihuje schizofrenie jen hloupé? Je schizofrenie čistě genetické onemocnění?" nebo

Předání diplomů DELF

V úterý 7.4. zavítala na naše gymnázium ředitelka Francouzské alliance Aude Martin. Studentům, kteří zde skládali zkoušku DELF scolaire předala diplomy, které mají mezinárodní, časově neomezenou platnost. Všem srdečně gratulujeme. Další příležitost udělat si zkoušku v některé z úrovní A1-B2 bude opět na podzim 2015.

Úspěch v krajském kole konverzační soutěže v německém jazyce

Tereza Kalábová ze třídy 2.A, jež obsadila 1. místo v kategorii III A,  bude reprezentovat naši školu a Jihomoravský kraj v celostátním kole konverzační soutěže v německém jazyce.
Také Nicole Heimová ze třídy III. A byla úspěšná - obsadila 2. místo v kategorii III B.
Oběma studentkám gratulujeme a přejeme další úspěchy!

Tereza Kalábová ze třídy 2.A, jež obsadila 1. místo v kategorii III A,  bude reprezentovat naši školu a Jihomoravský kraj v celostátním kole konverzační soutěže v německém jazyce.

Také Nicole Heimová ze třídy III. A byla úspěšná - obsadila 2. místo v kategorii III B.

Oběma studentkám gratulujeme a přejeme další úspěchy!

Exkurze ChF VUT

 

Dne 23.3.2015 třída I.A v rámci předmětu Světa práce opustila školu a vydala se na exkurzi do Fakulty chemické VUT, to vše za doprovodu profesorky Voráčkové.
Hned na počátku jsme byli rozděleni do dvou skupin, které se měly později vystřídat v aktivitách. Jakožto třídu, která ještě nemá pravidelné výuky chemie, nás paní inženýrka s pomocí prezentace seznámila se základními informacemi o tomto předmětu a jeho budoucím uplatnění.  S většinou odborných pojmů jsme se již někdy v životě setkali, přesto bylo dobré si definice a významy chemických termínů projít a upřesnit. Následně jsme se odebrali do chemických laboratoří přímo na fakultě. Chemik nám ukázal několik zajímavých pokusů, které bychom si mohli udělat i sami doma.
Celá třída se shodla na jednom, všem se exkurze líbila.

 

Dne 23.3.2015 třída I.A v rámci předmětu Světa práce opustila školu a vydala se na exkurzi do Fakulty chemické VUT, to vše za doprovodu profesorky Voráčkové.

Hned na počátku jsme byli rozděleni do dvou skupin, které se měly později vystřídat v aktivitách. Jakožto třídu, která ještě nemá pravidelné výuky chemie, nás paní inženýrka s pomocí prezentace seznámila se základními informacemi o tomto

SOČ - školní kolo

doškolské odborné činnosti (SOČ). Byla představena tato témata:
1. Sára Provazníková: Příčiny školní neúspěšnosti romských žáků na základních školách
2. Sára Střítežská: Vývoj půdních hydrogelových kondicionérů
3. Michaela Krulová, Anna Zdařilová: Vliv světla na poziční magnetorecepci rusa domácího (Blattela germanica)
4. Petra Lovecká: Parazitické hlístice (zatím rozpracovaná SOČ)Ve středu 18.3.2015 se uskutečnilo školní kolo Středoškolské odborné činnosti (SOČ). Byla představena tato témat1. Sára Provazníková: Příčiny školní neúspěšnosti romských žáků na základních školáchVe středu 18.3.2015 se uskutečnilo školní kolo Středoškolské odborné činnosti (SOČ). Byla představena tato témata:

Ve středu 18.3.2015 se uskutečnilo školní kolo Středoškolské odborné činnosti (SOČ). Byla představena tato témata:

1. Sára Provazníková: Příčiny školní neúspěšnosti romských žáků na základních školách

2. Sára Střítežská: Vývoj půdních hydrogelových kondicionérů

3. Michaela Krulová, Anna Zdařilová: Vliv světla na poziční magnetorecepci rusa domácího (Blattela germanica)

4. Petra Lovecká: Parazitické hlístice (zatím rozpracovaná SOČ)

1. Sára Provazníková: Příčiny školní neúspěšnosti romských žáků na základních školách
2. Sára Střítežská: Vývoj půdních hydrogelových kondicionérů
3. Michaela Krulová, Anna Zdařilová: Vliv světla na poziční magnetorecepci rusa domácího (Blattela germanica)
4. Petra Lovecká: Parazitické hlístice (zatím rozpracovaná SOČ)

Obrovský úspěch našich studentek na půdě Evropského parlamentu mládeže.

O neziskové organizaci Evropský parlament mládeže jsem se dozvěděla od pana profesora Císaře a možnost zúčastnit se modelového jednání evropského parlamentu, které je ještě navíc celé v angličtině, mě hned zaujala. Po brněnském předkole, kterého se zúčastnilo dvanáct čtyřčlenných delegací, byly vybrány čtyři postupující – mezi nimi i my – delegace našeho gymnázia. Se svou delegací (Jana Zápotocká z 3. X a Jiří Stýblo z V. A) jsem tedy byla vybrána na Národní výběrovou konferenci ve Zlíně. Konferenci pořádal Evropský parlament mládeže České republiky s cílem rozšířit povědomí o evropské politice mezi mladými lidmi. S účastí více než 90 českých i zahraničních delegátů, 23 členů organizačního týmu a mnohých pedagogů byl 4 denní pobyt ve Zlíně jednou z největších politických soutěží v Česku.

Pro život

 

Masáž srdce, umělé dýchání- kardiopulmonální resuscitace. Každý z nás o první pomoci někdy slyšel, avšak jen někdo ji dokáže poskytnout. Lidé se bojí. A to je chyba. I proto podle statistik  je masáž srdce poskytována jen u 20 % případů.
Abychom se správně zachovali v takové situaci, obohatili nám ve čtvrtek 19. 3. 2015 výchovu ke zdraví studenti medicíny z organizace Pro život. Měli jediný cíl- zaujmout naši třídu I.A a naučit nás první pomoc. A to se jim skutečně povedlo.
Všechno ve třídě rázem ztichlo, když byla naše výuka zahájena přehráváním hovorů lidí, kteří vytočili číslo 155. Většina studentů pocítila strach. Ze záznamu jsme slyšeli, jak se ozývá zoufalé volání o pomoc lidí, vedle kterých ležel někdo z jejich blízkých.
Důležité je, abychom do telefonu nejprve nahlásili místo, kde se postižený nachází. Pak může záchranná služba přijet.
Než jsme se s chutí vrhli na praktickou část, nechali jsme si nejprve vše vysvětlit teoreticky. Na speciálních figurínách jsme si potom každý vyzkoušel masáž srdce i umělé dýchání. Je to opravdu snadné, není co zkazit!
Ať už kardiopulmonální resuscitaci umíte či ne, je dobré si ji jednou za čas zopakovat. Nejednou už první pomoc zachránila lidský život

Masáž srdce, umělé dýchání- kardiopulmonální resuscitace. Každý z nás o první pomoci někdy slyšel, avšak jen někdo ji dokáže poskytnout. Lidé se bojí. A to je chyba. I proto podle statistik  je masáž srdce poskytována jen u 20 % případů.

Abychom se správně zachovali v takové situaci, obohatili nám ve čtvrtek 19. 3. 2015 výchovu ke zdraví studenti medicíny z organizace Pro život. Měli jediný cíl: zaujmout naši třídu I.A a naučit nás první pomoc. A to se jim skutečně povedlo.

Prezentační soutěž

účastníciStejně jako minulý rok se i letos na naší škole konala Prezentační soutěž. Letos se nám do školního kola přihlásilo 6 soutěžících skoro ze všech věkových kategorií. Účastníci si mohli vybrat z několika témat - na škole nám zazněla například Vesmírná kolonizace, Doprava v Brně či Ukrajinská krize. Do finálového kola, které se letos koná 20.3. na gymnáziu Vídeňská, postupují dva soutěžící, Andrej Roštek z V.A a Simona Machačová z 2.B.
Gratulujeme všem zúčastněným a vítězům držíme palce do dalšího kola!
Za organizační tým Prezentační soutěže

Anna Bělková, IV.A

Anglická konverzační soutěž

Výsledky krajského kola anglické konverzační soutěže

Kategorie II.C
2.místo: Michaela Padrtová z II.A

Kategorie III.B
2. místo: Veronika Chvátalová z 2.X

Gratulujeme!

Olympiáda v českém jazyce

Zuzana Vrbková ze 4.A obsadila v konkurenci 58 soutěžících 2. místo v okresním kole Olympiády v českém jazyce a zajistila si tak postup do kola krajského.

Blahopřejeme k úspěchu – a samozřejmě držíme palce v krajském kole.

Drogy

Pravidelná výuka dvouhodinového předmětu Výchovy ke zdraví byla ve čtvrtek 19.2.2015 pro třídu I.A ozvláštněna, jak pan Roman Povala sám řekl, besedou nesoucí název Drogy. Už sám titul je částečně zavádějící, skoro každý si pod pojmem drogy představí její různé materiální podoby, avšak tato přednáška se spíše zabývala tím, co tato věc provede s jejím uživatelem.

Nedozvěděli jsme se, co ten pověstný bílý prášek obsahuje, ani to, co přesně si lidé pomocí tlustých jehel bolestně píchají do žil, někdy dokonce do svalů. Celou dobu jsme nebyli zatěžováni žádnými fakty či čísly, které by samy o sobě měly nahánět strach. Jsem si jistá, že tyto informace jsme všichni předpokládali. Pochybnosti k tomu, abychom lehce propadli drogám, v nás vyvolalo naprosto něco jiného. Příběhy lidí, kterým se to stalo. Celá beseda příběhem začala a na závěr jím i skončila.

Úspěch v soutěži v německém jazyce

Tereza Kalábová ze třídy 2. A reprezentovala naši školu v okresním kole
soutěže v německém jazyce a získala 1. místo.
Blahopřejeme a budeme držet palce při účasti v krajském kole!

Tereza Kalábová ze třídy 2. A reprezentovala naši školu v okresním kole

soutěže v německém jazyce a získala 1. místo.

Blahopřejeme a budeme držet palce při účasti v krajském kole!

Soutěž YPEF

YPEFDne 12.2.2015 se třída I. A za doprovodu prof. Voráčkové zúčastnila soutěže YPEF (Young People in European Forests). Tento rok to byl již druhý ročník této soutěže.
Při začátku soutěže nás pořadatelé soutěže uvítali a obeznámili s pravidly a průběhem dopoledne. Zhruba po deseti minutách jsme začali vyplňovat test s dvaceti otázkami. Na test jsme měli 20 minut. Po dopsání testu nás podrobněji „proškolili“ o druhé části soutěže, což byla praktická část.

Návštěva Alliance française

Dne 23.1.2015 jsme celá francouzská polovina I.A a 1.X navštívili takovou malou Francii v Brně. Vydali jsme se do Francouzské aliance.
Hned u vchodu do historické budovy nás zaujaly nápisy na zdech schodiště. Když jsme se dostali do vstupní místnosti, tak nás uvítal Mathis -  asistent z Francie. Ten nás provedl celým patrem patřící Francouzské alianci. Velmi se nám líbila odpočinková místnost, jejíž název nás upoutal takovou hrou se slovy - Aubyvak, kde Au je francouzsky v a byvak -  už asi všichni rozumíme. Zde jsme se rozdělili. Polovina z nás šla na obhlídku aliance samostatně a druhá polovina pokračovala s Mathisem v programu o mediatéce. Poté jsme se vyměnili.
Všichni jsme se v kroužku francouzsky představili a potom nás Mathis seznámil s historií aliance v Brně i ve světě, a to pomocí zábavných her. Nakonec nám nabídnul členství v klubu, díky kterému si můžeme například vypůjčit francouzské knížky, komiksy či filmy na DVD.
Poté jsme se vrátili zpět do školy. Byl to pěkný zážitek a rádi bychom se tam někdy znovu vrátili. Někteří z nás chtějí navštěvovat Francouzkou alianci pravidelně, protože je zde možné chodit do knihovny, využít různých jazykových kurzů, akcí a představení pro veřejnost.

Dne 23.1.2015 jsme celá francouzská polovina I.A a 1.X navštívili takovou malou Francii v Brně. Vydali jsme se do Francouzské aliance.

Hned u vchodu do historické budovy nás zaujaly nápisy na zdech schodiště. Když jsme se dostali do vstupní místnosti, tak nás uvítal Mathis -  asistent z Francie. Ten nás provedl celým patrem patřící Francouzské alianci. Velmi se nám líbila odpočinková místnost, jejíž název nás upoutal takovou hrou se slovy - Aubyvak, kde Au je francouzsky v a byvak -  už asi všichni rozumíme. Zde jsme se rozdělili. Polovina z nás šla na obhlídku aliance samostatně a druhá polovina pokračovala s Mathisem v programu o mediatéce. Poté jsme se vyměnili.

Biologická olympiáda

biologická olympiáda 2015Výsledky letošní biologické olympiády pro kategorie A a B:

kat. A:

1. Redlová Adriena (3.X)

2. Plačková Klára (V.A)

3. Lovecká Petra (3.B)

kat. B:

1. Vardanová Wanda (2.A)

2. Šusliková Beáta (2.B)

3. Zipser Martin (III.A)

 

Všem umístěným studentům gratulujeme.

Natáčení videa pro projekt Hobit

 

Naše škola je zapojena do projektu HOBIT a dvě naše studentky se o víkendu zúčastnily natáčení promo videa právě pro tento projekt.
Po příchodu do Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně jsme šly rovnou na natáčení. Poté si nás převzal MUDr. Ondřej Volný, který nám ukázal jednotku intenzivní péče, jak se o takovéto pacienty starají, veškeré přístroje na nejrůznější testy  a ultrazvukové vyšetření tepen a žil. Toto vyšetření jsme si také mohli vyzkoušet. Bylo to opravdu náročné hledat tepny a zároveň obsluhovat přístroj. Byla jsem překvapena, co všechno takový přístroj dovede. Já sama jsem si zkoušela měřit rychlost, objem a hustotu krve v tepnách. Dále jsme se přesunuly opět do konferenční místnosti na kurz první pomoci. Tam jsme si vyzkoušeli resuscitaci a MUDr. Petr Bauer nám zodpověděl naše dotazy. Z celého dne jsem si odnesla jednu velice důležitou informaci. „Špatnou první pomocí člověku neublížíte. Ublížíte mu tím, že nebudete dělat nic.“
Celé odpoledne ve FN Brno se mi velmi líbilo a doufám, že tento projekt uspořádá další podobné události.

projekt HobitNaše škola je zapojena do projektu HOBIT a dvě naše studentky se o víkendu zúčastnily natáčení promo videa právě pro tento projekt.

Po příchodu do Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně jsme šly rovnou na natáčení. Poté si nás převzal MUDr. Ondřej Volný, který nám ukázal jednotku intenzivní péče, jak se o takovéto pacienty starají, veškeré přístroje na nejrůznější testy  a ultrazvukové vyšetření tepen a žil. Toto vyšetření jsme si také mohli vyzkoušet. Bylo to opravdu náročné hledat tepny a zároveň obsluhovat přístroj. Byla jsem překvapena, co všechno takový přístroj dovede.

Ples gymnázia

plakát - plesZveme vás
na společenský ples Gymnázia Slovanské náměstí, který se koná

14. března 2015
od 18.30 hodin
v kulturním centru Semilasso.

 

 

K tanci bude hrát Pavel Helan band.

 

Součástí programu je šerpování maturantů, taneční vystoupení, soutěž o ceny.

 

Lístky se budou prodávat ve škole v průběhu února.

 

 

Výsledky anglické konverzační soutěže

Kategorie II.B

1. místo: Ondřej Novák z II.A

2. místo: Věra Zlevorová z I.A

3. místo: Kateřina Lojdová z I.A

Kategorie II.C

1. místo: Michaela Padrtová z II.A

Kategorie III.A

1. místo: Thi Diem Hang Nguyen z 1.X

2. místo: Barbora Varmužová z V.A

3. místo: Damir Solak z V.A

Kategorie III.B

1. místo: Anna Bělková z IV.A a Veronika Chvátalová z 2.X

3. místo: Alex Komvos z 1.X

Gratulujeme vítězům.

Do dalšího kola postupuje vždy první.

Ze života školy

Aktuality

Přátelé Slovaňáku

Spolek Přátelé Slovaňáku sdružuje rodiče a další přátele školy. Základní informace si můžete přečíst v samostatném článku. Rozhodnete-li se činnost spolku podpořit, můžete využít vzor darovací smlouvy, kterou najdete v sekci Dokumenty.

14.1.2016
Odkazy
22.3.2019
Telefonní klapky

Nová ústředna umožňuje přímé volání. Také došlo ke změně některých klapek, viz seznam.

8.9.2018
Informace o ubytování

Ubytování a stravování pro naše studenty nabízí Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno. Info na www.cichnovabrno.cz.

14.3.2013
Informace o stravování

Přečtěte si základní informace o stravování na naší škole.

18.4.2017
DofE
Zapojujeme se do programu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu
DofE logo

 

27.9.2020
Doučování žáků škol

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

logo MŠMT

logo Next Generation EU

logo NPO

22.2.2022