Ze života školy

Exkurze, akce a oficiální dění na škole

Úspěch v krajském kole

Nicole Heimová ze třídy II.A  obsadila 1. místo v krajském kole Olympiády v německém jazyce v kategorii IIC.

Blahopřejeme a přejeme mnoho úspěchů při účasti v celostátním kole!

Jak funguje elektronový mikroskop

V pátek 28. února navštívila naše třída V.A brněnskou pobočku společnosti Tescan Orsay Holdings v Brně na Libušině třídě 1. Tato společnost vznikla spojením Tescan, celosvětového dodavatele elektronových mikroskopů, a Orsay Physics, výrobce v oblasti elektronové technologie. Společnost zajišťuje výrobu a dodávání elektronových mikroskopů do všech koutů světa – od Spojených států amerických po Japonsko.

Úspěch v zeměpisné olympiádě

V úterý 25. února 2014 se na Pedagogické fakultě MU uskutečnilo okresní kolo Zeměpisné olympiády. Naší školu reprezentovali v kategorii D Štěpán Jílek (4.A) a Damir Solak (IV. A). Na vynikajícím celkovém druhém místě se umístil Damir Solak a postupuje tak přímo do krajského kola, které se uskuteční na stejném místě 17. března 2014.  Damirovi budeme přát v dalším kole hodně štěstí a věříme, že se popere opět o přední příčky. Odkaz přímo na stránky zeměpisné olympidáy najdete zde: www.zemepisnaolympiada.cz

Školní kolo prezentační soutěže

Ve dnech 26. a 27. 2. 2014 se u nás na škole a na Gymnáziu Vídeňská odehrála školní kola prezentační soutěže. Prezentační soutěž vznikla v roce 2009 jako společný projekt dvou brněnských gymnázií, do budoucna bychom chtěli zapojit i více škol. Zaměřuje se na zlepšení komunikačních a argumentačních dovedností studentů. Účastníci si letos mohli vybrat jedno z pěti témat - (ne)kuřáctví, recyklace, ochrana osobních údajů, Nobelova cena a reality show. Na  vybrané téma vypracovali krátkou prezentaci na šest minut. V druhé části soutěže si losovali témata a diskutovali s publikem a porotou.

Blahopřejeme

Blahopřejeme Veronice Chvátalové z  1. X k  získání  2. místa  v  kategorii  III.A

a  Elišce  Tomáškové z  II. A k  získání  4. místa  v  kategorii  II.B

v  městském  kole  anglické konverzační  soutěže.

Pěvecký sbor vystoupil v domě seniorů

V lednu vystoupil náš pěvecký sbor v domově seniorů Norbertinum. Vedení domova polílá za vystoupení děkovný dopis:

ČVUT ocenilo naše studenty

Náš tým se zúčastnil soutěže pro studenty středních škol pořádané Fakultou dopravní Českého vysokého učení technického. Od pořadatelů soutěže přišel následující e-mail:

Peer program v roce 2013/2014

peer programV letošním roce se nám podařilo vzhledem k velkému zájmu žáků a díky rozsáhlejší  finanční podpoře MČ Královo Pole poprvé uskutečnit navazující a rozšiřující,  v pořadí již 13. a 14., víkendový PEER program nejen pro zájemce z prvních ale i druhých ročníků, který jsme realizovali v listopadu a prosinci v rekreačním zařízení Prudká a Křižanov.

Program byl, podobně jako v předchozím kole, postaven na  principech prožitkové pedagogiky a osobnostně sociálního výcviku. Každý z  účastníků měl možnost díky interaktivnímu přístupu vyjadřovat  své názory, pocity i případné  potíže. Rovněž  široká škála technik s využitím dramatických forem umožnila účastníkům rozvíjet sebepoznávání, komunikační schopnosti, odvahu vyjádřit  a obhájit vlastní názor.

Zkoušky DELF

Srdečně blahopřejeme všem studentům, kteří úspěšně složili zkoušku DELF z francouzského jazyka. Jsou to: J.Janík, M.Kinc, M.Krulová, L.Musijenková, A. Roštěková, T.Šurá, E.Tomášková, E.Štimecová, A.Matušková.
M.Křížová, P.Pernicová

Mikulášský florbalový turnaj

Floorballový turnajV pátek 6. 12. se na naší škole uskutečnil Mikulášský florbalový turnaj, pořádaný naším studentským senátem. Hrálo se celý den a všech 8 přihlášených týmu tvrdě bojovalo o 1. místo a cenu – oběd v podobě pizzy. Vítězem se stal tým smíchaný z hráčů ze 4.X, 3.X a 3.A., jmenovitě Matěj Vidím (brankář), Petr Plodík, Marek Vašíček, Matěj Kalužík, Edie Kheir, Ivan Mohelský a Matěj Zemjan. Gratulujeme klukům k výhře!

Anna Bělková, III.A

Exkurze na Chemické fakultě VUT

Chemická laboratořV úterý dne 10. prosince 2013 jsme se s paní učitelkou Voráčkou vydali v rámci volitelného semináře chemických praktik na prohlídku laboratoří CHF VUT. Hned na začátku se nás ujala Ing. Romana Kolajová, pracovnice Centra materiálového výzkumu (CMV). Prostřednictvím prezentace jsme byli seznámeni s uspořádáním VUT, jeho fakultami a na závěr s CMV. Po přednášce následovala samotná prohlídka, kdy jsme měli příležitost nahlédnout do některých laboratoří, kde probíhá výzkum, a popovídat si s výzkumníky, kteří nám vysvětlovali, čím se jejich obor konkrétně zabývá.

Beseda s pamětnicí Osvětimi paní Erikou Bezdičkovou

Pár týdnů po naší svatomartinské cestě do Auschwitz, která nás donutila konfrontovat se s realitou nedávné historie (ne)lidské ubohosti, nás čekala beseda s přeživší svědkyní oné davové psychózy, jež zasáhla naše předky, úctyhodnou paní Erikou Bezdičkovou . Beseda začala promítnutím 20 minutového dokumentu České televize o strastiplném životě paní Bezdičkové; dokument byl fragmentární povahy, a tak následoval přiměřeně dlouhý monolog obohacený úryvky z knihy paní Bezdičkové, která se jmenuje „Moje dlouhé mlčení“, ve které nepopisuje ani tak zvěrstva, kterými si prošla za války, nýbrž strašnou ignoranci, která ji čekala po návratu do rodné země.

Slovaňák vs. Jaroška - basketbalové utkání gymnázií

Dne 19. prosince 2013 se v čase 8:30 - 11:30 utkají dívčí i chlapecké týmy dvou brněnských gymnázií - Slovaňáku a Jarošky. V této fotogalerii naleznete obrázky obou týmů.

Americké centrum

Dne 2.12.2013 jsme navštívili s paní profesorkou Pindryčovou a Vysloužilovou Americké centrum v Praze na adrese Tržiště 13. Byla nám představena diplomatka z USA, Virginie, která nám formou debaty přiblížila námi vybrána témata tzn. Česko-americké vztahy, americké svátky, film a studium v USA. Dostali jsme také možnost navštívit knihovnu a zájemcům dali přístupová hesla do internetové databáze knih a časopisů, které můžeme číst z našeho domova. Exkurzi obohatily vstupy dalšího pracovníka ambasády, který přidal své poznatky a užitečné tipy o studiu.

Multikulturní týden

Ve dnech 25. – 29. 11. se na naší škole konal tzv. multikulturní týden. V rámci projektu EDISON mezinárodní organizace AISEC nás navštívilo šest vysokoškolských studentů z pěti různých zemí (Portugalsko, Čína, Egypt, Vietnam a Thajsko). Našim studentům tyto země přiblížili formou prezentací. Jedna Číňanka momentálně studuje na Novém Zélandě, takže jsme měli možnost dozvědět se zajímavosti i o této pro nás exotické zemi.

Chtěla bych tímto způsobem velmi poděkovat našim čtyřem studentkám a jednomu studentovi – jmenovitě Tereze Konšelové ze VI. A, Honzovi Le Hongovi ze IV. A, Kateřině Vašíčkové ze 3. B, Sáře Provazníkové ze 2. X a Thuy Ngoc Truong ze 3. A –  za jejich ochotu zahraniční studenty ubytovat a poskytnout jim tak zázemí hostitelské rodiny.

prof. Jana Prchalová

Projekt Pestrý svět

Ve středu 20. 11. se několik studentů naší školy zúčastnilo projektu Pestrý svět na ZŠ Horácké náměstí, kde pro malé skupinky dětí připravili prezentaci o své zemi, odkud pocházejí nebo kde nějaký čas žili. Já jsem čtyřem skupinkám prezentoval o Bosně a Hercegovině. Zmínil jsem základní informace o zemi, místní kuchyni, historii nebo o filmovém festivalu v Sarajevu. Prezentace byly přednášeny v angličtině nebo němčině. Všem zúčastněným se projekt se ZŠ Horácké náměstí velmi líbil a hodnotíme ho jako zdařilý. Poděkování také patří prof. Prchalové a K. Vonáškové ze IV. A za ochotnou pomoc při organizaci.

Damir Solak, IV. A

Juvenes Translatores

I naše gymnázium se letos stejně jako 21 dalších škol v naší zemi zapojilo do překladatelské soutěže Juvenes Translatores, kterou organizuje Evropská komise. Letos se této soutěže mohli zúčastnit studenti narozeni v roce 1996 a překládali z a do 24 úředních jazyků Evropské unie. Na naší škole se do soutěže zapojili čtyři soutěžící (Blanka Hýžová, Hana Řiháčková, Barbora Varmužová a Damir Solak) a překládali z angličtiny do češtiny a z chorvatštiny do češtiny. Na překlad byla vyhrazena lhůta 2 hodiny. Za každý členský stát bude v únoru vybrán vítěz, který pojde do Bruselu na setkání s evropskou komisařkou pro mnohojazyčnost Androullou Vassiliou. Budeme držet naším studentům palce!

Olympiáda lidských práv

V pondělí 25. listopadu jsem se vydal s p. zástupkyní Gorodeckou do Prahy na finálové kolo Olympiády lidských práv, které se konalo v jednacím sále Zastupitelstva hlavního města Prahy. Každý soutěžící měl za úkol vypracovat esej na jedno z nabízených témat a ti nejlepší pak své myšlenky obhajovali před porotou. Na programu byly také workshopy a přednášky od UNICEF a Amnesty International. Přestože se mi nepovedlo umístit se na nejlepších pozicích, soutěž se mi velmi líbila a jistě se jí příští rok zase zúčastním.

Damir Solak, IV. A

Vášeň a popel naplnily gymnázium

Naše škola se už tradičně zapojuje do festivalu Den poezie. Letošní téma Vášeň a popel je jistě blízké srdci mnoha studentů a studentek. V sobotu 16. listopadu se proto otevřely dveře gymnázia pro rodiče, přátele i širokou veřejnost. Program probíhal od 10 do 16 hodin, návštěvníci si mohli vyslechnout hudební vystoupení, připomenout si tvorbu předních českých i světových básníků, seznámit se s vlastní tvorbou studentů. O svém prožitku pak mohli diskutovat v příjemném prostředí studentské kavárny.

Podívejte se na fotogalerii ze Dne poezie.

Exkurze v Biofyzikálním ústavu Akademie věd ČR

"Věděli jste, že DNA má kromě své dvoušroubovicové struktury (A-formy) ještě B-formu, nebo Z-formu? Že existuje počítačový program, který dokáže tyto struktury (a mnohé další) modelovat a teoretizovanými experimenty vypočítat jejich různé schopnosti a vlastnosti? Že pro medicínské účely se jako zdroj grafitu používá náplň do pentelky? Že pomocí výsledků spektrometrie dokážeme poznat některá genetická onemocnění např. Huntingtonovu chorobu? Že pro získání 3D obrazu buněčného jádra se používá konfokální systém obsahující epifluorescenční mikroskop? Nebo že v budově Akademie věd mají větší teplo než u nás ve škole? Toto vše jsme se dozvěděli jednoho krásného pátečního odpoledne (konkrétně 8.11.2013) na exkurzi v Biofyzikálním ústavu Akademie věd ČR díky biochemickému semináři s paní profesorkou Voráčkovou."

 

Elis Sýkorová, 4.X

Den poezie

den poezieZveme studenty, jejich rodiče i další zájemce z řad široké veřejnosti na Den poezie, který na naší škole proběhne v sobotu 16. listopadu od 10.00 do 16.00 hodin.

Den poezie je celorepublikový festival, letos se koná už patnáctý ročník, program probíhá v 57 městech od 10. do 25. listopadu. Na počest Karla Hynka Máchy zvolili letos organizátoři ústřední téma Vášeň a popel.

Program festivalu na naší škole:

Staň se tvůrcem evropské politiky!

Ve středu 23. října jsem se se Sárou Střítežskou  a dalšími studenty středních škol z Jihomoravského kraje a kraje Vysočina zúčastnil simulace jednání Evropského parlamentu a Rady EU pod záštitou Eurocentra Brno a Eurocentra Jihlava. Předmětem simulace byla Směrnice o ochraně před tabákovým kouřem a o nekuřáckém prostředí.

Bobřík informatiky

plakát bobříkNaše škola se letos zapojí do celostární soutěže pro žáky základních a středních škol Bobřík informatiky. Soutěž se svými pravidly i charakterem úloh podobá třeba Matematickému klokanovi: Soutěžící vyplňuje test na počítači v prostředí webového prohlížeče. Úlohy jsou rozděleny do tří skupin: lehké, střední a těžké. V testu se nachází po pěti úlohách od každé obtížnosti. Za správnou odpověď lze tak získat různý počet bodů, stejně tak za nesprávnou odpověď je různý počet bodů odebrán.

Bližší informace najdete na stránkách soutěžeKaždý ze soutěžících si také může vyzkoušet starší testy a potrénovat. Tyto testy budou přístupné do 7.11. večer.

Studenti, kteří mají o účast v soutěži zájem, se mohou přihlásit v kabinetu informatiky.

Soutěž bude probíhat ve dnech 11. – 13. listopadu:

  • v pondělí 11. listopadu 2 a 3. vyučovací hodinu kategorie Senior (3.–4., V.–VI. ročníky)
  • v úterý 12. listopadu 1. a 2. vyučovací hodinu kategorie Junior (1.–2., III.–IV. ročníky)
  • ve středu 13. listopadu 5. vyučovací hodinu kategorie Kadet (I.–II. ročníky)

 

Konference „Zdravý životní styl“

konferenceVe čtvrtek 10.října se zástupci studentů ze tříd 3.X, 3.A, 3.B a V.A zúčastnili konference „Zdravý životní styl ve školách podporujících zdraví“. V konkurenci deseti dalších škol z celého Jihomoravského kraje si studenti se svou prezentací, která nesla název „Zdravý“ vs.  zdravý vedli velmi dobře. Prezentace vyzdvihovala skutečnost, že ne každý, kdo se na první pohled zdá být zdravý, opravdu zdravý je. I když studenti s prezentací nedosáhli na stupně vítězů, zajímavé téma mělo u členů poroty velký úspěch.

II.A závodila na dračích lodích

V pátek 27. 9. se naše třída II. A zúčastnila Pálavského dráčete - otevřeného mistrovství ČR dračích lodí školních týmů, které se konalo v Pasohlávkách. Tohoto závodu se zúčastnili žáci základních a středních škol. Závodili jsme v kategorii od 10 do 14 let a v závodě na 200 metrů jsme obsadili celkově 7. místo časem 1:09,09. Byla to naše první zkušenost s dračími loděmi a po počáteční lehké koordinační disharmonii se nakonec z naší třídy stal docela synchronizovaný a funkční tým. Doufáme, že příští rok pojedeme znovu:)

Valerie Šefferová, Sabina Ungváriová, Ronald Martini

Valerie Šefferová, Sabina Ungváriová, Ronald Martini

 

Dračí loď

 

 

 

 

Úspěchy ve výtvarné soutěži

oceněná práceStudentky naší školy získaly hned tři ocenění v celorepublikové výtvarné soutěži pro středoškoláky na téma „Domácí násilí".

Soutěž patří do projektu „Mluvme spolu o domácím násilí !“, a navazuje na sérii workshopů pro studenty středních škol, které probíhaly od října do června 2013 v sedmi městech ČR.

Slavnostního vyhlášení výsledků soutěže jsme se dočkali ve čtvrtek 26. září 2013, proběhlo v Mahenově knihovně v Brně.

Úspěch studentek gymnázia Slovanské náměstí Brno byl mimořádný – posuďte sami:

Ekokurz IV.A

Ve dnech 9.-11. září se třída IV.A s profesorkami Seehofnerovou a Voráčkovou zúčastnila Eko kurzu na  Rychtě v Krásensku. První den jsme zjišťovali informace o chodu Rychty, vydali jsme se na procházku po okolí a večer zažili orientační běh. Druhý den jsme se vydali k rybníčku, kde jsme pozorovali organismy žijící v rybníčku, sbírali rostliny a chemicky analyzovali vodu (obsah fosforečnanů, amoniaku, dusitanů, pH, konduktivitu aj.), tyto data jsme využili při zpracování projektu o dalším osudu této lokality. Poslední den jsme se dozvěděli o způsobu ochrany krajiny a seznámili jsme se se zvířecími obyvateli chaty, plni dojmů jsme se v odpoledních hodinách vrátili do Brna.

Damir Solak

I Slovaňák má své ambasadory!

ambasadoři na FSSV pátek 13. září jsem se společně s Ediem Kheirem vydal na setkání Ambasadorů MU. Jedná se o projekt Masarykovy univerzity, který sdružuje více než 150 studentů SŠ z Česka i Slovenska. Cílem tohoto projektu je seznámit studenty s fungováním a aktivitami Masarykovy univerzity. Více se o projektu dozvíte na plakátech v prvním patře.
Během dopoledne se konal speciální den otevřených dveří na jednotlivých fakultách, já jsem se rozhodl navštívit právnickou a filozofickou fakultu. Ve 12:30 jsme se všichni potkali na náměstí Svobody, poté následovala skupinová prohlídka Brna.  Znovu jsme se potkali na FSS, kde nás čekal odpolední program, v první části to byla prezentace o univerzitě a workshop dle výběru (taneční, výtvarný, tvorba znělky v nahrávacím studiu a o projektu Masarykovy debaty) po pauze následovala diskuze dle výběru (o studiu stomatologie, projektu Demagog.cz, fungování akademického senátu nebo studiu biologie). Toto setkání bylo velmi vydařené a těším se na další ambasadorské úkoly. Video ze setkání je k dispozici na Youtube.

Jsme i na Facebooku,  i tam můžete zjistit, co děláme!

Damir Solak, IV.A

VYSOKÉ TATRY 2013 - Výběrový kurz vysokohorské turistiky

Poslední týden v září konkrétně 25.–29. 9. se pod vedením Mgr. Dana Šimka uskutečnil kurz vysokohorské turistiky. Cílem výpravy GSN se staly Vysoké Tatry. Podrobnějsí reportáž o celé akci bude uveřejněna již brzy zde.

 

Všem, kteří se zúčastnili, přejeme mnoho úspěchů v celém šk. roce 2013/2014 a mnoho splněných cílů a vrcholů. Vedení školy děkujeme za možnost realizace takovéhoto typu kurzu.

 

V Brně 15. 10. 2013                                 D. Šimek a T. Sargánek

Ze života školy

Aktuality

Přátelé Slovaňáku

Spolek Přátelé Slovaňáku sdružuje rodiče a další přátele školy. Základní informace si můžete přečíst v samostatném článku. Rozhodnete-li se činnost spolku podpořit, můžete využít vzor darovací smlouvy, kterou najdete v sekci Dokumenty.

14.1.2016
Odkazy
2.2.2019
Telefonní klapky

Nová ústředna umožňuje přímé volání. Také došlo ke změně některých klapek, viz seznam.

8.9.2018
Informace o ubytování

Ubytování a stravování pro naše studenty nabízí Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno. Info na www.cichnovabrno.cz.

14.3.2013
Informace o stravování

Přečtěte si základní informace o stravování na naší škole.

18.4.2017
Virtuální prohlídka školy

Zveme Vás na virtuální prohlídku naší školy.

4.11.2014
Ekatalog
Gymnázium Brno, Slovanské náměstí, příspěvková organizace - ekatalog.czGymnázia - ekatalog.cz
30.3.2016
Projekt bezdrátová škola Jihomoravský kraj

nám umožnila pokrýt školu signálem a připojit se odkudkoliv k internetu

Více informací ...

30.3.2016
Ambasodoři MU

Jsme zapojeni do projektu Ambasadoři Masarykovy univerzity.

ambasadoři

Masarykova univerzita

19.5.2014