Ze života školy

Exkurze, akce a oficiální dění na škole

Slovaňák vs. Jaroška - basketbalové utkání gymnázií

Dne 19. prosince 2013 se v čase 8:30 - 11:30 utkají dívčí i chlapecké týmy dvou brněnských gymnázií - Slovaňáku a Jarošky. V této fotogalerii naleznete obrázky obou týmů.

Americké centrum

Dne 2.12.2013 jsme navštívili s paní profesorkou Pindryčovou a Vysloužilovou Americké centrum v Praze na adrese Tržiště 13. Byla nám představena diplomatka z USA, Virginie, která nám formou debaty přiblížila námi vybrána témata tzn. Česko-americké vztahy, americké svátky, film a studium v USA. Dostali jsme také možnost navštívit knihovnu a zájemcům dali přístupová hesla do internetové databáze knih a časopisů, které můžeme číst z našeho domova. Exkurzi obohatily vstupy dalšího pracovníka ambasády, který přidal své poznatky a užitečné tipy o studiu.

Multikulturní týden

Ve dnech 25. – 29. 11. se na naší škole konal tzv. multikulturní týden. V rámci projektu EDISON mezinárodní organizace AISEC nás navštívilo šest vysokoškolských studentů z pěti různých zemí (Portugalsko, Čína, Egypt, Vietnam a Thajsko). Našim studentům tyto země přiblížili formou prezentací. Jedna Číňanka momentálně studuje na Novém Zélandě, takže jsme měli možnost dozvědět se zajímavosti i o této pro nás exotické zemi.

Chtěla bych tímto způsobem velmi poděkovat našim čtyřem studentkám a jednomu studentovi – jmenovitě Tereze Konšelové ze VI. A, Honzovi Le Hongovi ze IV. A, Kateřině Vašíčkové ze 3. B, Sáře Provazníkové ze 2. X a Thuy Ngoc Truong ze 3. A –  za jejich ochotu zahraniční studenty ubytovat a poskytnout jim tak zázemí hostitelské rodiny.

prof. Jana Prchalová

Projekt Pestrý svět

Ve středu 20. 11. se několik studentů naší školy zúčastnilo projektu Pestrý svět na ZŠ Horácké náměstí, kde pro malé skupinky dětí připravili prezentaci o své zemi, odkud pocházejí nebo kde nějaký čas žili. Já jsem čtyřem skupinkám prezentoval o Bosně a Hercegovině. Zmínil jsem základní informace o zemi, místní kuchyni, historii nebo o filmovém festivalu v Sarajevu. Prezentace byly přednášeny v angličtině nebo němčině. Všem zúčastněným se projekt se ZŠ Horácké náměstí velmi líbil a hodnotíme ho jako zdařilý. Poděkování také patří prof. Prchalové a K. Vonáškové ze IV. A za ochotnou pomoc při organizaci.

Damir Solak, IV. A

Juvenes Translatores

I naše gymnázium se letos stejně jako 21 dalších škol v naší zemi zapojilo do překladatelské soutěže Juvenes Translatores, kterou organizuje Evropská komise. Letos se této soutěže mohli zúčastnit studenti narozeni v roce 1996 a překládali z a do 24 úředních jazyků Evropské unie. Na naší škole se do soutěže zapojili čtyři soutěžící (Blanka Hýžová, Hana Řiháčková, Barbora Varmužová a Damir Solak) a překládali z angličtiny do češtiny a z chorvatštiny do češtiny. Na překlad byla vyhrazena lhůta 2 hodiny. Za každý členský stát bude v únoru vybrán vítěz, který pojde do Bruselu na setkání s evropskou komisařkou pro mnohojazyčnost Androullou Vassiliou. Budeme držet naším studentům palce!

Olympiáda lidských práv

V pondělí 25. listopadu jsem se vydal s p. zástupkyní Gorodeckou do Prahy na finálové kolo Olympiády lidských práv, které se konalo v jednacím sále Zastupitelstva hlavního města Prahy. Každý soutěžící měl za úkol vypracovat esej na jedno z nabízených témat a ti nejlepší pak své myšlenky obhajovali před porotou. Na programu byly také workshopy a přednášky od UNICEF a Amnesty International. Přestože se mi nepovedlo umístit se na nejlepších pozicích, soutěž se mi velmi líbila a jistě se jí příští rok zase zúčastním.

Damir Solak, IV. A

Vášeň a popel naplnily gymnázium

Naše škola se už tradičně zapojuje do festivalu Den poezie. Letošní téma Vášeň a popel je jistě blízké srdci mnoha studentů a studentek. V sobotu 16. listopadu se proto otevřely dveře gymnázia pro rodiče, přátele i širokou veřejnost. Program probíhal od 10 do 16 hodin, návštěvníci si mohli vyslechnout hudební vystoupení, připomenout si tvorbu předních českých i světových básníků, seznámit se s vlastní tvorbou studentů. O svém prožitku pak mohli diskutovat v příjemném prostředí studentské kavárny.

Podívejte se na fotogalerii ze Dne poezie.

Exkurze v Biofyzikálním ústavu Akademie věd ČR

"Věděli jste, že DNA má kromě své dvoušroubovicové struktury (A-formy) ještě B-formu, nebo Z-formu? Že existuje počítačový program, který dokáže tyto struktury (a mnohé další) modelovat a teoretizovanými experimenty vypočítat jejich různé schopnosti a vlastnosti? Že pro medicínské účely se jako zdroj grafitu používá náplň do pentelky? Že pomocí výsledků spektrometrie dokážeme poznat některá genetická onemocnění např. Huntingtonovu chorobu? Že pro získání 3D obrazu buněčného jádra se používá konfokální systém obsahující epifluorescenční mikroskop? Nebo že v budově Akademie věd mají větší teplo než u nás ve škole? Toto vše jsme se dozvěděli jednoho krásného pátečního odpoledne (konkrétně 8.11.2013) na exkurzi v Biofyzikálním ústavu Akademie věd ČR díky biochemickému semináři s paní profesorkou Voráčkovou."

 

Elis Sýkorová, 4.X

Den poezie

den poezieZveme studenty, jejich rodiče i další zájemce z řad široké veřejnosti na Den poezie, který na naší škole proběhne v sobotu 16. listopadu od 10.00 do 16.00 hodin.

Den poezie je celorepublikový festival, letos se koná už patnáctý ročník, program probíhá v 57 městech od 10. do 25. listopadu. Na počest Karla Hynka Máchy zvolili letos organizátoři ústřední téma Vášeň a popel.

Program festivalu na naší škole:

Staň se tvůrcem evropské politiky!

Ve středu 23. října jsem se se Sárou Střítežskou  a dalšími studenty středních škol z Jihomoravského kraje a kraje Vysočina zúčastnil simulace jednání Evropského parlamentu a Rady EU pod záštitou Eurocentra Brno a Eurocentra Jihlava. Předmětem simulace byla Směrnice o ochraně před tabákovým kouřem a o nekuřáckém prostředí.

Bobřík informatiky

plakát bobříkNaše škola se letos zapojí do celostární soutěže pro žáky základních a středních škol Bobřík informatiky. Soutěž se svými pravidly i charakterem úloh podobá třeba Matematickému klokanovi: Soutěžící vyplňuje test na počítači v prostředí webového prohlížeče. Úlohy jsou rozděleny do tří skupin: lehké, střední a těžké. V testu se nachází po pěti úlohách od každé obtížnosti. Za správnou odpověď lze tak získat různý počet bodů, stejně tak za nesprávnou odpověď je různý počet bodů odebrán.

Bližší informace najdete na stránkách soutěžeKaždý ze soutěžících si také může vyzkoušet starší testy a potrénovat. Tyto testy budou přístupné do 7.11. večer.

Studenti, kteří mají o účast v soutěži zájem, se mohou přihlásit v kabinetu informatiky.

Soutěž bude probíhat ve dnech 11. – 13. listopadu:

  • v pondělí 11. listopadu 2 a 3. vyučovací hodinu kategorie Senior (3.–4., V.–VI. ročníky)
  • v úterý 12. listopadu 1. a 2. vyučovací hodinu kategorie Junior (1.–2., III.–IV. ročníky)
  • ve středu 13. listopadu 5. vyučovací hodinu kategorie Kadet (I.–II. ročníky)

 

Konference „Zdravý životní styl“

konferenceVe čtvrtek 10.října se zástupci studentů ze tříd 3.X, 3.A, 3.B a V.A zúčastnili konference „Zdravý životní styl ve školách podporujících zdraví“. V konkurenci deseti dalších škol z celého Jihomoravského kraje si studenti se svou prezentací, která nesla název „Zdravý“ vs.  zdravý vedli velmi dobře. Prezentace vyzdvihovala skutečnost, že ne každý, kdo se na první pohled zdá být zdravý, opravdu zdravý je. I když studenti s prezentací nedosáhli na stupně vítězů, zajímavé téma mělo u členů poroty velký úspěch.

II.A závodila na dračích lodích

V pátek 27. 9. se naše třída II. A zúčastnila Pálavského dráčete - otevřeného mistrovství ČR dračích lodí školních týmů, které se konalo v Pasohlávkách. Tohoto závodu se zúčastnili žáci základních a středních škol. Závodili jsme v kategorii od 10 do 14 let a v závodě na 200 metrů jsme obsadili celkově 7. místo časem 1:09,09. Byla to naše první zkušenost s dračími loděmi a po počáteční lehké koordinační disharmonii se nakonec z naší třídy stal docela synchronizovaný a funkční tým. Doufáme, že příští rok pojedeme znovu:)

Valerie Šefferová, Sabina Ungváriová, Ronald Martini

Valerie Šefferová, Sabina Ungváriová, Ronald Martini

 

Dračí loď

 

 

 

 

Úspěchy ve výtvarné soutěži

oceněná práceStudentky naší školy získaly hned tři ocenění v celorepublikové výtvarné soutěži pro středoškoláky na téma „Domácí násilí".

Soutěž patří do projektu „Mluvme spolu o domácím násilí !“, a navazuje na sérii workshopů pro studenty středních škol, které probíhaly od října do června 2013 v sedmi městech ČR.

Slavnostního vyhlášení výsledků soutěže jsme se dočkali ve čtvrtek 26. září 2013, proběhlo v Mahenově knihovně v Brně.

Úspěch studentek gymnázia Slovanské náměstí Brno byl mimořádný – posuďte sami:

Ekokurz IV.A

Ve dnech 9.-11. září se třída IV.A s profesorkami Seehofnerovou a Voráčkovou zúčastnila Eko kurzu na  Rychtě v Krásensku. První den jsme zjišťovali informace o chodu Rychty, vydali jsme se na procházku po okolí a večer zažili orientační běh. Druhý den jsme se vydali k rybníčku, kde jsme pozorovali organismy žijící v rybníčku, sbírali rostliny a chemicky analyzovali vodu (obsah fosforečnanů, amoniaku, dusitanů, pH, konduktivitu aj.), tyto data jsme využili při zpracování projektu o dalším osudu této lokality. Poslední den jsme se dozvěděli o způsobu ochrany krajiny a seznámili jsme se se zvířecími obyvateli chaty, plni dojmů jsme se v odpoledních hodinách vrátili do Brna.

Damir Solak

I Slovaňák má své ambasadory!

ambasadoři na FSSV pátek 13. září jsem se společně s Ediem Kheirem vydal na setkání Ambasadorů MU. Jedná se o projekt Masarykovy univerzity, který sdružuje více než 150 studentů SŠ z Česka i Slovenska. Cílem tohoto projektu je seznámit studenty s fungováním a aktivitami Masarykovy univerzity. Více se o projektu dozvíte na plakátech v prvním patře.
Během dopoledne se konal speciální den otevřených dveří na jednotlivých fakultách, já jsem se rozhodl navštívit právnickou a filozofickou fakultu. Ve 12:30 jsme se všichni potkali na náměstí Svobody, poté následovala skupinová prohlídka Brna.  Znovu jsme se potkali na FSS, kde nás čekal odpolední program, v první části to byla prezentace o univerzitě a workshop dle výběru (taneční, výtvarný, tvorba znělky v nahrávacím studiu a o projektu Masarykovy debaty) po pauze následovala diskuze dle výběru (o studiu stomatologie, projektu Demagog.cz, fungování akademického senátu nebo studiu biologie). Toto setkání bylo velmi vydařené a těším se na další ambasadorské úkoly. Video ze setkání je k dispozici na Youtube.

Jsme i na Facebooku,  i tam můžete zjistit, co děláme!

Damir Solak, IV.A

VYSOKÉ TATRY 2013 - Výběrový kurz vysokohorské turistiky

Poslední týden v září konkrétně 25.–29. 9. se pod vedením Mgr. Dana Šimka uskutečnil kurz vysokohorské turistiky. Cílem výpravy GSN se staly Vysoké Tatry. Podrobnějsí reportáž o celé akci bude uveřejněna již brzy zde.

 

Všem, kteří se zúčastnili, přejeme mnoho úspěchů v celém šk. roce 2013/2014 a mnoho splněných cílů a vrcholů. Vedení školy děkujeme za možnost realizace takovéhoto typu kurzu.

 

V Brně 15. 10. 2013                                 D. Šimek a T. Sargánek

Provence 2013

Letošní rok se konal zájezd do francouzského regionu známého především nádherným mořem, počasím, památkami, gastronomickými specialitami a spoustou dalších věcí – do Provence. Z Brna jsme vyjížděli dne 19. 6. v 14:30 společně se studenty z Biskupského gymnázia a s několika dalšími lidmi. Cesta autobusem byla velmi náročná, špatně se spalo, ale řidiči to zvládli bravurně a nikomu probděná noc neukradla dobrou náladu. Když jsme dojeli do Francie, jako první nás čekala kolébka vůní a parfémů – malebné městečko Eze s její výrobnou vůní a mýdel s názvem Fragonard. Poté jsme se přesunuli do města Nice, kde jsme si prohlédli přístav, viděli nádhernou vyhlídku a pláž a také si trochu zapochodovali – ušli jsme tam asi 5km. Kvečeru už jsme s napětím čekali na naše ubytování v hotelu F1. Pokoje byly dost malé, ale byla tam klimatizace, takže vedrem jsme rozhodně netrpěli.

Španělský den

Dne 17. 6. 2013 se na našem gymnáziu konal Španělský den. Studenti i učitelé připravili pohoštění z typických španělských jídel a nápojů, následovala přednáška o Španělsku a Kolumbii. Vyvrcholením akce bylo představení různých druhů tance flamenco, které bylo doprovázeno hrou na španělskou kytaru. Umělecký výkon byl odměněn bouřlivým potleskem.

 

Zapsaly: Sylva Kolářová, Ilona Brhelová

 

International Particle Physics Masterclasses 2013 @ MUNI

V pátek 22. března se konal první ročník „International Masterclasses hands on particle physics“ na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Akce byla určena pro středoškolské studenty, kteří si touto formou mohli vyzkoušet, jak se zkoumají elementární částice v experimentu ATLAS (A Torroidal Lhc ApparatuS) na urychlovači LHC (Large Hadron Collider) v CERNu (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire).

Poslední zvonění 2013 - 4. A a 4. B

Několik fotek z dnešního posledního zvonění tříd 4. A a 4. B.

Francouzský den

Letošní francouzský den se uskutečnil v pátek 22.3.2013. Protože náš francouzský den souvisel s jídlem, tak jsme hned ráno vyrazili do kina Art na film „Ano, šéfe“. Francouzská komedie nás pobavila, poučila o francouzském jídle a ukázala malé okénko do francouzského života.

Kde se vaří počasí

V úterý 5. března 2013 se studenti třídy 4. A z našeho gymnázia, za doprovodu pana profesora Kadlece, zúčastnili přednášky RNDr. Milana Šálka v Českém hydrometeorologickém ústavu v Brně.

Studenti GSN navštívili MS v lyžování ve Schladmingu

I letos měli studenti našeho gymnázia možnost lyžovat na kvalitních sjezdovkách v rakouských Alpách. Tentokráte jsme navštívili oblast Ski Amade. Byli jsme ubytování v penzionu CK Sport Brno v místní části Schladmingu. Velkou výhodou byla poloha penzionu - takřka na svahu. Kromě celé oblasti Schladmingu, která se skládá z celkem čtyřem vrcholů z nichž je nejznámější Planai, jsme navštívili také středisko Flachauwinkel - Zauchensee. Shodou okolností se v termínu lyžařského zájezdu konalo ve Schladmingu také MS v Alpském lyžování, což bylo skvělou možností zažít atmosféru vrcholné sportovní akce. Během posledního dne našeho zájezdu jsme mohli sledovat na sjezdovce Planai superobří slalom mužů.

Šelmy na Slovanském náměstí

V úterý 29. ledna 2013 jsme měli možnost přivítat na našem gymnáziu šelmy. Na dvě vyučovací hodiny tak ovládli gymnázium místo profesorského sboru a studentů vlci, rysi a medvědi.

 

Víte, že... české slovo rys je příbuzné s německým Luchs či latinským lynx? Všechna tato slova pocházejí z indoevropského leuk- „světlý, bílý“, zřejmě podle světlého zbarvení srsti rysa (srov. rusý, ryšavý).

Reprezentační ples

Reprezentační ples se uskuteční
v sobotu 9. března. 2013
od 19.30 hodin v Semilasse.

Bude hrát Pavel Helan Band, jsou připravena vystoupení taneční školy Dagmar, různé soutěže a samozřejmě losování o ceny.

Srdečně zveme všechny absolventy, studenty, rodiče a přátele školy.

Vstupenky k zakoupení jsou k dispozici ve škole před sborovnou v době od 11.30 do 12.00 hodin.

Basketbalové utkání gymnázií GSN vs. GML

 

Exkurze do Osvětimi – prosinec 2012

Den před třetí adventní nedělí se vydal autobus studentů 3. a 4. ročníku na exkurzi do zimní Osvětimi.

Ze života školy

Aktuality

Přátelé Slovaňáku

Spolek Přátelé Slovaňáku sdružuje rodiče a další přátele školy. Základní informace si můžete přečíst v samostatném článku. Rozhodnete-li se činnost spolku podpořit, můžete využít vzor darovací smlouvy, kterou najdete v sekci Dokumenty.

14.1.2016
Odkazy
22.3.2019
Telefonní klapky

Nová ústředna umožňuje přímé volání. Také došlo ke změně některých klapek, viz seznam.

8.9.2018
Informace o ubytování

Ubytování a stravování pro naše studenty nabízí Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno. Info na www.cichnovabrno.cz.

14.3.2013
Informace o stravování

Přečtěte si základní informace o stravování na naší škole.

18.4.2017
DofE
Zapojujeme se do programu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu
DofE logo

 

27.9.2020
Doučování žáků škol

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

logo MŠMT

logo Next Generation EU

logo NPO

22.2.2022